1. yle.fi
  2. Uutiset

Kemi voi joutua maksamaan Mehiläiselle jopa 1,2 miljoonaa ylimääräistä – kunnat ja sairaanhoitopiiri eri kannoilla alv-kiistassa

Alueen kuntien mukaan riitaa ei ole. Sairaanhoitopiiri näkee toisin, eikä ole hyväksynyt miljardi-ulkoistuksen uutta alempaa sopimushintaa.

Kemi
Setelikäärö.
Henrietta Hassinen / Yle

Kemi maksaa Mehiläinen Länsi-Pohjalle tällä hetkellä ylimääräistä noin 300 000 euroa kuukaudessa. Syynä on palvelusopimuksen kustannuslaskelmiin päässyt virhe, jota ei ole saatu korjatuksi.

Sekä Mehiläinen Länsi-Pohja että alueen kunnat ovat tahoillaan sopineet uudesta sopimushinnasta, joka laskisi Kemin Mehiläis-sopimuksen hintaa melkein neljällä miljoonalla eurolla vuodessa. Sairaanhoitopiiri ei ole hintaa vielä hyväksynyt, joten Mehiläinen Länsi-Pohja noudattaa laskutuksessa alkuperäistä sopimusta.

Meri-Lapin kunnat Kemi, Keminmaa, Tornio ja Simo ulkoistivat erikoissairaanhoitonsa ja osan perusterveydenhuoltoaan sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjalle kesäkuun 18. päivä. Sopimuksen arvoksi tuli noin 69 miljoonaa euroa vuodessa, sopimuksen kesto on 15 vuotta.

Kunnille tilakysymys ei ole mikään ongelma

Sairaanhoitopiirin hallitus katsoo, että ennen uuden sopimushinnan hyväksymistä olisi saatava selvyys arvonlisäveron maksajasta ja myös selvitettävä se, voiko tilojen antaminen Mehiläinen Länsi-Pohjan käyttöön olla laitonta valtiontukea.

Kunnissa tilakysymystä ei nähdä ongelmana.

– Tämän voisi rinnastaa vaikkapa sairaalassa käytettyjen keikkalääkärien toimintaan. Leikkauksia tekevät yksityiset keikkalääkärit saavat tilat käyttöönsä, eikä heiltä peritä vuokraa tai tilojen käyttöä katsota yritysten toiminnan tukemiseksi, vertaa Kemin kaupunginlakimies Santeri Lindholm.

Lindholmin mukaan kyseessä ei voi olla valtiontuki siinäkään mielessä, että tilojen käyttöön antaminen ei vääristä kilpailua sillä Mehiläinen Länsi-Pohja saa tilat käyttöönsä vain tuottaakseen niissä sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvia terveyspalveluita merilappilaisille. Mehiläinen ei siis esimerkiksi voi ryhtyä tuottamaan tiloissa yksityisiä lääkäripalveluita muille asiakkaille.

Valtiontukiasioita hoitaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö. Sen mukaan laitonta valtiontukea on julkisten varojen kanavoiminen yritystoimintaan niin, että tuki on valikoiva ja vääristää kilpailua ja lisäksi vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kaikkien tunnusmerkkien on täytyttävä, todetaan TEM:n internetsivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Kunnat ja sairaanhoitopiiri eri puolilla myös alv-asiassa

Toinen ongelmakohta sairaanhoitopiirin näkökulmasta on Mehiläiselle annettavien sairaala- ja toimistotarvikkeiden ja eräiden palveluiden arvonlisävero. Sairaanhoitopiirin hallitus katsoo, ettei missään ole sovittu että vero menisi sairaanhoitopiirin ja kuntien piikkiin.

Kyse on vuositasolla noin puolentoista-kahden miljoonan euron summasta. Se on reilu kaksi prosenttia palvelusopimuksen kokonaishinnasta eli 69 miljoonasta eurosta vuodessa.

Kuntien mukaan palvelusopimuksen tarkoitus on yksiselitteisesti, että arvonlisäveron maksaa tilaaja eli sairaanhoitopiiri ja kunnat. Yksi syy tähän on se, että kunnat voivat saada ostamiensa terveyspalveluiden arvonlisäverosta viiden prosentin hyvityksen. Yksityisellä palveluntuottajalla kuten Mehiläisellä ei tätä mahdollisuutta ole.

Verottaja tosin on katsonut ennakkoratkaisussaan, että kunnilla ei ole arvonlisäveron hyvitysoikeutta. Kunnat ovat valittaneet asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kemi voi joutua maksamaan lisähintaa lokakuulle asti

Erimielisyydet pysäyttivät kesällä neuvottelut uudesta sopimushinnasta, jossa Kemin laskelmiin päätynyt lähes neljän miljoonan euron virhelaskelma olisi korjattu. Aloite neuvotteluihin tuli kunnilta, eikä Mehiläinen ole vastustellut hinnan korjaamista.

Sairaanhoitopiiri tyytyi kuitenkin merkitsemään hintaneuvottelujen tuloksen tiedoksi kesäkuun kokouksessaan sen sijaan, että olisi hyväksyttänyt sen hallituksella. Lisäksi hallitus päätti kyseisessä kokouksessa viedä tilakysymyksen EU-komission selvitettäväksi. Lisäksi elokuun lopulla kävi ilmi, että palvelusopimukseen tehdyistä muutoksista on aloitettu tutkinta Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

Mehiläinen Länsi-Pohja on ilmoittanut, että se ottaa uuden sopimushinnan käyttöön vasta sitten kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet.

Sairaanhoitopiirin hallitukseen asia on tiettävästi tulossa syyskuussa. Mehiläinen Länsi-Pohjan hallitus kokoontuu puolestaan seuraavan kerran lokakuun puolella. Jos molemmat hyväksyvät uuden sopimushinnan, ehtii Kemi maksaa korkeampaa, virheellistä hintaa neljän kuukauden ajalta.

Se tekee yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

12.9. kello 10:13 Korjattu kohtaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnasta. Virasto aloitti tutkinnan omasta aloitteestaan.

Lue seuraavaksi