Uusi tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea olisi halunnut uuden tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi.

oikeusministeriö
Lakikirja pöydällä.
Tiina Jutila / Yle

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että vuoden 2020 alusta toimintansa aloittava tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle.

Uusi tuomioistuinvirasto kiinnosti alunperin yli kymmentä kaupunkia eri puolilta Suomea. Viimeisessä vaiheessa sijoituspaikaksi oli seitsemän ehdokasta: Helsinki, Vantaa ja Espoo sekä Joensuu, Kouvola, Rovaniemi ja Vaasa.

Sijaintipaikkaa valittaessa on ministeriön mukaan huomioitu se, ettei uudistus lisää tuomioistuinten kuluja.

Perusteluina on mainittu myös se, että viraston pitää olla helposti saavutettavissa tuomioistuinkaupungeista sekä ministeriöistä, keskusvirastoista ja eduskunnasta. Valtaosa tuomioistuimista ja niiden henkilöstöstä sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti pääkaupunkiseutua selvästi parhaana. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet selvitykset sijaintipaikasta tänä vuonna. Näissä selvityksissä parhaaksi sijaintipaikaksi nousi Vantaa.

Uudessa virastossa olisi noin 45 henkilötyövuotta.

Tuomioistuinten tueksi

Perustettava tuomioistuinvirasto ohjaisi, kehittäisi ja tukisi tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja huolehtisi tuomioistuinten keskitetyistä hallintotehtävistä. Virasto vastaisi muun muassa tuomioistuinten tulosohjauksesta sekä tuomareiden ja muun henkilöstön koulutuksen järjestämisestä.

– Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja tuomioistuimien väliin. Kansalaisten oikeusturvan ja yhteiskuntajärjestyksen ydinpilarina on vahva luottamus tuomioistuimiin, Häkkänen sanoo ministeriön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Viraston tehtävät eivät ole esimerkiksi palkanmaksuun liittyviä teknisiä tukitehtäviä.

Tuomioistuinvirastolle siirrettäviä tehtäviä hoidetaan nykyisin oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla. Ministeriön mukaan viraston perustamisella ei luoda uusia tehtäviä, vaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellisen riippumattomuuden korostamiseksi tehtäviä siirrettäisiin oikeusministeriöltä itsenäisen keskushallintoviranomaisen hoidettavaksi.