Suomalainen tatuointiala ottamassa ison kehitysaskeleen – studioille on kehitteillä viimein yhtenäinen sopimuspohja, joka suojaisi sekä yrittäjiä että asiakkaita

Viranomaiset ovat halunneet tatuointialalle jo pitkään enemmän sääntelyä. Tatuoinnin tekijän vastuulle jää nykytilanteessa paljon. Kehitteillä oleva sopimuspohja on tärkeä askel parempaan suuntaan.

Suomen Tatuointiartistiyhdistyksen puheenjohtaja Tony Raita pitää tatuointistudiota Lahdessa. Studion seiniä koristaa kristillinen taide, joka näkyy vahvasti myös tatuointitaiteilijan töissä. Kuva: Katriina Laine / Yle

Tatuoinnit ovat jo pitkään olleet näkyvä osa populaari- ja nuorisokulttuuria. Vaikka tatuointi on etenkin nuorten parissa hyvin normaali asia ja monia julkisuuden henkilöitä koristavat ihoon koristetut piirrokset, viranomaiset ovat heränneet toiminnan sääntelyyn vasta viime aikoina, verrattain myöhään.

Alle 40-vuotiaista amerikkalaisista yli kolmanneksella on tatuointi (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvalloissa tatuointi- ja vartalotaidealan liikevaihto oli vuonna 2014 noin kolme miljardia dollaria ja maassa oli yli 20 000 tatuointiyritystä.

Suomesta alan liikevaihtoa ei tiedetä. Koko väestön kattavaa tutkimusta tatuointien yleisyydestä ei meillä ole myöskään tehty. Nuorisobarometrissa arvioitiin vuonna 2009, että 13 prosentilla 15–29-vuotiaista olisi yksi tai useampi tatuointi. Monissa länsimaissa jopa neljännes nuorista on tatuoitu, joten Suomi tulee tässäkin asiassa jälkijunassa.

Suomen Tatuointiartistiyhdistyksen puheenjohtaja Tony Raita arvioi, että tatuointien suosio olisi vuoden 2009 jälkeen jonkin verran noussut.

Suomi on tatuointikulttuurin saralla "kehittyvä maa"

Suomen tatuointiartistien yhdistyksessä on jäsenenä 70 tatuointiartistia. Puheenjohtaja Tony Raita arvioi, että tatuointiliikkeiden määrä koko Suomessa liikkuu jossakin 300:n ja 400:n välillä. Jos vertaa Yhdysvaltoihin, Suomi tulee kaukana takana, vaikka maiden kokoeron ottaa huomioon.

– Jos verrataan esimerkiksi Uuteen-Seelantiin, jossa mokomokai-tatuoinnit ovat olleet kulttuurissa mukana satojen vuosien ajan, onhan koko tatuointikulttuuri meillä aika uutta, Raita pohtii.

Tony Raita on toiminut Suomen Tatuointiartistiyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1997 lähtien. Kuva: Katriina Laine / Yle

Tatuointiartistien yhdistyksessä vuodesta 1997 puheenjohtajana toiminut Raita sanoo tatuointikulttuurin vakiintuneen Suomessa tällä vuosikymmenellä 2000-luvun alun hurlumhei-ajan jälkeen.

– Varsinainen tatuointibuumi oli 2000-luvun alussa. Mitään suuria muutoksia ei ole sen jälkeen tapahtunut, mutta pientä tasaista kasvua on ollut, Raita arvioi.

Tatuointistudiota Lahdessa pitävä mies sanoo, että tatuoinnista on tullut koko ajan tavallisempi asia. Nuorille tatuoinnit ovat tuttua, mutta ikäihmisiä piirrokset saattavat edelleen ihmetyttää. Suomalainen tatuointikulttuuri Raidan mukaan on nuoresta iästään huolimatta tasokasta.

– Olemme ottaneet muuta maailmaa kiinni pikkuhiljaa ja päässeet tavallaan eurooppalaiselle tasolle. Tyylejä ja tekijöitä on tullut vuosien varrella lisää, eli kulttuuri on rikastunut ja monipuolistunut.

Trendit vaihtelevat, musta väri turvallisin

Raidan mukaan tatuointeja ottavat kaikenlaiset telluksen tallaajat: nuoret ja vanhat, naiset ja miehet. Yhdistävänä piirteenä voi pitää hänen mukaansa asiakkaiden kiinnostusta taidetta kohtaan.

90-luvulla muodissa olivat tribaalitatuoinnit. Sen jälkeen yhtä selkeää kulttuuria hallinnutta ilmiötä ei ole tullut. Trendejä on tullut ja mennyt.

– 2000-luvulla erilaiset tekstitatuoinnit, kuten kiinalaiset aforismit ovat olleet yleisin juttu. 2010-luvulla taas tyypillisin elementti on ollut mandala-kuviotatuointi, Raita pohtii.

Jotkut tatuointiartistit tekevät värikkäitä töitä, toiset vain mustavalkoista jälkeä. Raidan asiakkaiksi Lahdessa hakeutuu mustavalkoisesta pitäviä. Hänen mukaansa musta tatuointi on värilliseen verrattuna turvallisempi vaihtoehto, sillä se on allergiaturvallisin.

Samaa sanoo lääketieteellinen tutkimus (siirryt toiseen palveluun). Punainen väriaine, tietyt punaisen väripigmentit ovat yleisin reaktioiden aiheuttaja. Siksi herkästi allergisoituvien kannattaa harkita värillisen ja etenkin punaisen värin laittamista. Heille mustavalkoinen on luultavammin se turvallisempi ja riskittömämpi vaihtoehto.

Raita kertoo, että samalla kun tatuoinnit ovat yleistyneet ja värien myynti on kasvanut, myös värien kehittäminen ja valvonta on parantunut.

Tatuointitaitelija Tony Raita työn touhussa. Hygieniasta huolehtiminen on tärkeä osa tatuoijan ammattitaitoa. Kuva: Katriina Laine / Yle

Täällä valvoo Tukes

Suomessa tatuointivärejä valvoo Turvallisuus- ja kem (siirryt toiseen palveluun)ikaalivirasto (siirryt toiseen palveluun) Tukes. Se seuraa EU:n laajuista Rapex-tietokantaa. Tietokantaan tulee ilmoituksia terveydelle vaarallisista väreistä ja värisarjoja asetetaan ajoittain myyntikieltoon. Tulli (siirryt toiseen palveluun)valvoo tatuointivärien maahantuontia.

Suomessa tatuointipalveluiden tarjoajia, kuten muitakin kuluttajapalveluiden tarjoajia, sitoo kuluttajaturvallisuuslaki (siirryt toiseen palveluun). Tukesin valvontaan kuuluvat sekä tatuointivärit että tatuointi- ja muut kehonmuokkauspalvelut kuten kestopigmentoinnit.

Tukesin ylitarkastaja Annina Nyholm kertoo, että tarkastuksia tatuointi- ja kauneudenhoitoliikkeisiin tehdään käytännössä yhden ihmisen voimin, joten tarkastusten määrä jää vuositasolla alla sadan.

– Tarkastuksilla selvitetään turvallisuuskäytäntöjä: onko lakisääteinen turvallisuusasiakirja kunnossa, miten asiakkaille kerrotaan palvelun riskeistä, ovatko jälkihoito-ohjeet asianmukaiset ja miten varmistutaan siitä, että palvelun voi asiakkaalle turvallisesti tehdä, Nyholm selvittää.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset puolestaan valvovat tatuointiliikkeiden hygienia-asioita. Ylitarkastaja Nyholmin tiedossa ei ole tapauksia, joissa tatuointiliikkeen toiminta olisi Tukesin toimesta kielletty.

– Suomessa on paljon hyviä ja vastuullisia toimijoita. Alan tekijät ovat myös joissain määrin järjestäytyneet. Tämä lisää osaltaan turvallisuutta ja hyvien käytäntöjen leviämistä alalla, Nyholm sanoo.

Tatuointitoiminnan aloittamisesta ei tarvitse tehdä Tukesiin ilmoitusta, joten viranomaisella ei ole olemassa yritysrekisteriä palveluntarjoajista.

STM: EU-lainsäädäntö tekeillä

Tatuointeja ei tällä hetkellä säännellä erityislainsäädännöllä, mutta valtio on halunnut tatuoinnit jo pitkään sääntelyn piiriin (siirryt toiseen palveluun). Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti vuonna 2013 haluavansa laajentaa tatuointeja koskevaa sääntelyä ja EU-tason sääntelyn valmistelu aloitettiin vuonna 2014.

– Rajoitusehdotus valmisteltiin Euroopan kemikaalivirasto (siirryt toiseen palveluun)n johdolla. EU-komissio päätyi lopulta siihen, että REACH-asetuksen mukainen rajoitus on paras tapa säännellä tatuointivärejä, Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen STM:stä kertoo.

Tony Raita tarkastelee mallikuvaa, jonka pohjalta tatuointi syntyy. Kuva: Katriina Laine / Yle

Korhosen mukaan EU-tason lainsäädäntöehdotus on tällä hetkellä komission valmistelussa. Uudistuksen on määrä tulla näillä näkymin voimaan vuonna 2020.

– Se tulee seuraavassa vaiheessa käsittelyyn ja äänestykseen jäsenmaiden REACH-komiteaan, jossa Suomea edustaa STM. Neuvosto ja parlamentti hyväksynevät lopullisen ehdotuksen ensi vuonna, Korhonen arvioi.

Hän kertoo, että kosmetiikkaa säätelee tiukka EU-lainsäädäntö, mutta tatuointivärien koostumusta ei. Kuluttajaturvallisuuslaissa sanotaan ainoastaan, että kenellekään ei saa aiheuttaa terveyshaittoja. Siksi uudistamista tarvitaan.

– Samoja aineita, jotka ovat kosmetiikan puolella rajoitettuja esimerkiksi herkistävyytensä takia, ei ole rajoitettu tatuointien kohdalla. Suoraan kuluttajilla ei saa myydä esimerkiksi syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia CMR-aineita, mutta tatuoijille myytävissä väriaineissa niitä kuitenkin voi olla, Korhonen kertoo.

– Tämä kuvaa hyvin sitä, että tatuointivärejä koskeva sääntely on verraten vaatimattomampaa kuin kosmetiikkaa koskeva sääntely yleensä, hän jatkaa.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on ehdottanut (siirryt toiseen palveluun), että kosmetiikassa kielletyt kemikaalit kiellettäisiin myös tatuointiväreissä. Korhosen mukaan EU-komissio on kuitenkin ollut varsin haluton tekemään tatuointeja koskevaa erillistä säädöstä. Siksi uudistaminen on kestänyt hyvin kauan.

Lainsäädännön uudistuksella ei suuria vaikutuksia – maahantuoja luotettava

Tatuointiartistien yhdistyksen puheenjohtaja Tony Raita on hyvin perehtynyt valmisteilla olevaan lainsäädäntöön. Hän on käynyt Euroopan kemikaaliviraston kanssa keskusteluja sääntelyn kehittämisestä ja ollut mukana työryhmässä, joka suunnittelee EU-tason sääntelyä.

Raita vaikuttaa, että jos joku väriaine paljastuu virheelliseksi tai helposti allergisoivaksi, niistä tehdään ilmoitukset viranomaisille ja tiedotetaan alan sisällä.

Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen STM:stä kertoo, että tatuointivärejä tulee Suomeen eniten Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Suomessa on Raidan mukaan yksi suosittu maahantuoja, jolta lähes kaikki tatuointiliikkeet ostavat värinsä. Hän sanoo tyytyväisenä, että suomalainen maahantuoja Nordic Tattoo Supplies (siirryt toiseen palveluun) on luotettava ja se tuo vain hyvälaatuisia värejä, joita on turvallista tilata.

Haittana alalle on tullut bisneksen kasvun myötä Ebay ja kiinalaiset halpatekijät. Kiinalainen valmistus voi olla Raidan mukaan huonolaatuista tai väärennettyä.

– Kiinalaisista väreistä ei usein tiedetä, mitä ne sisältävät, hän selventää.

Raita arvioi, että EU-sääntely ei tulisi toteutuessaan Suomessa hirveästi vaikuttamaan tatuointivärien kauppaan, koska täällä tatuointivärien markkinoita hallitsee yksi toimija, jolta suurin osa liikkeistä tilaa värinsä.

Hygieniataso ja tietämys asioista ovat Raidan mukaan jo nyt korkealla tasolla, jos suomalaisen tatuointialan tilannetta verrataan muihin Euroopan maihin, joita lainsäädäntö koskisi.

Kyse kuluttajan ja yrittäjän välisestä sopimuksesta

Tatuoinnin ottamisessa on kyse kuluttajan ja yrittäjän välisestä sopimuksesta. STM:n neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen kertoo, että Suomessa ei ole käyty oikeudenkäyntejä tatuointien takia.

Hän uskoo, että kynnys lähtee valittamaan tatuoinnista virallista tietä voi olla korkea, jos ihminen ei ole tyytyväinen tatuointiinsa. Ennemmin nuollaan haavoja, mennään toisella tatuoijalle tai lähdetään lääkärille poistattamaan tatuointi kuin riitautetaan asia.

– Syy-seuraus-suhteen osoittaminen siitä, että iho-ongelmat ovat aiheutuneet juuri tatuoinnin takia, on käytännössä erittäin hankalaa. Tautiluokitusjärjestelmä ei erittele sitä, onko kyse tatuoinnin aiheuttamasta vai muusta syystä aiheutuneesta ongelmasta, Korhonen kertoo.

Helsingin Sanomat kertoi viime vuonna, että Suomessa on paljon tatuointeja, jotka saattavat rikkoa tekijänoikeuksia (siirryt toiseen palveluun). Taustana uutiseen oli kolmen lakimiehen tekemä selvitys tatuointien oikeudellisista kysymyksistä (siirryt toiseen palveluun). Siinä ehdotettiin selviä pelisääntöjä ja yhtenäistä sopimuspohjaa alalle, ja tuotiin esiin alan epäselvä sopimuskäytäntö, joka voi olla ongelma myös tekijänoikeuksien kannalta.

Tekijänoikeuslain mukaan (siirryt toiseen palveluun) tekijänoikeuden teokseen omistaa taiteellisen teoksen luonut taiteilija. Sillä, että tatuoija tekee teoksen toisen henkilön ihoon, ei ole merkitystä oikeuden syntymiseen: tekijänoikeus syntyy tekijänoikeuslain mukaisesti aina tatuoijalle, ei tatuoinnin ottavalle henkilölle.

Jos tatuointi tehdään sellaista kuvan pohjalta, johon tatuoinnin ottava henkilö ei itse omista tekijänoikeutta, voi seurata hankaluuksia.

Tatuoinnissa on kyse kuluttajan ja yrittäjän välisestä sopimuksesta. Kuva: Katriina Laine / Yle

Etenkin tunnetuista valokuvista tehdyt jäljennökset saattavat rikkoa tekijänoikeuksia. Tuolloin keskustelu kääntyy siihen, ylittyykö teoskynnys, eli onko tatuoitu versio kuvasta riittävän erilainen alkuperäisen kuvan kanssa ollakseen "uusi teos".

Tatuointiartistiyhdistyksen Raita on sitä mieltä, että tatuointitaitelijan piirtäessä kuvan ihoon, syntyy aina uusi teos. Vaikka tatuointi tehtäisi jonkin valokuvan innoittamana, tatuointi on hänen mukaansa aina uusi teos, koska kuvaa ei voi "mekaanisesti toisintaa", vaan se pitää ikään kuin "luoda uudestaan" tatuoinniksi.

Vaikka jokin tatuointi paljastuisi tekijänoikeusrikkomukseksi, oikeus omaan kehoon ajaa lopulta perusoikeutena tekijänoikeuden ohi. Näin ollen tatuoinnin poistamista ei kukaan voi vaatia tekijänoikeuksiin vedoten.

Keskustelua voidaan käydä ainoastaan korvausten maksamisesta. Tästä löytyy esimerkkejä Yhdysvalloista, mutta ei Suomesta.

Juristi: Uusi sopimuspohja vihdoin tekeillä studioille ja asiakkaille

Tatuointien oikeudelliset kysymykset (siirryt toiseen palveluun) -raportista käy ilmi, että on epäselvää, millaisia sopimuksia tatuoijan ja tatuoinnin ottajan välillä yleisesti tehdään. Raportissa ehdotetaan yhtenäisiä käytäntöjä ja kiinteitä sopimuspohjaa tatuoijien sekä asiakkaiden välille. Nämä seikat suojaisivat molempia osapuolia myöhemmiltä vaatimukselta ja selkeyttäisivät oikeuksien jakautumista.

Lakimies Herkko Hietanen on tatuointien tekijänoikeuskysymyksiin perehtynyt oikeusoppinut ja yksi raportin kirjoittajista. Hietanen kertoo, että asia on viimein edennyt eteenpäin: hän on ryhtynyt kehittämään suomalaisille tatuointistudioille uutta ja yhtenäistä sopimuspohjaa, yhteistyössä tatuointistudioiden kanssa.

– Sopimuksen pitää olla sekä kattava, että helposti ymmärrettävä. Käytämme oikeudellista palvelumuotoilua eli Legal designia tatuoijien ja heidän asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi ja palvelun suunnittelemiseksi. Paperikopioiden kanssa harva tatuoinnin ottaja haluaa pelata ja siksi koko sopimusprosessin pitää olla paperiton ja kännykällä tehtävissä, Hietanen sanoo.

– Tekeillä oleva sopimus auttaa sekä asiakkaita että tatuoijia sopimaan yhteisistä pelisäännöistä ja välttämään riidat alalla, jossa taide on kovin henkilökohtaista ja pysyväksi tarkoitettua. Sopimus on tärkeä askel myös sille, että tästä kaupallisesta taiteesta tulee vakavasti otettavaa ja turvallista liiketoimintaa, hän jatkaa.

Laki: Työnantaja voi kieltäytyä palkkaamasta tatuoitua, ainakin teoriassa

Lakimies Herkko Hietasen arvelee, että työpaikan saamisen voi todennäköisesti evätä tatuoinnin perusteella. Hänen mukaansa oikeustieteessä on perinteisesti pidetty syrjintänä sellaisista ominaisuuksista johtuvaa kohtelua, joihin henkilö ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ihonväri, etninen tausta.

– Oikeuskirjallisuudessa on arvioitu, että työnhakijan syrjäyttäminen ulkonäköön liittyvien itse aiheutettujen ilmentymien, kuten lävistyksien, tatuointien ja omaehtoisten amputaatioiden perusteella ei liene lain kieltämää syrjintää, Hietanen sanoo.

Tatuoidun hakijan epäämisen tulee olla Hietasen mukaan kuitenkin perusteltavissa siten, että tatuoinnin näkyvyydestä aiheutuu työnantajalle tai työyhteisölle haittaa. Pienen ja työn aikana piilossa pysyvän tatuoinnin vuoksi työpaikkaa ei saa evätä.

Hietasen mukaan "tatuointiperusteista työpaikan epäämistä" voidaan arvioida kolmella kriteerillä: työn luonteen, tatuoinnin koon ja sijainnin sekä tatuoinnin ulkonäön perusteella.

Varastomiehellä tatuointi ei ole ongelma, mutta lentoemännälle tilanne voi olla eri, jos tatuointi näkyy työtä tehdessä ja töissä ollaan ihmisten edessä katseiden kohteena. Oleellista on, näkyykö tatuointi työaikana ja voiko sen piilottaa työvaatteiden alle. Vaikka aiemmat kriteerit täyttyisivät, myös tatuoinnin epäasiallinen sisältö voi myös tuottaa ongelmia.

Hietasen mukaan työpaikan epääminen tatuoinnin perusteella tulee olla objektiivisesti perusteltavissa. Jos näin ei ole, kyse voi olla syrjinnästä.

Suomen laki ei kiellä alaikäisen tatuoimista, entistä nuoremmat innostuvat

Suomen laki ei kiellä tekemästä tatuointia alle 18-vuotiaalle (siirryt toiseen palveluun). Lain mukaan 16-vuotias voi ottaa tatuoinnin huoltajan suostumuksella. Tatuoijan tulee lain mukaan varmistaa (siirryt toiseen palveluun), että tatuoinnin ottajaa ei ole painostettu ottamaan kuvaa tahtonsa vastaisesti ja että tatuoinnin ottaja ymmärtää tatuoinnin pysyvyyden.

Tatuointiartistiyhdistyksen puheenjohtaja Tony Raita ei tee tatuointeja alle 18-vuotiaille, vaan tatuoi ainoastaan täysi-ikäisiä. Hänen mukaansa alaikäinen ei välttämättä ole henkiseltä kypsyydeltään sellaisella tasolla, että kykenisi päättämään tai arvioimaan niinkin lopullista asiaa kuin tatuoinnin ottaminen.

Raita kertoo huomanneensa huolestuttavan trendin: entistä nuoremmat ottavat näkyville paikoille tatuointeja.

– Jotkut unohtavat, että tatuoinnin kanssa on elettävä koko loppuelämä. Tatuointi on tarkoitettu ikuiseksi jäljeksi, Raita pohtii.

Tatuointitaiteilija kertoo viikoittain joutuvansa kieltäytymään tatuoinnin teosta. Usein syy on se, että tatuointia haluava nuori henkilö ei ole Raidan arvion mukaan tarpeeksi huolella harkinnut asiaa. Tämä käy ilmi asiakkaan kanssa keskustellessa.

Toinen vaihtoehto on se, että idea on liian epämääräinen, liian hankala toteuttaa tai toteutukseen liittyy liikaa epävarmuustekijöitä.

– Jos toive menee osaamisalueeni ulkopuolelle, ohjaan asiakkaan jollekin sen tyylin osaajalle, eli suosittelen sopivamman tekijän, Raita sanoo.

Lue lisää: