1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. maanviljely

Tutkimus: Viljelijöiden mielestä maatalous kannattaa sittenkin tyydyttävästi – "Yllättävän positiivinen arvio"

Joka kolmas viljelijä antaa tilansa viime vuoden kannattavuudelle arvosanan neljä asteikolla yhdestä kuuteen. Asiantuntija pitää arvioita yllättävän positiivisina.

Kuva: Riina Kasurinen/Yle

Juvan Tuhkalassa peltojen päällä leijuu tiheä usva. Aamu on utuinen kuin maatalouden tulevaisuus, luomuviljelijä Anssi Laamanen toteaa. Laamanen on yksi yhteisnavetta Juvan Muumaan yrittäjistä.

Koska Juvan Muumaa on luomutila, sillä menee ehkä vähän paremmin kuin ojan pohjalla rämpivässä maataloudessa keskimäärin, Laamanen arvioi. Hän antaisi tilan kannattavuudelle arvosanan kolme, asteikolla yhdestä kuuteen.

– En kovin hyvää arvosanaa antaisi.

Laamasen arvio osuu yksiin yleisen näkemyksen kanssa. Maatalouden kehitysnäkymiä kartoittaneen tutkimuksen mukaan suomalaisten viljelijöiden antama arvosana tilojensa kannattavuudelle on keskimäärin 3,04. Tutkimuksessa arvosana yksi oli erittäin heikko ja kuusi erittäin hyvä. Kolme on välttävä.

Useampi kuin joka kolmas maatalouyrittäjä näkee tilansa kannattavuuden tyydyttävänä tulevina vuosina. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Laamasta tutkimustulos kummastuttaa, sillä hän arvioi maataloudella menevän heikommin. Laamanen antaisi arvosanaksi kokonaisuutena kakkosen.

Tutkimuksessa kakkosen toimeentulolleen antoi 888 viljelijää eli 22 prosenttia vastanneista. Paljon useampi antoi arvosanan neljä: 1332 viljelijää eli 30 prosenttia vastanneista.

Laamasen mielestä yleisarvosanaa kolme ei kuitenkaan kannata juhlia.

– Se kertoo siitä, että tiloilla saadaan juuri ja juuri kulut hoidettua ja ehkä lainan lyhennyksetkin maksettua, mutta omalle työlle ei saada palkkaa, Laamanen arvelee.

Laamasen tapaan maatalouden kehitysnäkymien parissa työskentelevä Luonnonvarakeskuksen tutkija Pasi Rikkonen pitää viljelijöiden arvioita yllättävän positiivisina ottaen huomioon alan yleisen tilanteen.

Tutkimus tehtiin helmi-maaliskuussa, joten kuiva hellekesä oli vielä kokematta. Toisaalta loputtoman sateinen kesä 2017 oli jo takana.

– Maatalouden kannattavuus on monen asian summa, ja luonnonvoimilla on aina iso rooli siinä, Rikkonen sanoo.

Maatilojen kehitysnäkymät 2025 –tutkimus toteutettiin viljelijöille lähetettynä nettikyselynä. Siihen vastasi 4442 viljelijää. Vastaukset on painotettu edustamaan koko maata ja eri tuotantosuuntia.

Viljelijät uskovat, että lähivuosina menee paremmin

Rikkosen huomion herätti erityisesti se, että tutkimuksen mukaan viljelijät uskovat kannattavuuden myös paranevan tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriö ja useat maatalouden toimijat, kuten MTK tilaavat tutkimuksen Kantar TNS Agrilta kahden vuoden välein.

Edellisessä tutkimuksessa joka kolmas vastaaja uskoi, että maatalouden kehitysnäkymät ovat melko heikot. Nyt enää joka kolmas oli sitä mieltä. Useimmat uskoivat kannattavuuden olevan seuraavien 3–5 vuoden aikana tyydyttävällä tasolla.

– Yrittäjät ajattelevat, että tästä huonommaksi tilanne ei enää voi mennä, Rikkonen pohtii tulosta.

Maatalouden kannattavuus on laskenut vuodesta 2011 saakka. Paitsi, että pohjalta on tie vain ylöspäin, Rikkonen arvioi, että tulevaisuuden toivoa nostavat myös myönteiset muutokset maataloudessa. Uutta teknologiaa otetaan käyttöön, tilakoot kasvavat ja tehokkuus lisääntyy. Se parantaa taloudellisia tuloksia ja luo toivoa, Rikkonen uskoo.

Alalla myös puhaltavat uudet tuulet. Ruuasta puhutaan paljon enemmän kuin ennen, ja se näkyy myös maanviljelyksessä. Kiinnostus luomuun on kasvanut viljelijöiden keskuudessa, ja lähiruokaa osataan markkinoida.

– Sieltä (maataloudesta) löytyy pieniä brändin alkuja, jotka tuovat uskoa alalle ja toivoa kannattavuuden kasvusta, Rikkonen sanoo.

Luomuviljelijä Anssi Laamanen Juvan Muumaasta vuokrapeltojensa edessä. Kuva: Riina Kasurinen/Yle

Rikkonen arvelee, että ruuasta puhutaan tänä päivänä paljon myös siksi, että maailmanlaajuiset tapahtumat ja kriisit ovat herättäneet ihmiset pohtimaan omavaraisuutta. Rikkosen mielestä onkin huolestuttavaa, että kyselytutkimuksen mukaan suomalaista ruokaa tuotetaan tulevaisuudessa määrällisesti vähemmän kuin ennen.

Esimerkiksi Luonnonvarakeskus on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että tähän saakka tuotantomäärä on pysynyt ennallaan, vaikka tilojen määrä vähenee. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan esimerkiksi maitoa tuotettaisiin Suomessa vuonna 2025 18 prosenttia vähemmän kuin nyt.

Luomuviljelijä Anssi Laamasen mielestä maatalouden asema julkisessa keskustelussa on noussut aiempaa myönteisempään asemaan. Kuluttajat ovat ilmaisseet halukkuutensa maksaa kotimaisesta ruuasta. Myös teollisuus on antanut viitteitä siitä, että kiinnostusta kotimaisten tuotteiden jalostukseen löytyy.

– Vielä kun saataisiin kauppa mukaan tähän. Se on ainoa tie parempaan tulevaisuuteen, Laamanen sanoo.