Ex-mies vei äidiltä oikeuden nähdä lapsen pankkitilin – Äiti: "Pankki neuvoi hakemaan yksinhuoltajuutta"

Yleensä kaikki muutokset alaikäisen pankkitiliin vaativat molempien huoltajien suostumuksen.

pankkitoiminta
Tietokonenäppäimistö ja pankkitunnukset.
Yle

Länsi-Suomessa asuva nainen katsoi epäuskoisena verkkopankkiaan. 16-vuotiaan lapsen tili ei enää näkynyt äidin tilinäkymässä.

Käytännössä äiti ei voi enää seurata teini-ikäisen rahankulutusta eikä esimerkiksi nähdä, mitä hän tilaa netistä.

Kävi ilmi, että toisella puolella maailmaa asuva isä oli pyytänyt pankkia poistamaan sekä itseltään että äidiltä pankkinäkymän. Nyt lähivanhempi ei pääse katsomaan, mitä tilillä tapahtuu. Vanhemmat ovat eronneet noin kymmenen vuotta sitten.

– Siirsin juuri lukion kirjoja varten tilille 400 euroa. Nyt en tiedä, onko rahat käytetty siihen, mihin on ollut tarkoitus.

Kun äiti otti yhteyttä pankkiin, Nordea kertoi, että toisella vanhemmalla on oikeus yksipuolisesti poistaa näkymä toiselta vanhemmalta. Tilannetta käytiin läpi sekä verkkopankissa että useampaan otteeseen pankkikonttorissa.

Lapsen tilit on poistettu toisen huoltajan pyynnöstä molempien huoltajien pankkinäkymästä. Jos haluatte lisätä tilit verkkopankkiin maksu- tai katselutiliksi, niin tarvitsemme lisäämiseen aina molempien huoltajien suostumuksen, Nordean asiakaspalvelija vastasi verkkopankissa äidille.

Äidin mukaan ulkomailla asuva isä ei juuri näe lastaan, vaikka heillä on yhteishuoltajuus.

Äidin ja pojan nimiä ei julkaista yksityisyyden suojaamiseksi. Yle on saanut nähtäväkseen dokumentteja, jotka todentavat tapauksen.

Alaikäiselle pankkitilin avaaminen vaatii molempien vanhempien suostumuksen. Näin ollen äiti ei voi avata lapselleen uutta tiliä ilman ex-puolison suostumusta. Ratkaisut tässä tilanteessa ovat vähissä.

– Nordea neuvoi minua hakemaan yksinhuoltajuutta. Sitä kautta voisin lakkauttaa entisen tilin ja perustaa uuden. Se on pitkä ja kivinen tie.

Nordealta ei saatu haastattelua

Länsisuomalainen äiti kertoo saaneensa juristiltaan ohjeen pyytää Nordealta kirjallinen selvitys asiasta. Hän ei ollut saanut pankilta selvitystä tämän artikkelin julkaisuaikaan mennessä.

Nordean viestintä ilmoitti Ylelle, että pankki ei kommentoi yksittäistapauksia. Pyysimme aiheesta asiantuntijahaastattelua, mutta pankin vastaus tuli viestintäosastolta sähköpostitse.

Nordea edellyttää, että yhteishuoltajuudessa vanhemmat yhdessä huolehtivat alaikäisen lapsensa raha-asioista. Jos toinen vanhempi haluaa poistaa omat käyttöoikeutensa, oikeudet häviävät silloin molemmilta vanhemmilta. Tällöin voi syntyä tilanne, että alaikäisen lapsen tilinkäytön seuraaminen vaikeutuu merkittävästi.

Huoltajat saavat tietoja olemalla yhteydessä pankkiin esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun kautta tai käymällä konttorissa.

Satu Malkamäki

– Mikäli toinen huoltajista haluaa lopettaa aiemmin yhdessä perustetut tilin käyttöoikeudet, hän voi ilmoittaa tästä pankille, minkä jälkeen tiliä voivat käyttää huoltajat vain yhdessä, ei kumpikaan erikseen. Tämä perustuu siihen, että pankin on varmistuttava siitä, että alaikäisen huoltajat toimivat yhteisymmärryksessä, Satu Malkamäki Nordean viestinnästä ilmoitti sähköpostitse Ylelle.

– Vaikka tilinkäyttöoikeus ja sen myötä katseluoikeus lakkaavat, edelleenkin molemmat huoltajat saavat tietoja olemalla yhteydessä pankkiin esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun kautta tai käymällä konttorissa, Malkamäki täsmentää.

Nordea sanoo viestissään, että sen toiminta pohjautuu lakiin. Pankin mukaan alaikäisellä itsellään on aina tiedonsaantioikeus omista pankkiasioistaan, mutta tässä tapauksessa lapsi ei äidin mukaan saanut ilmoitusta tehdyistä muutoksista.

– Tämä asia on selitettävä myös alaikäiselle lapselleni, koska olen joutunut kysymään häneltä, onko hän väärentänyt allekirjoitukseni.

OP ja Danske Bank eri linjalla kuin Nordea

Osuuspankin asiantuntijapäällikkö Noora Heikkinen sanoo, että pankki vaatii molempien huoltajien suostumuksen alaikäisen pankkitilin avaamiseen, sulkemiseen ja katseluoikeuksien rajoittamiseen. Heikkisen mukaan mitään ei pysty tekemään toisen huoltajan selän takana.

Myös Danske Bankilla on sama käytäntö. Kehityspäällikkö Jouni Tirkkonen kertoo, että esimerkiksi isovanhemman avaamalle lahjatilille on automaattisesti lainmukainen katseluoikeus molemmilla huoltajilla.

– Esimerkiksi huostaanottotilanteissa voi tulla ongelmia, kun lapsen tilin oikeudet ovat huoltajilla, Tirkkonen kuvailee lain tiukkuutta.

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, vanhemmilta poistuu yleensä automaattisesti lapsen pankkitilinäkymä.

Danske Bank ja OP sanovat, että niiden toimintaa ohjaa laki holhoustoimesta (siirryt toiseen palveluun).

Finanssivalvonta: Tarkkaa sääntelyä ei ole

Pankkeja valvovan viranomaisen Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrilan mukaan lähtökohtana on, että molemmat huoltajat tekevät lasta koskevat päätökset yhdessä. Yksityiskohtaista sääntelyä laissa ei kuitenkaan ole.

– Finanssisektorille alaikäisten asiointiin liittyy joskus hankalia tapauksia ja tarkempaa sääntelyä asiasta ei juuri ole.

Atrilan mukaan laki ei tunne tilin katseluoikeuden rajaamista. Sen vuoksi pankeilla voi olla erilaisia käytäntöjä.

Ilman toisen huoltajan suostumusta voi tehdä muutoksia lapsen tilinhallintaan, jos toiselta huoltajalta on mahdotonta saada hyväksyntää. Laki sanoo syyksi esimerkiksi matkan tai sairauden.

– Huoltajalla säilyy kuitenkin oikeus katsoa lapsen tilitietoja, Atrila kiteyttää.

Äiti sai omalta juristiltaan myös toisen ohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

– Asianajaja suositteli avaamaan uuden oman tilin ja antamaan alaikäiselle oman rinnakkaiskortin. Näin elämä käytännössä yksinhuoltajana voi jatkua raha-asioiden puolesta turvallisesti.