Varkauden sairaala korottaa päivystysvalmiutta

Päivystyksen lisääminen on vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön leikkaustoiminnan järjestämisestä.

Varkaus
Leikkaus käynnissä.
Yle

Varkauden kaupunki nostaa Varkauden sairaalan erikoissairaanhoidon päivystysvalmiutta. Leikkaava lääkäri, anestesialääkäri ja leikkaustiimi laitetaan puolen tunnin toimintavalmiuteen kaikkina leikkauksia seuraavina vuorokausina.

Varkauden kaupungin mukaan tämä tuo sairaalaan ympärivuorokautisen operatiivisen päivystyksen leikkausvalmiudella.

Muutos on kaupungin vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön, jossa vaadittiin leikkaustoiminnan saattamista terveydenhuoltolain mukaiseksi. Lain mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativat leikkaukset on määrätty keskitettäväksi sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys.

Varkauden kaupungin mukaan toiminta vastaa lainsäädäntöä, koska kaupungilla on kunnallisen itsehallinnon nojalla sekä oikeus että vastuu tuottaa palveluja, jota terveydenhuoltolaissa ei rajoiteta erikseen. Kaupunki pitää terveydenhuoltolain uudistettuja säännöksiä epätarkkoina suhteessa kunnan itsehallinnon rajoittamiseen, eivätkä ne kaupungin mukaan sisällä kunnan järjestämisvastuuta rajoittavia tai kieltäviä lausumia.

Aluehallintovirasto ilmoitti selvityspyynnössään harkitsevansa uhkasakkoa leikkausten lopettamiseksi Varkauden sairaalassa. Leikkaukset on ulkoistettu Terveystalolle sopimuksella, joka ulottuu syyskuuhun 2025.

Aluehallintovirasto pyysi Varkaudelta selvitystä, koska virastoon oli kanneltu leikkauksista. Kantelija vaati, että aluehallintovirasto puuttuu asiaan ja kieltää leikkaamisen Varkauden sairaalassa terveydenhoitolain mukaisesti.