Fortum investoi satoja miljoonia ydinvoimaan – seuraava hallitus voi saada käsiteltäväkseen kaksikin ydinvoimalupaa

Energiajätti Fortumin Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöluvat ovat vanhenemassa.

ydinenergia
Loviisan ydinvoimalan ykkös ja kakkosreaktorit sijaitsevat Hästholmenin saarella.
Ismo Pekkarinen / AOP

Ilmastonmuutos asettaa kovia haasteita Euroopan energiantuotannolle. Suomessakin ydinvoimakeskustelu on saamassa jälleen uusia kierroksia eduskuntavaalien lähestyessä.

Yle elokuun lopussa, kuinka Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Sanna Syri toivoo avoimempaa keskustelua ydinvoiman roolista tulevaisuuden energiantuotannossa, jos maapallon lämpenemistä halutaan todella hillitä.

Tulevan hallituksen pöydälle voi tulla ainakin kahden ydinvoimalaitoksen käyttöä koskevat jatkoluvat.

Energiajätti Fortum kertoo investoineensa viime vuodet Loviisan ydinvoimatuotantoon noin sadan miljoonan vuosivauhtia. Fortumin yhteiskuntasuhdejohtajan Esa Hyvärisen mukaan laitoksia ei ole jätetty pölyttymään.

– Olemme pitäneet laitokset hyvässä kunnossa. Nyt selvitämme tarkemmin, mitä laitosten käytön jatkaminen merkitsisi taloudellisesti ja teknisesti, Hyvärinen sanoo.

Fortumin mukaan meneillään on laitoksia koskeva tekninen ja taloudellinen selvitys. Kahden voimalaitosyksikön nykyiset käyttöluvat ovat päättymässä vuosina 2027 ja 2030.

– Myös sähkön tuleva hinta ratkaisee sen, kannattaako Loviisan tuotantoa jatkaa, Hyvärinen sanoo.

Vihreätkin suopeampia ydinvoimalle

Pitkään ydinvoimaa hallitustyön kynnyskysymyksenä pitäneet vihreät eivät sulje pois mahdollisuutta, että Suomessa toimiville ydinvoimaloille annettaisiin lisää käyttöaikaa.

Touko Aalto
Touko AaltoMikko Stig / Lehtikuva

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi Ylen haastattelussa, ettei hän kannata uusia ydinvoimalupia, mutta hänen mukaansa vihreät eivät ole myöskään ajamassa ennenaikaisesti alas jo käytössä olevia voimaloita.

Aallon mukaan ydinvoimayhtiöiden mahdollisiin jatkoaikahakemuksiin puolue ottaa kantaa, kun ne tulevat pöydälle.

Uudistusmieliset Vihreät järjestäytymässä vahvemmin

Ydinvoimakeskustelu on saamassa uusia kierroksia myös puolueen sisällä. Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja Teemu Meronen sanoo, että hän ei usko nykyisiä laitoksia koskevien jatkolupien olevan vihreille ongelmallisia.

Tieteen ja teknologian vihreät (Viite) on suurin puolueen sisällä vaikuttava valtakunnallisen yhdistys.

Myös vihreiden Helsingin kaupunginvaltuutettu, tutkija Atte Harjanne on asettunut avoimesti ydinvoiman kannalle ja sanoo kannattajien määrän vihreissä olevan kasvussa.

Merosen mielestä ydinvoimahankkeita ei tule kategorisesti kieltää, koska ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeintä. Meronen on myös vihreiden puoluehallituksen jäsen.

Merosen johtama Viite on kasvanut vauhdilla – noin sadalla uudella jäsenellä vuodessa. Tieteen ja teknologian vihreisiin kuuluu tällä hetkellä noin 500 jäsentä. Koko puolueen jäsenmäärä on noin 8 000.

Meronen kertoo yhdistyksensä olevan järjestäytymässä vahvemmin.

– Olemme perustamassa paikallisia yhdistyksiä eri puolille Suomea, Meronen sanoo.

Teemu Meronen
Teemu MeronenTieteen ja teknologian Vihreät

Meronen: Poliittisessa keskustelussa huomioitava tosiasiat

Meronen kertoo, että Viitteen tarkoituksena on yhdistää puolueessa toimivia ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa teknologia- ja tiedekysymyksiin. Meronen sanoo, että poliittisessa päätöksenteossa tulee jatkossa entistä enemmän ottaa huomioon tosiasiat.

Meronen viittaa esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä käytävään poliittiseen keskusteluun, jossa presidentti Donald Trump käy tosiasioiden vastaista sotaa.

Meronen sanoo vierastavansa ajatusta, jossa uusiutuva energiantuotanto ja ydinvoima asetetaan vastakkain.

– Ydinvoiman ja uusiutuvien vastakkain asettelusta hyötyy vain fossiilinen teollisuus, Meronen sanoo.

Meronen korostaa, että fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon.

Meronen: Ydinvoima ei voi enää olla kynnyskysymys

– Ydinvoiman vastustamisesta tai kannattamisesta puhuttaessa olisi aina tärkeää tietää, puhutaanko uusista hankkeista, jatkoluvista vai nykyisistä voimaloista, Meronen sanoo.

– Keskustelu ydinvoimasta on monisäikeinen kysymys.

Merosen mielestä tulevaisuuden hankkeisiin ei voi ottaa kantaa, jos ei tiedetä mistä tarkasti ottaen puhutaan.

– Vihreät ovat mielestäni asiallisin perustein kritisoineet viimeisimpiä ydinvoimahankkeita, jotka ovat olleet kiistatta hitaita ja hankalia, Meronen sanoo.

Meronen pitää energiajätti Fortumin pohdintaa Loviisan laitostensa käytön jatkamisesta myönteisenä asiana.

– Olisi hyvä asia, jos maltillisin investoinnein nykyiset ydinvoimalat voivat jatkaa vähäpäästöistä energian tuotantoa, Meronen sanoo.

Lisää aiheesta:

Ydinvoima suuri vähäpäästöisen energian tuottaja, tuulesta ja auringosta sähköä entistä halvemmalla

Professori: Ydinvoimalat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa – vihreistäkin alkanut löytyä ydinvoiman kannattajia