1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsät

Lapin metsät nielevät hiiltä ja ehkäisevät ilmastonmuutosta

Tutkijoiden mukaan hiilinielut pienenevät uhkaavasti. Metsähallituksen Lapin aluejohtaja sanoo: Höpöpuhetta!

metsät
metsien hiilinielut
Metsähallitus

Monitieteisen tutkimusyksikön Biosin tekemän katsauksen mukaan Suomen hallituksen suunnittelemat hakkuutasot johtavat hyvin todennäköisesti metsien hiilinielujen pienenemiseen jopa tämän vuosisadan loppuun asti.

Metsien lisähakkuista aiheutuva hiilinielujen pieneneminen voi johtaa ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen merkittävään kasvuun, kertoo BIOS.

Metsähalllituksen metsätalouden Lapin aluejohtaja Kii Korhonen kiistää tutkijoiden näkemykset. Metsähallituksen mukaan hakkuut eivät vähennä suoraan metsien merkitystä hiilinieluna.

Vain kasvava metsä nielee

Kasvava metsä poistaa hiiltä ilmakehästä, ja Lapin metsät kasvavat nyt kaksinkertaisella tahdilla niiden hakkuisiin ja lahoamiseen nähden.

– Metsien hakkuut ja luonnon poistuma, muun muassa lahoamien, ovat yhteensä vain noin kuusi miljoonaa kuutioita vuodessa, kun kasvu on kahdentoista miljoonan paikkeilla. Koko ajan meidän metsissä sekä hiilinielu kehittyy ja hiilivarasto lisääntyy, Kii Korhonen vakuuttaa.

Korhosen mukaan koko Suomenkaan tilanne ei ole hälyttävä.

– Koko Suomen näkökulmastakaan näillä hakkuilla ei metsien hiilinielu ole mitenkään pienenemässä, mutta Lapin tilanne on kerrassaan erinomainen. Meidän metsiemme koko hiilinielu ja hiilivarasto kasvavat koko ajan. Suomessa metsiä on hoidettu koko ajan tehokkaasti. Metsistä pysytytään ottamaan puuta, joka korvaa fossiilisia materiaaleja ja samaan aikaan kuitenkin metsään kerääntyy hiilivarastoa, Kii Korhonen sanoo.

Lue seuraavaksi