Meri-Lapin sote-ulkoistus kesti oikeudessa – hankintaa koskeva valitus nurin KHO:ssa

KHO katsoo kuten hallinto-oikeus aiemmin, että valitusoikeus hankinta-asioissa on vain asianosaisilla.

hallintotuomioistuimet
Korkeimman hallinto-oikeuden talo Helsingin Fabianinkadulla.
Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Mehiläis-ulkoistusta koskevan valituksen. Päätös tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiirin tekemästä hankintapäätöksestä ei ole enää valituksia oikeusasteiden käsiteltävänä.

KHO katsoo, että valituksen tehneellä tervolalaisella vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu Pertti Hemmingillä ei ole valitusoikeutta yhteisyrityksen perustamista koskevassa sairaanhoitopiirin päätöksessä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Hemmingin valituksen tammikuussa samoin perustein.

Hemminki vaati KHO:tta palauttamaan asian hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ja määräämään sairaanhoitopiirin ulkoistuspäätöksen täytäntöönpanokieltoon.

KHO katsoo Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tapaan, että koska Meri-Lapin miljardiulkoistuksesta tehty päätös oli perusteltu hankintalailla, ei siitä voi valittaa kuntalakiin tai hallintolakiin vedoten. Asia on markkinaoikeuden alainen hankinta-asia, jossa valitusoikeus on KHO:n mukaan vain asianosaisilla.

Hemminki oli valittanut myös sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksestä, jolla se jätti hänen hankintapäätöstä koskevan oikaisupyyntönsä käsittelemättä. KHO:n mukaan myöskään oikaisuvaatimusta ei voi tehdä kuntalakiin vedoten, kun kyseessä on markkinaoikeusasia.

KHO jätti käsittelemättä Hemmingin vaatimuksen täytäntöönpanokiellosta.

6.9. klo 16.41 Korjattu tekstistä hallinto-oikeuden antaman päätöksen ajankohta tammikuulle.