Piispat vaativat lisäselvityksiä Heinäveden kaivoshankkeesta

Myös ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on huolissaan kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista.

kaivostoiminta
metsää ja järveä
Jani Saikko / Yle

Itäsuomalaiset piispat ovat ottaneet kantaa Heinäveden grafiittikaivoshankkeeseen.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen yhteisessä kannanotossa kaivataan lisäselvityksiä kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista.

Piispojen mukaan hanketta arvioitaessa joudutaan punnitsemaan luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyviä arvoja.

Koska tiedot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat alustavia, piispat ovat huolissaan hankkeen vaikutuksista pohjoisen Saimaan luonnolle.

Myös ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on ilmaissut aiemmin huolensa kaivoshankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista.

Lue lisää:

Suojeluasiantuntija Heinäveden kaivossuunnitelmasta: Talvivaaran ympäristökatastrofi epätodennäköinen, mutta haittoja syntyisi

Heinäveden kaivoshankeen ympäristöriskit huolestuttavat alueen ihmisiä

Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Heinäveden kaivoshankkeesta: Kallioperästä saattaa liueta jätevesiin happamia sulfideja, syöpävaarallista arseenia tai asbestia