Kilpailuvirasto tutkii keskussairaalan ulkoistusta Mehiläiselle – kuntajohtajat syyttävät sote-johtajaa harhaanjohtavien tietojen välittämisestä viranomaisille

Meri-Lapin alueen kuntajohtajat sanovat sairaanhoitopiirin johtajan välittäneen Kilpailuvirastolle virheellistä tai vähintään harhaanjohtavaa tietoa.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Länsi-Pohjan keskussairaala.
Minna Aula / Yle

Paljon puhetta herättänyt Meri-Lapin jättimäinen sote-ulkoistussopimus on jälleen tutkittavana. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tutkii Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen yhteisyrityksen hankinnan laillisuuden. KKV on tehnyt asiasta selvityspyynnön sairaanhoitopiirille kesällä.

Jos kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa hankinnan lainvastaiseksi, se voi antaa asiasta huomautuksen sairaanhoitopiirille tai viedä asian markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin neljä kuntaa, Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo perustivat sote-yhteisyrityksen terveyspalveluyhtiö Mehiläisen kanssa turvatakseen sote-palvelut ja työpaikat omalla alueellaan. Kunnat ennakoivat Lapin sote-palveluiden keskittyvän Rovaniemelle hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

Jättiulkoistuksen 15 vuoden sopimus allekirjoitettiin loppuvuodesta. Toiminta on alkanut kesäkuussa. Sopimus sisältää myös valtaosan Kemissä sijaitsevan keskussairaalan toiminnoista.

KKV haluaa selvityksen erityisesti yhteisyrityksen toimintaa säätelevään palvelusopimukseen tehdyistä muutoksista, kuten sopimuksen arvosta, Keminmaan osuudesta sopimuksessa ja sairaanhoitopiirin tilojen käyttöön liittyvästä sopimuksesta.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on antanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vastineen, jonka mukaan hankinnassa on useita ongelmia. Luosujärven antaman vastineen mukaan sopimushintaa olisi esimerkiksi laskettu uuden vastuunjaon mukaisesti 69 miljoonasta eurosta 65,2 miljoonaan euroon.

Vastineesta ei kerrottu luottamusjohdolle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto lähetti selvityspyynnön asiasta hankintayksikkönä toimineelle Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille 19. heinäkuuta. Takarajaksi selvityspyynnölle virasto oli asettanut elokuun 20. päivän.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on vastannut selvityspyyntöön kyseisenä takarajaksi merkittynä päivänä.

Selvityspyyntöä tai vastinetta siihen ei ole käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa. Siitä ei ole myöskään annettu tietoa luottamusjohdolle ennen lausuntoajan päättymistä.

Sairaanhoitopiirin hallitus ei kokoontunut kesällä, mutta hallituksen puheenjohtajan Ritva Sonntagin mukaan näin suuresta asiasta olisi pitänyt järjestää ylimääräinen hallituksen kokous. Nyt tieto selvityspyynnöstä tuli luottamusjohdolle vasta viime viikolla.

– Tämä tuli esiin sattumalta eli selvityspyyntöä ei oma-aloitteisesti lähetetty luottamusjohdolle. Kun kyse on tämän mittaluokan asiasta, niin tämä on erittäin moitittavaa, Sonntag sanoo.

Luosujärven mukaan hankintoihin liittyviä selvityspyyntöjä tulee sairaanhoitopiirille usein, eikä niitä tavallisesti käsitellä hallituksessa.

– Näin jälkikäteen arvioituna ehkä olisi pitänyt tuoda asia hallitukseen, mutta aikataulu oli tiivis, Luosujärvi sanoo.

Vastineessa harjaanjohtavaa tietoa

Sairaanhoitopiirin luottamusjohdon ja alueen kuntajohtajien keskuudessa vastineesta on Ylen saamien tietojen mukaan närkästytty. Sairaanhoitopiirin johtajan katsotaan vastinetta antaessaan toimineen kuntien, eli omistajan tahdon vastaisesti.

Vastineen sisältämiä tietoja esimerkiksi sopimuksen kustannuksista ja siihen kilpailutuksen jälkeen tehdyistä muutoksista pidetään vähintään harhaanjohtavina ja tulkinnanvaraisina. Vastauksesta saa esimerkiksi käsityksen, että sopimussummia olisi muuteltu kilpailutuksen eri vaiheissa. Kuntajohtajien mukaan tämä on ollut osa hankintaprosessia ja neuvotteluissa ovat olleet mukana myös ne tarjoajat, jotka eivät tulleet valituiksi – summia ei ole peukaloitu jälkikäteen ja mielivaltaisesti.

Luosujärvi myöntää, että hänen vastineessa esille tuomaa vajaan neljän miljoonan euron alennusta sopimushinnassa ei ole hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa. Sopimus on siis niiltä osin voimassa alkuperäisessä muodossaan.

Asia on tulossa sairaanhoitopiirin hallituksen käsittelyyn huomenna torstaina. Puheenjohtaja Ritva Sonntagin mukaan hallitus päättää, millä tavalla vastineeseen sisältyviä virheitä pyritään korjaamaan.

Myös Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aikoo antaa virastolle oman vastineensa selvityspyyntöön lähiviikkoina.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erikoistutkija Anni Vanonen sanoo viraston lähtevän siitä, että sille toimitetut tiedot pitävät paikkansa. Tarvittaessa tietoja voi kuitenkin täydentää tai korjata tai virasto voi tehdä asiasta uuden selvityspyynnön.

– Lähtökohtana luonnollisesti on, että ratkaisut tehdään oikean tiedon pohjalta, Vanonen sanoo.

KKV:n antama huomautus ei velvoittaisi hankintayksikköä, eli tässä tapauksessa sairaanhoitopiiriä, muuttamaan hankintapäätöstä. Asian markkinaoikeuteen viemiseen vaikuttaa muun muassa hankinnan arvo ja merkittävyys, sanoo Vanonen.

Hänen mukaansa KKV on seurannut Meri-Lapin ulkoistusta, sillä hankinta oli paljon julkisuudessa ja päätyi myös markkinaoikeuden käsittelyyn.

– Kun ottaa huomioon hankinnan koon ja asian saaman julkisuuden, niin kyllä minä odotin [markkinaoikeuden] ratkaisua mielenkiinnolla, Vanonen sanoo.

Virasto arvioi selvitystyön kestävän useamman kuukauden ajan.

Sairaanhoitopiirin johtajan toimintaa moitittu ennenkin

Sairaanhoitopiirin johtajan Riitta Luosujärven menettely on herättänyt närää, sillä vastauksella on tulkittu haluttavan kampittaa yhteisyrityksen toimintaa.

Luosujärven toiminta sote-yhteisyritykseen liittyen on kuohuttanut Meri-Lapissa jo aiemminkin. Viime keväänä kuntajohtajat syyttivät Ylen haastattelussa Luosujärven vaikeuttaneen sote-yhteisyrityksen haltuunottoprosessia. Luosujärvi kiistää jyrkästi, että yhteisyrityshankkeen edistymistä olisi jarruteltu sairaanhoitopiirin puolelta tarkoitushakuisesti.

Ylen saamien tietojen mukaan, sairaanhoitopiirin johtajan väitetään toimineen yhteisyrityksen vastaisesti muun muassa kokouskäyttäytymisellään sekä antaessaan lausuntoa Lapin aluehallintovirastolle.

Kesäkuussa Luosujärvi toi sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen pöydälle esityksen, jossa hän kyseenalaistaa sote-yhteisyrityksen sopimusta. Myös tämä herätti närää alueen luottamushenkilöissä.

Meri-Lapin sote-yhteisyrityksen perustaminen on ollut mutkikas prosessi. Kemin vasemmistoliitto on vastustanut sote-yhteisyrityksen perustamista voimakkaasti.

Kuntalehden haastattelussa sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on kertonut, ettei hän kannattanut alun alkaenkaan sote-yhteisyrityksen perustamista (siirryt toiseen palveluun)(koko juttu maksumuurin takana). Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on Kemin vasemmistoliiton varapuheenjohtaja.

Lue myös: Meri-Lapin Mehiläissopimuksen taustalla kuohuu: Kunnat kritisoivat sote-johtajaa jarruttelusta

5.9.2018 kello 19.12 Tekstistä poistettu maininta, että Kilpailuviraston tutkinta voi pahimmillaan kaataa kilpailutuksen.