1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Koulutus ja kasvatus

Valtuustoryhmät: Kouvolaan riittäisi noin 20 koulua

Sosiaalidemokraatit ja keskusta haluavat säilyttää alakoulut Anjalassa ja Voikkaalla.

Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kouvolan valtuustoryhmät ovat jättäneet lausuntonsa peruskoulujen tulevasta määrästä.

Poliittiset ryhmät ovat viime viikot pohtineet ehdotusta, jonka mukaan Kouvolaan jäisi 18 koulua. Nyt niitä on 34. Lausunnot virkamiesten laatimasta perusopetuksen kehittämisselvityksestä pyydettiin jättämään kaupungille maanantaihin mennessä.

Sosiaalidemokraattien ryhmä on Kouvolan valtuuston suurin. Ryhmän näkemys on, että koulujen määrää Kouvolassa pitää karsia.

– Nollavaihtoehto ei ole mahdollinen, jossa kaikki jatkuisi ennallaan, ryhmäpuheenjohtaja Outi Kasurinen (sd.) sanoo.

Kasurisen mukaan SDP:n kanta on, että esitetystä 18 koulun mallista voidaan lähteä. Ryhmä on kuitenkin tehnyt sen pohjalta oman esityksensä, jossa kouluja olisi 23.

– Esimerkiksi Anjalan ja Voikkaan alakoulut olisimme vielä säästämässä, Kasurinen sanoo.

SDP on lähtemässä neuvotteluun siltä pohjalta, että myös Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulut jatkavat. Myös yläkoulu Elimäellä säästettäisiin.

Tarkka aikataulu ja suunnitelma

Outi Kasurisen mukaan demareiden ryhmässä ymmärretään, että aika vaatii ratkaisuja Kouvolan koulujen suhteen.

Kaupungilla ei ole rahaa panostaa oppimisympäristöihin ja opetuksen sisällön kehittämiseen, jos perusopetukset varat menevät huonokuntoisten koulurakennusten ylläpitoon. Kouvolan kaupungin mukaan sen 34 koulusta peräti 29 on kunnoltaan joko välttäviä tai huonoja.

Kouvolassa on myös liian paljon kouluja nykyisille oppilasmäärille. Kouvolan kouluverkko on mitoitettu 1970–80-luvun oppilasmääriä varten, jolloin lapsia oli nykyisen Kouvolan alueella merkittävästi nykyistä enemmän.

– Seuraavaksi haluamme tietää tarkan siirtymäaikataulun ja investointisuunnitelman, joilla muutoksia aiotaan toteuttaa, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Outi Kasurinen sanoo.

SDP:n valtuustoryhmä oli koolla torstaina.

Ei toteudu heti

Toiseksi suurin valtuustoryhmä Kokoomus on valmis hyväksymään esitetyn 18 koulun mallin.

– Se on selkeä ratkaisu. Nyt tehdään yleissilmäys, ja Kokoomus on valmis tukemaan tätä esitystä, ryhmäpuheenjohtaja Tapio Karvonen sanoo.

Karvonen muistuttaa, että 18 koulua ei tule olemaan todellisuutta vielä ensi vuonna tai välttämättä viiden vuoden sisälläkään, vaan nyt tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Kokoomuksen ryhmässä ei ole mietitty koulujen tarkkoja paikkoja. Niistä ja uusien koulujen rakentamisesta päätetään Karvosen mukaan erikseen.

– Tiedämme, että siellä on vaikeita ratkottavia, kuten Pohjois-Valkeala, Anjalan-Inkeroisten alue ja Elimäki-Koria, Karvonen sanoo.

Myös vihreiden valtuustoryhmä näyttää lämpiävän 18 koulun mallille. Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala sanoo sen olevan hyvä lähtökohta neuvotteluille. Vihreät ei ota tässä vaiheessa kantaa yksittäisten koulujen kohtaloon.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toteaa lausunnossaan, että se hyväksyy virkamiesraportin keskeiset lähtökohdat, mutta ei ota suoraan kantaa koulujen lukumäärään.

KD:n mukaan 700 oppilaan suurkoulut olisivat haastavia niin oppilaiden kuin koulun johtamisenkin näkökulmasta. Ryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, että esitetyssä mallissa Myllykosken yhtenäiskoulun oppilasmäärä nousisi huomattavan suureksi.

20 koulua

Myös keskusta on valmis vähentämään koulujen määrää nykyisestä. Keskustan valtuustoryhmä on laatinut oman mallin, jossa kouluja olisi tulevaisuudessa 20. Myös keskusta olisi säilyttämässä Anjalan ja Voikkaan alakoulut. Keskusta olisi myös säilyttämässä yhtenäiskoulun Elimäellä.

Pohjois-Valkealan koulun osalta keskusta pyytää selvittämään, kuinka moni oppilaista tulisi koulukyydillä riippuen siitä, onko koulu Kääpälässä, Tuohikotissa tai Näkkimistönmäellä Anttilassa.

Keskusta painottaa lausunnossaan, että ennen kuin lopullisia päätöksiä perusopetuksen kehittämiseksi tehdään, on oltava olemassa tietoa siitä, mitä niille kiinteistöille tehdään, jotka mahdollisesti jäävät pois käytöstä.

18 liian vähän

Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jari Käki sanoo, että esitetty 18 koulun malli ei tule puolueelle kelpaamaan.

Koulujen määrä voisi hänen mukaansa olla 20 ja 24 koulun välillä.

Perussuomalaiset ei ota tässä vaiheessa tarkkaa kantaa siihen, mitkä koulut tulisi säilyttää ja mitkä mahdollisesti lakkauttaa.

Vasemmistoliitto puolestaan pitää virkamiestyönä tehtyä raporttia vaillinaisena. Sen valossa ryhmä valitsisi mallin, jossa yhtään koulua ei lakkauteta.

Lisätty 11.9.2018 keskustan valtuustoryhmän kanta koulujen määrään ja perusopetuksen kehittämiseen. Täydennetty SDP:n ja perussuomalaisten kantaa. Lisätty vasemmistoliiton kanta.

Lisätty 10.9.2018 vihreiden valtuustoryhmän kanta.