Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja poikkeusluvalla

Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä.

Lyhyet
Metsäkauriita
Paula Koskinen / Yle

Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin maa-alueilla Ruissalossa.

Metsästyksen toteuttaa ryhmä metsästäjiä Turun seudun riistanhoitoyhdistyksestä.

Metsästys tapahtuu arkisin aamu- ja iltahämärissä niin sanotusti kyttäysjahtina.

Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille.

Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.