Supikoiralla on vähän ystäviä – kohta lopettamiseen ei tarvita edes metsästyskorttia

Supikoirat halutaan pois päiviltä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Vieraslajina se aiheuttaa tuhoa luonnossa.

supikoira
Supikoira loukussa.
Supikoira on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n tasolla. Säännökset tulevat voimaan ensi helmikuussa.Vesa-Matti Ruuska / Yle

Supikoira on sikiävä otus ja kanta on Suomessa voimakas, vaikka sitä metsästetään rankasti. Pohjoisessa laskeneet saalismäärät kertovat, että kanta on saatu pieneksi.

Supikoira levittäytyi Suomeen 1970-luvulla Neuvosto-Karjalasta. Se on alun perin Itä-Aasiasta kotoisin oleva pienikokoinen ja pitkäkarvainen koiraeläinlaji.

Supikoira on hyvin tauteja kestävä taudinlevittäjä. Supikoira tartuttaa trikiiniä, myyräekinokokkia ja raivotautia.

Pohjoismaisen supikoirahankkeen kenttätyöntekijä Juha Mäkimartti on ammattimetsästäjä. Hänen työtään on estää supikoiran leviäminen Suomen Lapista Ruotsiin ja Norjaan.

– Meidän projektin toimesta hävitettiin 130 supikoiraa. Kaikkien metsästäjien saaliit eivät tule meidän tietoon.

– Ruotsin kanta on saatu hyvin hallintaan. Koko Ruotsista saatiin viime vuonna saaliiksi alle 40 supikoiraa ja Norjasta ei yhtään, Mäkimartti kertoo.

Tautiuhan lisäksi Mäkimartti on huolissaan Suomen puhtaasta luonnosta. Hän sanoo, että Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, missä supikoiran kantamaa myyräekinokokki-loista ei ole tavattu luonnosta.

– Me pidämme itsestään selvyytenä, että marjoja voi syödä suoraan maasta ja vettä voi juoda Lapin puroista. Isossa osassa Keski-Eurooppaa luonnosta poimittuja marjoja ei voi syödä raakana, vaan ne tulee ensin keittää, pakastaminenkaan ei riitä.

Supikoiran loukku.
Supikoiria pyydetään loukkujen avulla.Kalle Niskala / Yle

Supikoira syö lintuja – vaikutuksista eri näkemyksiä

Supikoira on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n tasolla. Säännökset tulevat voimaan ensi helmikuussa. Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen Suomen riistakeskuksesta kertoo, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee asiasta lakia.

Käytännössä tämä merkitsee, että supikoiran lopettamiseen ei tarvitse metsästyskorttia.

Supikoira on ihmisasutuksen lähellä viihtyvä kaikkiruokainen eläin. Riistamiesten mukaan se verottaa voimakkaasti lintukantaa elinalueellaan.

– Supikoira ei valitse syömiään lintuja eli se syö peltolinnut, kuovit, töyhtöhyypät ja kaikki muut. Maassa pesivät linnut ovat vaarassa ja kosteikolla se kulminoituu vesilintuihin. Suurimmat tuhot aiheutuvat kosteikkoaluille, sanoo Pohjoismaisen supikoirahankkeen kenttätyöntekijä Juha Mäkimartti.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kaarina Kauhala on julkisuudessa esittänyt arvion, että supikoiran vesilinnustolle aiheuttamia tuhoja on liioiteltu. Kauhalan mukaan pitävää näyttöä supikoiran vahingollisuudesta lintukannoille ei ole.

Riistasuunnittelija Eerojuhani Laine Suomen riistakeskuksen Lapin toimistosta sanoo, että tuhojen määrää on vaikea arvioida, mutta supikoira on joka tapauksessa vieraslaji, joka tuhoaa pesiä.

Riistakeskus kehottaa metsästäjiä osallistumaan supikoiran tehopyyntiin. Pannoitetun supikoiran pyynnistä saa lahjakortin.

Judas-supikoira paljastaa lajitoverit

Pohjoismaisen supikoirahankkeen tavoitteena on pysäyttää vieraspedon leviäminen Suomesta Ruotsiin ja Norjaan. Länsiraja onkin erityistarkkailussa.

Judas-menetelmässä GPS-pannalla merkitty yksilö hakeutuu muiden supikoirien luo ja vapaaehtoiset metsästäjät poistavat populaation. Suomen puolella kymmenen ja Ruotsin puolella 15 supikoiraa on saanut kaulaansa GPS-pannan.

Pannan avulla saadaan myös tietoa niiden elintavoista.

– GPS-seurattujen supikoirien tarkoitus on johdattaa metsästäjät ja minut projektityöntekijänä sinne alueelle, missä supikoirapopulaatioita on. Sillä saadaan vähennettyä niitä pois, sanoo Pohjoismaisen supikoirahankkeen kenttätyöntekijä Juha Mäkimartti.

Lue myös: Puna-armeijan turkkeja varten tarhattu supikoira on sitkeä selviytyjä – riistapäällikkö pitää vieraslajin hävittämistä Suomesta mahdottomana tehtävänä

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus