Yritykset pelkäävät kulutuksen ja rakennusinvestointien vähenevän– Lappi porskuttaa matkailun turvin

Pienten ja keskisuurten yritysten talousodotuksia selvittäneen kyselyn mukaan suhdannehuippu on ohitettu, joskin pääosin yrityksillä menee yhä hyvin. Vahvinta PK-yritysten talousluottamus on Lapissa.

pienet ja keskisuuret yritykset
Mika Kuismanen
Suomen yrittäjien pääekonomistin Mika Kuismasen mukaan PK-yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen varsin myönteiset.Markku Ojala / AOP

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat muuttuneet kesän aikana varovaisemmiksi, kertoo Suomen Yrittäjien, erityisrahoitusyhtiö Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämä kysely.

Sen mukaan PK-yrityksistä 37 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

Edellisessä PK-barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia oli kuusi prosenttiyksikköä enemmän ja heikkeneviä suhdanteita ennakoivia kaksi prosenttiyksikköä vähemmän.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskussa
Yle Uutisgrafiikka

Kyselyn mukaan suhdannenäkymien heikentymiseen vaikuttaa todennäköisesti se, että yksityisen kulutuksen ja erityisesti rakennusinvestointien määrän oletetaan vähenevän. Lisäksi viennin voimakkain kasvu näyttäisi olevan vähitellen takanapäin. Oma vaikutuksensa on raportin mukaan myös muun muassa kotitalouksien voimakkaalla velkaantumisella ja vähitellen voimistuvalla inflaatiolla. Myös "tulevaisuudessa siintävät koron nousut leikkaavat kulutushaluja" selvityksessä todetaan.

Toimialoittain tarkasteltuna suurin muutos tapahtuikin rakentamisessa. Vaimeinta kehitys on ollut kaupan alalla, jossa odotukset laskivat toiseksi eniten edellisestä barometrista.

Toisaalta alueelliset erot ovat suuria. Koko maan suotuisimmat suhdanneodotukset olivat Lapissa.

Lapissa pienten ja keskisuurten yritysten talousluottamus vahvinta

– Kun katsotaan odotusta aktiviteetista, Lappi on itse asiassa yksi parhaimpia, ellei paras alue ja se perustuu hyvin pitkälle Lapin rakenteessa tapahtuneeseen muutokseen, eli matkailu on yhä merkittävämpi tekijä Lapin elinvoimassa, sanoo Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Lapissa luottamusta kuvaava saldoluku on 38, missä kasvua on keväästä on seitsemän yksikköä. Selvästi muuta Suomea paremmat näkymät ovat myös Uudellamaalla, missä saldoluku on 34, sekä Varsinais-Suomessa ja Helsingissä, missä luku sai arvon 31.

Vaikka talouden yleiskuva onkin vielä varsin myönteinen, nousee vastauksista esiin piirteitä, jotka kielivät varovaisuudesta.

Kasvun kärki nyypähti

Etenkin voimakkaasti kasvavina itseään pitävien yritysten määrä supistunut. Nyt voimakkaasti kasvuhakuisten PK-yritysten osuus pienempi kuin keväällä. Vaikka muutos ei ole iso, se kannattaa Kuismasen mukaan panna merkille.

– Sitä voidaan pitää huolestuttavana asiana, koska nämä voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat sellaisia, jotka palkkaavat henkilökuntaa, Kuismanen toteaa.

Kasvuyrityksillä on usein myös muita hyviä piirteitä.

– Ja ne ovat myös yrityksiä, jotka vievät, suuntautuvat ulkomaankauppaan ja kaiken lisäksi ne ovat myös yrityksiä, jotka panostavat tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Jos meillä kasvuhaluisuus ja varsinkin voimakkaasti kasvuhaluisten yritysten lukumäärä vähenee, se ei ole hyvä signaali tulevaan nähden, Kuismanen summaa.

Pk-yritysbarometrin tiedot perustuivat tällä kertaa 4 600 pienen ja keskisuuren yrityksen Taloustutkimukselle antamiin vastauksiin. Tiedot koottiin internet- ja puhelinkyselynä kesä- ja heinäkuussa 2018.