Hyppää sisältöön

Sadat sotilaskarkurit työllistävät poliisia ja oikeuslaitosta – moni jää kiinni passijonossa ja heidät toimitetaan varuskuntaan

Käpykaartiin voi päätyä silkkaa huolimattomuuttaan.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Myös rauhanajan armeija joutuu kamppailemaan käpykaartilaisten kanssa.

Vuosittain sadat palvelukseen määrätyt eivät saavu määräaikaan mennessä palveluspaikkaansa tai eivät ilmesty heille määrättyyn kertausharjoitukseen.

Ylen saamien tietojen mukaan luku vaihtelee kahdesta neljään prosenttiin saapumiserästä ja joukko-osastosta riippuen. Kokonaisuudessa karkureiden määrä on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla viime vuosina.

Noin kolmannes myöhästelijöistä laistaa palvelukseen astumista yli viisi vuorokautta, jolloin myöhästyminen muuttuu sotilaskarkuruudeksi, ja palvelukseen määrätystä annetaan etsintäkuulutus. Karkeasti arvioiden karkuruudesta etsintäkuulutetaan joka vuosi 200 – 300 henkilöä.

Puolustusvoimien antaman tilaston mukaan, tällä hetkellä on etsintäkuulutettuna 287 henkilöä karkuruudesta. Vanhimmat tapaukset ovat kymmenen vuoden takaa. Viime vuodelta on edelleen kateissa yli 50 asevelvollista ja tältä vuodelta yli 140.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Karkuri päätyy oikeussaliin

Valtaosa asepalvelusta välttelevistä jää kiinni ennemmin tai myöhemmin.

– Tyypillisesti passintarkastuksessa lentokentällä huomataan, että etsintäkuulutus on päällä, jolloin joko poliisi toimittaa tai me haetaan nuori joukko-osastoonsa, sanoo Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvist.

Jos epäiltyä karkuruutta on vain muutama päivä, saattaa olla, että palvelus jatkuu muiden mukana, Sundqvist kertoo. Jos karkuruus on kestänyt kauemmin, henkilö päätyy käräjäoikeuteen.

– Ensin hoidetaan karkuruusasia ja sitten katsotaan, määrätäänkö joku myöhempi saapumiserä.

Käräjäoikeuksissa sotilasrikosten määrä vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. Myös kertausharjoituksen laiminlyönti voidaan käsitellä karkaamisena.

Vesa Sundqvist Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltiin viime ja edellisenä vuotena kumpanakin yli viisikymmentä sotilasasiaa. Näistä valtaosa oli karkaamisia.

Satakunnassa puolestaan käsiteltiin viime vuonna 28 karkaamistapausta ja tänä vuonna niitä on kertynyt tähän mennessä 16.

Sotilaskarkurit työllistävät myös poliisia. Poliisi saa vuosittain kahdesta kolmeen tuhanteen sellaista etsintäkuulutusta, joissa edellytetään yleensä henkilön kiinniottoa, näistä mahdollisesti jopa kymmenesosa on sotilaskarkureita.

Ville Heinonen, Niklas Helling, Riku Heinola, Petrus Heinonen ja Tapio Heinonen osallistuivat tiistaina kutsuntoihin Espoossa. Näillä nuorilla ei ole mitään tekemistä karkureiden kanssa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Taustalla huolimattomuus tai terveydentila

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist sanoo, että karkurit jakaantuvat pääosin kahteen ryhmään.

Osa jättää tulematta silkkaa huolimattomuuttaan tai välinpitämättömyyttään. Osalla taas terveydentila on muuttunut. Yleensä kyseessä on mielenterveysongelma tai päihteet.

Sundqvist kehottaa kaikkia palvelukseen määrättyjä laittamaan palvelukseenastumispäivämäärän visusti ylös ja mappiin päällimmäiseksi.

– Jos tulee muutoksia elämäntilanteessa tai terveydentilassa, sitten yhteys omaan aluetoimistoon ettei tule näitä ikäviä jälkiseuraamuksia.

Valtaosa hoitaa asiansa

Sinänsä karkuruus ei ole merkittävä ongelma Puolustusvoimille mutta ylimääräistä työtä se aiheuttaa. Valtaosa nuorista tulee kutsuntoihin ja suorittaa aikanaan armeijan ajallaan. Kuvan nuoren miehet Espoon kutsunnoista tiistaina ovat hyvänä esimerkkinä.

Joissakin kaupungeissa Puolustusvoimat tekee yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa, jotta mahdollisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tunnistettaisiin ennakolta ja he voisivat saada tukea.

- Järvenpäässä tästä on hyviä kokemuksia ja toimintamallia saatetaan laajentaa muuallekin, sanoo everstiluutnantti Vesa Sundqvist.

.
.