Tunnin juna tarkoittaisi isoja ratatöitä Riihimäki–Tampere-välillä

Tunnin juna Helsingistä Tampereelle vaatii lisäraiteiden lisäksi Riihimäki–Tampere-osuudella kaarteiden ja kallistusten uusimista.

rautatieliikenne
Juna ratatyöosuudella.
Ratatöitä tehdään nyt Riihimäen alueella.Liikennevirasto

Tuore selvitys listaa toimia, joita tunnin junayhteys Tampereelta Helsinkiin edellyttäisi. Yksi niistä on Riihimäki–Tampere-osuuden uusiminen sellaiseksi, että sillä voidaan ajaa 250 kilometrin nopeutta. Nopeuden nosto edellyttää radan geometrian parantamista eli kaarteiden ja kallistusten uusimista suuremmille nopeuksille. Radan kapasiteetin turvaamiseen taas tarvittaisiin uusia raiteita.

Nopeuden nostaminen Tampere–Riihimäki-rataosalle nykyisestä 200:sta 250 kilometriin tunnissa koko rataosuudelle lisäisi selvityksen tehneen Rambollin arvion mukaan tuottavuutta vaihtoehdosta riippuen noin 40-60 miljoonaa euroa vuodessa.

Rambollin Raideliikenne mahdollistaa (siirryt toiseen palveluun) -selvitys suosittelee Suomen hallitukselle, että se edistäisi nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista yhteysväleillä sekä toteuttaa näiden yhteyksien vaatimat lisäkapasiteetti-investoinnit pääkaupunkiseudulla.

Myös liikenne- ja vientintäministeri Anne Berner sanoo olevansa pitkälti samaa mieltä selvityksen johtopäätösten kanssa, vaikka rahaa valtiolla niiden toteuttamiseen ei nyt ole. Nopeustason nosto 250 kilometriin tunnissa Tampere–Riihimäki-rataosalla kustantaisi noin 295 miljoonaa euroa. Matka-aika Tampere–Helsinki-välillä olisi tällöin noin tunnin ja 18 minuuttia.

llmastosyytkin kytketty pääradan raideliikenteen vahvistamiseen

Tunnin yhteys Helsingistä Tampereelle merkitsisi vuoteen 2050 mennessä myös kaukoliikenteen junamatkustajien määrän nousua 40 prosenttia nykyisestä.

Selvityksessä nähdään, että nopea ja toimiva raideliikenne houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä raideliikenteen vaikutusalueelle. Näin myös ihmisten kulkutavat muuttuvat päästötavoitteiden suuntaan.

Kanta-Hämeestä Riihimäen ja Hämeenlinnan seudut ovat olleet jo pitkään osa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Riihimäen pääsuunta on etelä. Hämeenlinnasta kuljetaan etelän ohessa runsaasti myös pohjoiseen Tampereen seudulle.

Pääradan palvelutaso on kuitenkin alentunut jatkuvasti viime vuosina, todetaan Rambollin selvityksessä. Pääradan kaupungit, kuten Tampere, Hämeenlinna ja Riihimäki, ovatkin alueen maakuntaliittojen ja kansanedustajien kanssa edellyttäneet radalle lisäraidetta tai mieluummin kahtakin.

Rataosuus Riihimäki–Tampere on seitsemisenkymmentä kilometriä pitkä. Se on nyt pääradan pullonkaula, jolle on ideoitu kuitenkin viime aikoina aloituskohteiksi ohituskaistoja, jotka hyödyttäisivät lähinnä tavaraliikenteen vahvistumista radalla. Parhaillaan menossa on liikenteen ohjausjärjestelmän uusimista. Tämä otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys muistuttaa myös, että panostukset kasvukolmion Helsinki–Tampere–Turku-raideliikennehankkeisiin ovat olennaisen tärkeitä tavoiteltaessa hiilineutraalia liikennettä vuoteen 2045 mennessä. Tämä on yksi keskeisiä edellytyksiä EU:n ja Pariisin sopimuksen mukaisten päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Yleissuunnitelma pääradasta mahdollista EU-rahoitusta varten

Riihimäen ja Tampereen väli vahvistettiin jo 1990-luvun lopussa. Helsinki–Tampere-radan eteläisen osan parantaminen on nyt käynnissä Riihimäen eteläpuolella ja Riihimäen alueella.

Menossa on Pasila–Riihimäki-ykkösosuus, jonka rahoitus on varmistettu vuoden 2019 loppuun asti. Riihimäen ratapiha ja matkustajien asemalaiturit saadaan kuntoon hankkeeseen jo myönnetyillä varoilla. Rahoitusta odottaa kuitenkin vielä Pasila–Riihimäki vaihe 2.

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä yleissuunnitelman aloitustyöhön on varattu miljoona euroa.

Täsmällinen yleissuunnitelma tarvitaan paitsi kotimaahan myös EU-rahoitusten hakemista varten. EU-rahaa enimmillään 20 prosenttia voisi olla mahdollista saada uuden komission kautta, sillä pohjoinen päärata Helsingistä Tamperelle, Ouluun ja Tornioon asti on nimetty kesällä EU:n pohjoiseksi kasvukäytäväksi.