Hiphop-festivaalin lieveilmiöihin varauduttiin, mutta huumeongelmat yllättivät Seinäjoella: "Tuntuu, että mikään resurssi ei olisi riittävä"

Ensihoidon ylilääkäri Sami Länkimäen mukaan meillä on piilossa huumeongelma, joka tavallisena viikonloppuna ei nouse samalla tavalla esille kuin nyt.

huumeet
Hiphop-festivaali Seinäjoella 7.-8.9.2018
Hiphop-festivaali Seinäjoella 7.-8.9.2018Anne Elhaimer/Yle

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan viime viikonloppu oli sairaanhoitopiirille poikkeuksellisen kiireinen.

Sairaanhoitopiirin mukan viikonloppuna Seinäjoella järjestetty Hiphop-festivaali kuormitti sekä festivaalialueen ensihoitopalvelua että sairaalan päivystystä, vartiointia ja eri osastoja. Huumausaineita ja niiden käytöstä aiheutuvia ongelmia oli poikkeuksellisen paljon.

– Yleisin ongelma oli tajunnantason lasku, joka johtui jostain aineesta, mitä oli nautittu. Oli kaikkea muuntohuumeista alkoholiin, sanoo ensihoidon ylilääkäri Sami Länkimäki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Länkimäen mukaan potilaat olivat nuoria henkilöitä.

Sairaanhoitopiiri arvioi tehtävämäärän vaikeuttaneen sairaalan päivystyksen normaalia toimintaa, vaikka viikonloppuun varauduttiin ennalta lisäresurssein.

– Tehtäväprofiili ja potilasmäärät ovat vaarantaneet normaalin toiminnan. Tuntuu, että mikään resurssi ei olisi riittävä, kun me hoidettiin näitä. Se näkyi koko sairaalassa, Länkimäki sanoo.

"Meillä on piilossa huumeongelma"

Tavallisena viikonloppuna alkoholinkäyttö näkyy sairaalan arjessa erilaisina kaatumisina, pahoinpitelyinä ja yliannostuksina. Silloin Länkimäen mukaan on vaikea sanoa, onko asiakas esimerkiksi käyttänyt muuntohuumeita, koska alkoholin aiheuttamat ongelmat sekoittavat tilannetta.

– Kyllä meillä on piilossa huumeongelma, joka näkyy osaltaan joka viikonloppu, mutta ei nouse esille samalla tavalla kuin nyt, Länkimäki sanoo.

Pohjanmaan poliisin mukaan (siirryt toiseen palveluun) takavarikkoon jäi viikonloppuna tapahtuman lähialueilta marihuanaa, amfetamiinia, metamfetamiinia, LSD-lappuja, ekstaasia ja erilaisia huumaavia lääkkeitä. Lisäksi kaksi nuorta aikuista joutui poliisin mukaan sairaalahoitoon käytettyään lakkaa, joka on niin sanottu muuntohuume.

Poliisin mukaan pahentunut huumetilanne on tiedostettu.

Puistoalue ongelmana

Sami Länkimäki kiittää Hiphop-festivaalin järjestäjää yhteistyöstä ja siitä, että järjestäjä teki kaiken, mitä heiltä pyydettiin. Tapahtuman järjestäjä kertoo varautuneensa tapahtuma-alueen järjestyksenvalvontaan viranomaisvaatimuksia suuremmin resurssein.

Järjestyshäiriöt ja ongelmat keskittyivät varsinaisen Rytmikorjaamon tapahtuma-alueen ulkopuolelle eli Vaasantien toisella puolella olevaan puistoon, missä sai oleskella ilman tapahtumaranneketta.

– Jotain tälle puistolle pitäisi tehdä tapahtuman aikana. Että se ei olisi sellainen, missä saa hillua ilman ranneketta. Sen aitaamalla tilanne varmaan rauhoittuisi siinä ympärillä, Länkimäki arvelee.

Kun esimerkiksi Provinssista jouduttiin tänä kesänä tekemään kaksi kuljetusta ambulanssilla sairaalaan, tänä viikonloppuna kuljetuksia oli lähes kymmenen.

– Ehkä ongelma on se, että tämän tapahtuman lieveilmiöt ja riskit ovat niin isot, että [niiden ehkäisemiseen] pitää panostaa entisestään.

Lisää aiheesta:

Seinäjoen Hiphop-festivaali työllisti poliisia ja ensihoitoa: huumeita, alkoholia ja pahoinpitelyjä

Pohjanmaan poliisi on lisännyt huumevalvontaa, mutta sekään ei tunnu riittävän – käyttö lisääntyy koko ajan

Hiphop-festivaalin järjestäjä kehottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun huumeista – "Nyt keskustelua käydään osin meidän tapahtumamme kustannuksella"