Yli viisikymppiset parit elävät sovussa ongelmista huolimatta – eniten ristiriitoja tulee seksielämästä

Suhteen repiviä riitoja näkyy 50 vuoden rajapyykin ylittäneillä vähän. Perhesuhteet näyttävät vahvistavan parisuhdetta.

parisuhde
Naisen ja miehen kipsinaamiot vierekkäin.
Arja Lento / Yle

Suomalaisille yli 50-vuotiaille pareille rakkaus näyttää tärkeimmältä syyltä pysyä yhdessä. Asia käy ilmi Väestöliiton tekemästä Tietovuoto-artikkelista (siirryt toiseen palveluun).

Iso osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväinen parisuhteeseensa. Parisuhteessa toisen arvostaminen ja henkinen yhteenkuuluvuus näkyvät suhteita kannattelevina asioina.

Tunneilmaisun vähäisyys koettiin puolestaan yhdeksi parisuhdetta rasittavista asioista. Suhteessa tunteiden ilmaisemiseen ja kommunikaatioon tyytymättömiä oli joka kahdeksas vastaaja.

Tiedot on kerätty 1570 vastaajalta.

Miehille huolenpitoa riittävästi, naiset lisäisivät kommunikointia

Valtaosa piti kokemusta vastavuoroisesta rakkaudesta tärkeänä suhteelleen, ja siksi ongelmiakin siedetään. Ongelmat parisuhteessa eivät erota pareja, vaan lähes koko vastaajajoukko piti eroamista epätodennäköisenä.

Yhteistä aikaa ja arvostusta haluttaisiin lisää

Miehet olivat naisia tyytyväisempiä tunteiden ilmaisemisen määrään ja parisuhteessa toiselle osapuolelle annettuun huolenpitoon.

Eniten ristiriitoja suomalaispareilla on seksielämässä kumppaneiden välillä. Muita ongelmia suhteessa toivat esimerkiksi taloudellisten asioiden setviminen ja yhteisen ajan löytyminen kumppanin kanssa.

Jälkikasvun kanssa pysytään yhteyksissä

Suhteet lapsiin ja lastenlapsiin eivät kyselyn mukaan perusteella rasittaneet parisuhdetta. Kyselyssä selvitettiin myös miten parisuhteessa yhteydenpito sujuu lapsiin.

grafiikka
Olli Pietiläinen / Yle

Vastanneista valtaosa ei kokenut, että lapsiin pidetyt suhteet vaatisivat liikaa parisuhteen hoidossa. Yli puolet piti ongelmia olemattomina, eli lapset pikemminkin yhdistävät kuin erottavat yli 50-vuotiaita pareja.

Tässä mainitut Suomen oheiskyselyn tulokset ovat osa Euroopan laajuista SHARE-tutkimusta. Väestöliiton kyselyaineisto on kerätty erikseen SHARE-kyselyn jälkeen vapaaehtoisten oheiskyselynä.

SHARE-tutkimuksen kansainväliset tiedot julkaistaan ensi keväänä. Tutkimuksen julkaisun jälkeen ensi keväänä vertailuja voidaan tehdä eri maiden välillä esimerkiksi terveydentilasta ja perhesuhteista.