Kolttien tuore luottamusmies pohtii uusia yhteydenpitokeinoja – keskustele tulisiko kolttien kyläkokouksen mennä someen

Kolttasaamelaisten tuore luottamusmies Veikko Feodoroff pohtii, kuinka kolttien kyläkokouksen tiedottamista sekä kolttakansan sisäistä yhteydenpitoa voisi parantaa.

tiedonvälitys
Veikko Feodoroff
Vesa Toppari / Yle

Kolttasaamelaisten syksyn luottamusmiesvaalien alla syntyi ajatuksia siitä, miten kolttien luottamusmies voisi olla paremmin mukana yhteisönsä elämässä. Tähän mennessä kolttien kyläkokous ja luottamusmies ovat tiedottaneet ajankohtaisista asioista pääasiassa paikallislehtien kautta.

Kolttien luottamusmies edustaa ja valvoo kolttasaamelaisten etuja monissa yhteyksissä sekä valmistelee lausuntoja yhdessä kolttaneuvostojen kanssa.

Mutta kuinka kolttakansan edunvalvoja voisi olla enemmän läsnä yhteisönsä elämässä?

Kolttasaamelaiset ovat toivoneet luottamusmiehen jalkautuvan nykyistä enemmän kansan pariin keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Sunnuntain vaalissa kolttien uudeksi luottamusmieheksi valittu Veikko Feodoroff ymmärtää tarpeen.

– Luottamusmiestä tarvitaan enemmän ihmisten keskuuteen. On tärkeää, että luottamusmies osallistuu erilaisiin tapaamisiin eri kylissä, tapaa ihmisiä ja keskustelee heidän kanssaan. Meillä pitäisi olla myös se mahdollisuus, että pitäisimme itse epävirallisempia kokoontumisia, pohdiskelee Feodoroff.

Iänvanhalle kyläkokoukselle myös omat Facebook-sivut?

Hiljattain myös Suomen saamelaisten poliittinen elin Saamelaiskäräjät otti ensiaskeleen sosiaaliseen mediaan ja perusti viralliset Facebook (siirryt toiseen palveluun) ja Twitter (siirryt toiseen palveluun) -sivustonsa. Lisäksi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ja toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso toimivat aktiivisesti omilla Twitter-kanavillaan.

Veikko Feodoroff myöntää, ettei sosiaalinen media ole hänelle itselleen tuttu, mutta näkee sen mahdollisuudet tehokkaammassa yhteydenpidossa.

– Minä itse en ole sellainen ihminen, että olisin aktiivinen sosiaalisessa mediassa tai niin kiinnostunut siitä, naurahtaa Feodoroff.

– Mutta kyläkokoushan voi mennä sosiaaliseen mediaan. Me voisimme luoda sellaisia paikkoja, jossa ihmiset voivat tuoda ajatuksiaan esille, aion sen verran itsekin sen käyttöä opetella ja olla aktiivisempi. Kyllähän se niin on, että myös kyläkokouksen tulisi mennä enemmän sosiaaliseen mediaan, jossa nuoria ja ylipäätään ihmisiä tavoittaa helpommin, Feodoroff pohtii.

Keskustele: Kuinka kolttien kyläkokouksen tulisi tiedottaa asioistaan?

Kuinka kolttien kyläkokouksen tulisi sinun mielestäsi tiedottaa kolttasaamelaisia koskevista asioista? Onko tiedottaminen tällä hetkellä riittävää? Kommentoi aihetta keskustelupalstalla.