Kittilä-käräjät alkavat vihdoin – tästä on kyse poikkeuksellisen laajassa oikeudenkäynnissä

Kittilän kunnan hallinto meni pahasti solmuun vuoden 2013 lopussa, kun joukko päättäjiä jätti tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan tekemisistä.

Kotimaa
Kittilän kunnan ja Lapin maakunnan vaakunat valtuustosalin seinällä.
Kittilän kunnan ja Lapin maakunnan vaakunat valtuustosalin seinällä.Otto Ponto / Lehtikuva

KittiläLapin käräjäoikeus alkaa vihdoinkin käsitellä Kittilän hallintosotkuista syntyneitä syytteitä tiistaina 11. syyskuuta Rovaniemellä. Vihdoinkin siksi, että lähes viisi vuotta vanhat tapahtumat pitävät edelleen Kittilän kunnan hallintoa sekaisin, eikä kunta pääse normaalitilanteeseen ennen kuin oikeuslaitos antaa asiasta lainvoimaiset ratkaisut.

Syytettynä on 28 henkilöä, joita kaikkia syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi heistä kahdeksan on saanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä ja 14 työturvallisuusrikoksesta.

Oikeus käsittelee asiaa usean viikon ajan juttukokonaisuuden laajuuden vuoksi. Aikataulun mukaan todistajia päästään kuulemaan marraskuun puolessavälissä ja eri osapuolten loppulausunnot kuullaan vasta itsenäisyyspäivän alla.

Oikeudenkäynnissä on kyse pitkälti siitä, rikottiinko Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomisprosessissa lakia, ja erityisesti, rikottiinko sitä tietoisesti ja tahallaan.

Rikoslain mukaan törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen voi syyllistyä vain silloin, jos syytetty tavoittelee huomattavaa etua itselleen tai haittaa jollekin toiselle, tai jos teko on kokonaisuutena törkeä.

Syytettynä on valtuutettuja, jotka valittiin viime vaalikaudelle keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton listoilta.

Syyttäjä: Mäkelän irtisanominen oli kosto

Syyttäjän mukaan Kittilän virkarikosoikeudenkäynnissä on syytettynä henkilöitä, jotka halusivat kostaa kunnanjohtaja Anna Mäkelälle hissiyhtiön toimitusjohtajasta tehdyn tutkintapyynnön. Syytetyt irtisanoivat Mäkelän tietoisina siitä, että irtisanominen oli laiton.

Esimerkiksi Kittilän kunnanvaltuustoa varoitettiin useaan kertaan, että kunnanjohtajan erottamisesta tehty raportti oli puutteellinen, mutta valtuusto päätti silti erottaa Mäkelän. Tämä tapahtui vuosi sen jälkeen, kun Mäkelä oli allekirjoittanut tutkintapyynnön hissiyhtiön toimitusjohtajasta.

Lisäksi Kittilän kunnanhallitus kieltäytyi käsittelemästä erottamisen laillisuutta, vaikka silloinen hallintojohtaja Esa Mäkinen yritti tuoda asian hallituksen kokoukseen useaankin kertaan.

Lopulta Mäkinen yritettiin syrjäyttää esittelijän paikalta. Hän kuitenkin pääsi palaamaan toimeen, kun oikeus totesi hallintojohtajan syrjäyttämisen laittomaksi.

Syytetyt: Tapahtui pieni muotovirhe

Kuvaavaa tilanteelle on se, että syytettyjen käsitykset asiasta eivät juuri voisi olla kauempana syyttäjän näkemyksestä. Syytetyt eivät ole juurikaan puhuneet asiasta julkisuudessa, päinvastoin, usein heiltä on ollut täysin turhaa pyytää toimittajana kommenttia.

Esitutkintamateriaalin perusteella syytetyt näkevät asian niin, että Kittilän kunnalla oli hyvä syy erottaa kunnanjohtaja Mäkelä luottamuspulan vuoksi, mutta erottamisessa sattui pieniä muotovirheitä.

Vähimmäisrangaistus törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä on neljä kuukautta vankeutta.

Lisäksi syytettyjen parista on kuulunut sellaisia äänenpainoja, että kunnallinen itsehallinto on voimakkaampi oikeudellisesti kuin rikosoikeuden säännökset virkarikoksista. Kärjistettynä: kunnanvaltuuston enemmistöllä on perustuslaillinen oikeus tehdä laittomiakin päätöksiä.

Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Vain yksi syytetty luopui vapaaehtoisesti luottamustoimistaan. Kaikki muut jouduttiin pidättämään luottamustoimistaan ns. Lex Kittilän voimin (siirryt toiseen palveluun).

Mäkelän puolustajat joutuivat kärsimään

Kittilässä on ollut paljon ihmisiä pitkään ns. löysässä hirressä. Oikeuslaitos on toiminut valitettavan hitaasti syytettyjen oikeusturvan kannalta. Syytteet ovat poikkeuksellisen kovia siinä mielessä, että vähimmäisrangaistus törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä on neljä kuukautta vankeutta.

Toisaalta kunnanjohtaja Anna Mäkelä on saanut odottaa asian ratkaisua ja korvauksia laittomasta irtisanomisesta jo yli kahden vuoden ajan. Hitaudesta ovat saaneet kärsiä myös ne, jotka pyrkivät valtuustossa puolustamaan kunnanjohtaja Anna Mäkelää ja lakia irtisanomisprosessissa.

Valitettavaa on myös se, että asiasta on saanut kärsiä varsin laaja ryhmä täysin viattomia ihmisiä hyvin voimakkaan – ja osin täysin asiattoman – painostuksen vuoksi.

Esimerkiksi kunnanjohtaja Mäkelän puolustajia ja heidän perheitään on painostettu niin, että osa on muuttanut pois Kittilästä. Lisäksi yksi Kittilän kunnan työntekijä on vasta menettänyt työpaikkansa tavalla, joka näyttää ilmiselvältä kostolta kunnanjohtaja Mäkelän puolustamisesta.

Jännitteet näkyvät myös Kittilän kunnan työntekijöiden terveydessä: sairauslomapäiviä on Kittilässä lähes neljänneksen enemmän kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Eivätkä osattomaksi ole jääneet asiaa kommentoineet asiantuntijat ja asiasta kirjoittaneet toimittajatkaan.

Hallintosotkut eivät lopu tähän oikeudenkäyntiin

Kittilän hallintosotkut eivät valitettavasti lopu kokonaan tähän oikeudenkäyntiin. Kittilän kiistoista on nostettu muitakin virkarikos- ja petossyytteitä, joita ei päästä käsittelemään vielä tässä oikeudenkäynnissä. Ne liittyvät muun muassa kunnan virkamiesten epäasialliseen kohteluun sekä kunnan rahojen epäasialliseen käyttöön.

Huomattavaa on, että kaikki kolme Anna Mäkelän jälkeen vs. kunnanjohtajana toiminutta henkilöä ovat joko syytteessä rikoksesta tai poliisin rikosepäilyksen alaisena.

Lisäksi poliisi epäilee uusia kuntapäättäjiä tämän vaalikauden aikana tehdyistä virkarikoksista. Epäiltynä on keskeisillä paikoilla toimivia henkilöitä, jotka eivät ole vielä syytteessä.

Mikäli näistä epäilyistä nostetaan syytteitä, joudutaan pidättämään uusia kuntapäättäjiä luottamustoimistaan oikeuskäsittelyn ajaksi. Siinä tapauksessa Kittilän kunnanvaltuustossa on jäljellä enää kourallinen valtuutettuja, joilla on pitkäaikaista käytännön kokemusta kunnan johtamisesta.

Kittilän hallintosotkujen taustalla on pitkä sarja tapahtumia

Joulukuussa 2013 Levi Ski Resort, Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekevät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Hissiyhtiön hallitus siirtää Palosaaren toiseen tehtävään.

Maaliskuussa 2014 Levi Ski Resortin yhtiökokouksessa kunnan edustajat erottavat koko hallituksen. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Toukokuussa 2014 Kittilän kunta asettaa toimikunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista.

Marraskuussa 2014 Kittilän kunnanvaltuusto erottaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvontaa useaan kertaan.

Helmikuussa 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomasta irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua Mäkelän kanssa.

Maaliskuussa 2016 Suomen valtio aloittaa ns. Lex Kittilän valmistelun.

Kesäkuussa 2016 Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomana. Kunta saa valmiiksi sovintosopimuksen, jonka mukaan kunta maksaa Mäkelälle noin 135 000 euroa.

Kesäkuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuustoon valitaan 11 valtuutettua, joita poliisi epäilee rikoksista. Heistä viisi valitaan kunnanhallitukseen, eli epäillyillä on enemmistö 9-jäsenisessä hallituksessa.

Lokakuussa 2017 27 kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Valtio vaatii syytettyjä pois luottamustehtävistä. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että syytetyt luottamushenkilöt saavat jatkaa muutoin paitsi niissä asioissa, jotka liittyvät syytteisiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että se aikoo turvautua Lex Kittilään.

Joulukuussa 2017 kolme kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeän petoksen yrityksestä. Kittilän entinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg saa syytteen virkarikoksesta.

Helmikuussa 2018 "Lex Kittilän" mukainen selvitysryhmä esittää, että Kittilän kunnan tulee pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen asti, kunnes oikeus antaa asiasta lainvoimaisen päätöksen. Kunnanvaltuusto ei myönny valtiovarainministeriön vaatimuksiin.

Kesäkuussa 2018 Lapin käräjäoikeus päätti, että Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari toimi epäasiallisesti hiihtohissien tarjouskilpailussa mutta hän ei syyllistynyt rikokseen eli luottamusaseman väärinkäyttöön. Valtiovarainministeriö pidättää "Lex Kittilän" perusteella luottamustehtävistään ne Kittilän luottamushenkilöt, jotka saivat virkarikossyytteitä lokakuussa 2017. Pidättäminen jatkuu, kunnes oikeus antaa lainvoimaisen päätöksen syytteistä.

Syyskuussa 2018 Lapin käräjäoikeus alkaa käsitellä Anna Mäkelän laittomaan irtisanomiseen liittyvää isoa rikosjuttua, jossa on syytteessä 28 henkilöä. Osaa heistä syytetään useasta rikosnimikkeestä. Poliisi jatkaa rikostutkimuksia Kittilässä; se epäilee virkarikoksesta myös sellaisia kuntapäättäjiä, jotka eivät ole saaneet vielä syytteitä.

Jutun ulkoasua on muokattu 11.9.2018 klo 9:03.