Yrittäjien valitus Kuopion keskustan puhtaanapidosta ei tuottanut tulosta

Kuopio
Lakaisukone Kuopion torilla
Sini Ojanperä / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valituksen Kuopion keskusta-alueen keskitetystä kunnossapidosta.

Kuopion yrittäjät valitti kunnossapitopäätöksestä, koska kaupunki on ottanut kävelykeskustan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin liikelaitoksen huolehdittavaksi, mikä yrittäjien mukaan sulki markkinat muilta toimijoilta ja johtaa kustannusten nousuun sekä tehottomuuteen.

Kuopion yrittäjät vetosi myös siihen, että alun perin 2015 alkanut keskitetty puhtaanapito piti olla kaksivuotinen kokeilu laatutason määrittämiseksi kilpailutusta varten. Kaupunki päätti vuoden 2016 lopulla jatkaa keskitettyä puhtaanapitoa toistaiseksi ja otti sen kaupungin huolehdittavaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan yrittäjien yhdistyksellä ei ole valitusoikeutta, koska kaupungin päätös puhtaanapidosta ei ole kohdistettu yrittäjien yhdistykseen.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi ottaa huolehdittavakseen tontin omistajalle kuuluvan puhtaanapidon. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.