Voiko Meri-Lapin miljardin sote-ulkoistus kaatua? Kilpailuvirasto tai markkinaoikeuskaan eivät vielä uskalla sanoa

Markkinaoikeus ei voi ottaa kantaa sen käsiteltäväksi mahdollisesti tulevaan asiaan. Ennakkotapauksiakaan ei oikein ole, sillä Meri-Lapin miljardin ulkoistus on monessa mielessä ainutlaatuinen.

ulkoistaminen
Ihmisiä sairaalan käytävällä.
Iines Jakovlev/ Yle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii Meri-Lapin historiallisen sote-ulkoistussopimuksen laillisuutta, mutta se ei voi kumota sopimusta. Virasto voi esimerkiksi toimittaa asian markkinaoikeuden tutkittavaksi, mutta sielläkään ei voida ottaa kantaa siihen, onko sopimuksen kaatuminen vielä mahdollista.

Itse hankintasopimus olisi saatettava markkinaoikeuden tutkittavaksi puolen vuoden sisällä sen allekirjoittamisesta. Sopimus olisi siis pitänyt viedä markkinaoikeuteen viimeistään kesäkuun 22. päivä. Pihlajalinna valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen, mutta veti myöhemmin valituksensa pois.

Meri-Lapissa allekirjoitettiin 22. joulukuuta 15 vuoden palvelusopimus, jolla ulkoistettiin valtaosa Kemissä sijaitsevan keskussairaalan toiminnasta sekä alueen perusterveydenhuoltoa Mehiläinen Länsi-Pohja -yhteisyritykselle.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erikoistutkija Anni Vanonen korostaa, että tutkinta kohdistuu joulukuussa allekirjoitettuun sopimukseen tehtyihin muutoksiin. Itse sopimus sinänsä ei ole tutkinnan kohteena.

Jos KKV katsoo, että sopimukseen olisi tehty sen allekirjoittamisen jälkeen muutoksia joiden laillisuus on syytä tarkistuttaa markkinaoikeudella, asia koskee markkinaoikeudessa vain näitä muutoksia.

Mutta voiko markkinaoikeus kuitenkin päätyä kumoamaan koko sopimuksen, eikä vain muutoksia? Sitä ei tiedä vielä kukaan.

Markkinaoikeus ei ota kantaa suuntaan eikä toiseen

Markkinaoikeustuomari Ville Parkkarin mukaan tuomioistuin ei voi etukäteen ottaa kantaa asiaan, joka voi tulla sen tutkittavaksi tulevaisuudessa. Parkkarin mukaan kysymys ei ole pelkästään toimivallasta, eikä tuomioistuin voi riippumattomuuttaan vaarantamatta ottaa kantaa siihenkään, onko sillä toimivaltaa tutkia jokin vaatimus.

Asiasta tekee ongelmallisen vielä sekin, että sen tuleminen – tai tulematta jääminen – markkinaoikeuden käsiteltäväksi on tässä vaiheessa vielä pelkkää arvailua. Meri-Lapin sote-ulkoistus on merkittävyydeltään ja mittaluokaltaan asia, jonka kaltaisten käsittelystä ei ymmärrettävästi ole aiempaa oikeuskäytäntöä.

Sopimuksen osapuolina olevat kunnat ja Mehiläinen Länsi-Pohja vakuuttavat, että muutoksia sopimukseen ei sen hyväksymisen jälkeen ole tehty. Neuvotteluja esimerkiksi sopimushinnan sisältämien virheiden korjaamisesta on kyllä käyty, mutta mitään virallista päätöstä sopimuksen muuttamisesta sen allekirjoittamisen jälkeen ei ole.

Yleisellä tasolla markkinaoikeuden keinovalikoimaan kuuluu esimerkiksi seuraamusmaksun määrääminen tai sopimuskauden lyhentäminen Kilpailuviraston esityksestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on toimittanut KKV:n selvityspyyntöön vastineen. Yle kertoi aiemmin, että kuntajohtajat syyttävät sen sisältävän vähintään harhaanjohtavia tietoja. Selvityspyyntöä tai vastinetta siihen ei ole käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa. Siitä ei ole myöskään annettu tietoa luottamusjohdolle ennen lausuntoajan päättymistä.

Sairaanhoitopiirin hallitus ja alueen kuntajohtajat ovat järjestämässä yhteistä neuvottelua, jossa vastinetta on määrä käsitellä.

Lue myös: Meri-Lapin sote-myrsky mursi luottamuksen ja yhteishengen – eropyynnön jättänyt hallituksen puheenjohtaja: "Suunnaton vapaus"

11.9. klo 10:38 korjattu seuraamuksista kertovaa kohtaa. Kilpailuvirasto ei määrää seuraamusmaksua, vaan markkinaoikeus.