Hyppää sisältöön

Yle seurasi Kittilä-käräjien ensimmäistä päivää – katso tästä tärkeimmät tapahtumat

Oikeudenkäynnissä on kyse pitkälti siitä, rikottiinko Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomisprosessissa lakia, ja erityisesti, rikottiinko sitä tietoisesti ja tahallaan. Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä Sari Anttonen saapui Lapin käräjäoikeuteen lounastauon jälkeen. Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

klo 16.05 Hetki hetkeltä -seuranta päättyy tähän. Yle Uutiset seuraa Kittilän kuntakäräjiä eri välineissä.

klo 16.02: Korhonen tuo puheenvuorossaan esille Levin hissiyhtiön hallituksessa Palosaarta koskevan tutkintapyynnön aikaan istuneen Antti Rinteen osuuden Palosaaren potkuihin. Korhosen mukaan Mäkelä on esteellisenä osallistunut Levi Ski Resort Oy:n asioiden käsittelyyn. Oikeudenistunto päättyy tältä päivältä.

klo 15.33: Puheenvuoro on siirtynyt puolustusasianajaja Jari Korhoselle, joka toteaa että kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisena. Useita syytettyjä edustavan Korhosen mukaan omistajaohjaus ajautui "täydelliseen kriisiin" Mäkelän aikana. Taustalla vaikuttivat Korhosen mukaan Mäkelän ja Jouni Palosaaren huonot välit.

klo 15.15: Siponen ihmettelee, miksi irtisanomisprosessissa olisi pitänyt kuulla Mäkelän alaisia, jos kyse on luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan välisestä luottamuksen puutteesta.

klo 15.12: Siponen kiistää, että Mäkelän työtehtäviä olisi vaikeutettu tai että Mäkelää olisi kielletty tuomasta hissiyhtiöön liittyviä asioita kunnanhallituksen esityslistalle. Siposen mukaan (kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminut) Timo Kurula ei halunnut Mäkelän tuovan tietokonetta kunnanhallituksen kokouksiin, koska tietokoneen käytöstä seurasi "äänekästä naputusta, joka häiritsi kokousta".

klo 14.53: Timo Kurulaa edustava asianajaja Olli Siponen toteaa, että Levin hissiyhtiön taloudellista merkitystä Kittilän kunnalle ei voi kyllin korostaa ja yhtiöön liittyvissä päätöksissä pitää käyttää suurta harkintaa. "Tutkintapyyntöä ei voi tehdä naiivisti", Siponen sanoo puheenvuorossaan. Siposen mukaan syytetyillä luottamushenkilöillä oli mielessä kunnan etu, ei Jouni Palosaaren etu. "Kunnanjohtajan on kestettävä kovaakin kritiikkiä. Nyt syyte lähtee siitä, että jos on eri mieltä kunnanjohtajan kanssa, se on rikos."

klo 14.24: Mäkelän asianajaja John-Henrik Spåre kehottaa käräjäoikeutta kiinnittämään huomiota aikajanaan. Spåre toteaa, että vuonna 2010 Kittilän kunnanjohtajana aloittanut Mäkelä ei saanut kolmeen vuoteen "tavanomaisesta poikkeavaa kritiikkiä" toiminnastaan ja yhteistyö luottamushenkiköiden kanssa sujui normaalisti. Kun Mäkelä teki tutkintapyynnön Palosaaresta, kaikki muuttui Spåren mukaan "välittömästi ja olennaisesti". Mäkelä teki tutkintapyynnön virkavastuun puitteissa ja sen velvoittamana, Spåre toteaa.

klo 14.00: Oikeuden puheenjohtaja, käräjätuomari Vilho Niiranen ilmoittaa vartin kahvitauosta.

Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

klo 13.57: Syyttäjän mukaan tilapäisen valiokunnan raportissa olleet virheet todettiin toistuvasti, mutta raporttia ei muutettu. Anttosen mukaan kuntapäättäjien toiminnassa kyse on ollut "ihan puhtaasti tahallisesta toiminnasta, ei yksittäisestä napin painalluksesta". Kuntapäättäjien toiminta osoittaa syyttäjän mukaan "sinnikästä pyrkimystä siihen, että Anna Mäkelästä päästään eroon".

klo 13.45: Syyttäjä Sari Anttonen käsittelee Mäkelän erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan toimintaa. Anttosen mukaan toiminnassa oli useita virheitä ja puutteita, esimerkiksi se että valiokunta ei kuullut yhtään Mäkelän alaista. Anttosen puhe välittyy käräjäsalista toimittajien työtilaan välillä heikosti ja Anttosen puheesta on ajoittain vaikea saada selvää.

klo 13.34 Syyttäjä käy läpi työturvallisuusrikosta koskevaa haastehakemusta. Syyttäjä toteaa, että lääketieteellistä näyttöä epäasiallisen kohtelun vaikutuksesta Mäkelän terveyteen syyttäjä ei aio esittää, vaan kyse on terveyttä vaarantavasta toiminnasta.

klo 13.22: Syyttäjän mukaan Kuntaliitto on useissa lausunnoissa todennut, että kunnanjohtaja Anna Mäkelällä oli oikeus tehdä poliisille tutkintapyyntö Palosaaren toiminnasta.

klo 13.04: Oikeudenkäynti jatkuu lounastauon jälkeen asiaesittelyllä. Äänessä on syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen. Hän palaa kunnanhallituksen päätökseen antaa omistajaohjausta Levin hissiyhtiön yhtiökokousedustajille liittyen Jouni Palosaaren asemaan. Syyttäjä kuvailee omistajaohjausta "määräysluonteisiksi velvoitteiksi", ja sanoo niiden rikkoneen sekä kunta- että hallintolakia.

Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Lapin käräjäoikeudessa Kittilä-käräjien ensimmäisenä istuntopäivänä 11.9.2018. Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

klo 11.49: Oikeudenkäynnissä on vuorossa lounastauko.

klo 11.29 Junnikkala-Heikkisen mukaan syyttäjillä on todisteita, joista käy ilmi että kuntapäättäjien toiminnan motiivina oli kosto. Syyttäjien mukaan toiminnan suunnitelmallisuutta ja häikäilemättömyyttä osoittaa muiden muassa se, että syytetyillä on ollut tiedossa päätöksenteosta aloitettu esitutkinta. Lainvastainen toiminta on jatkunut myös Kuntaliiton ohjeista ja lukuisista eriävistä mielipiteistä huolimatta, syyttäjä toteaa ja lisää, että syytetyt eivät voi vedota kokemattomuuteen tai tietämättömyyteen.

klo 11.20: Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen tiivistää, että nyt puitavassa tapauksessa on kyse rakenteellisesta korruptiosta, jossa "Palosaarten sisarusten yritystoiminnan tarpeet" ovat alkaneet ohjata Kittilän kunnallista päätöksentekoa. Syyttäjän mukaan syytteisiin johtaneet tapahtumat alkoivat Mäkelän tekemästä tutkintapyynnöstä, minkä jälkeen kuntapäättäjät asettuivat vahvasti tukemaan Palosaarta.

klo 11.07: Anna Mäkelän asianajaja John-Henrik Spåre ilmoittaa Mäkelän yhtyvän syyttäjän rangaistusvaatimuksiin ja vaativan oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Lisäksi Mäkelä vaatii epäasiallisen kohtelun aiheuttamista kärsimyksistä 20 000 euron korvausta.

klo 11.04: Syyttäjän mukaan syytettyjen tarkoitus on ollut aiheuttaa erityistä vahinkoa Mäkelälle. Syyttäjän mukaan virkarikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja välittämättä lainvastaista menettelyä koskevista huomautuksista.

klo 10.52: Syyttäjä lukee vakavimmat eli törkeää virka-aseman väärinkäyttöä koskevat syytteet. Syytteet liittyvät Mäkelän irtisanomista koskevaan päätökseen ja sen valmisteluun. Syytetyt ovat Kittilän kunnanvaltuustossa vuosina 2014 - 2015 istuneita valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Syyttäjän mukaan Mäkelän irtisanomisen perusteeksi esitetyt syyt, kuten asioiden huono valmistelu, eivät ole olleet riittäviä ja todellisia. Mäkelää on syytetty myös johtamistaidon puutteesta, mutta Mäkelän alaisia eli kunnan työntekijöitä ei ole asiasta kuultu.

klo 10.40: Syyttäjä lukee vuosien 2013 - 2014 työturvallisuusrikoksia koskevat syytteet. Syyttäjän mukaan Mäkelää on kohdeltu epäasiallisesti kuukausien ajan. Mäkelälle on syyttäjän mukaan esitetty vihamielisiä ja epäasiallisia kysymyksiä. Mäkelää on myös painostettu vetämään tutkintapyyntö takaisin sekä pyytämään anteeksi toimiaan ja myös kehotettu eroamaan. Mäkelää on syytteen mukaan kielletty laittamasta esityksiä kunnanhallituksen asialistalle eikä hänen esityksiään ole käsitelty. Mäkelää on myös kielletty käyttämästä puhelinta ja tietokonetta kunnanhallituksen kokouksessa. Hänelle on syyttäjän mukaan myös annettu tehtäviä turhaan ja "mahdottomalla aikataululla", kuten kunnan hallintosäännön uudistaminen. Työturvallisuusrikoksista syytetyt eivät ole syyttäjän mukaan välittäneet epäasiallisen käytöksen Mäkelälle aiheuttamista haitoista, kuten univaikeuksista.

Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

klo 10.28: Syyttäjä aloittaa syytteiden lukemiset virka-aseman väärinkäyttöä koskevilla syytteillä. Syytteet koskevat vuosia 2013 - 2014, jolloin syytetyt peruivat kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Syyttäjän mukaan syytetyt toimivat vastoin kunnan etua ja Palosaaren hyötyä tavoitellen.

klo 10.21: Asianomistaja eli laittomasti erotettu kunnanjohtaja Anna Mäkelä avustajineen osallistuu oikeudenkäyntiin videolinkin välityksellä Helsingistä.

klo 10.10: Oikeudenkäynti alkaa nimenhuudolla käräjätuomari Vilho Niirasen johdolla. Kaikki syytetyt avustajineen ovat paikalla. Syyttäjinä ovat Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen Oulun syyttäjänvirastosta.

klo 10.07: Toimittajille ei löytynyt tilaa käräjäsalina toimivasta juhlasalista vaan toimittajat käskettiin seuraamaan oikeudenkäyntiä videolinkin välityksellä naapurihuoneesta.

Timo Kurula Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

klo 9.53: Lapin aluehallintoviraston juhlasalin edusta on tupaten täynnä syytettyjä, asianajajia ja toimittajia. Eteisessä vastassa oli turvatarkastus metallinpaljastimineen. Syytetyt rupattelevat rennon oloisesti toistensa kanssa. "Hyvin olen yöni nukkunut", kertoo törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä syytetty Timo Kurula. Syytetyistä Tapani Rantajääskö on vielä suorasukaisempi. "Koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Täyttä höpötystä tämä on ollut tähän asti, rahaa tuhlattu ihan mielettömästi", Rantajääskö sanoo.

Tapani Rantajääskö Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

Syytettynä on kaikkiaan 28 henkilöä, joita kaikkia syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi heistä kahdeksan on saanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä ja 14 työturvallisuusrikoksesta.

Oikeus käsittelee asiaa usean viikon ajan juttukokonaisuuden laajuuden vuoksi. Syytettynä on valtuutettuja, jotka valittiin viime vaalikaudelle keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton listoilta.

Taustalla on lähes viisi vuotta vanhoista tapahtumista alkanut vyyhti. Kittilän kunnan hallinto meni pahasti solmuun vuoden 2013 lopussa, kun joukko päättäjiä jätti tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan tekemisistä.

Seuraamme oikeudenkäynnin ensimmäistä päivää tässä artikkelissa hetki hetkeltä. Istunto alkaa kello 10 Lapin aluehallintoviraston salissa Rovaniemellä. Tervetuloa seuraamaan!