Mehiläinen Länsi-Pohjaan siirtyneen Keminmaan perusturvajohtajan virkavapaa-anomus johti oikeustaistoon

Perusturvajohtajan pesti on herättänyt oikeuteen asti johtaneita kiistoja Keminmaassa myös aiemmin. Nyt asia on esillä taas.

virkavapaus
Suomen lain ensimmäinen osa ja puheenjohtajan nuija.
Arja Lento / Yle

Keminmaan kunnanhallituksen perusturvajohtajalle myöntämä virkavapaa on johtanut oikeustaistoon. Perusturvajohtajan virassa oleva Seija Parviainen valittiin keväällä Meri-Lapissa toimivan sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjan vastaanottolinjan palvelulinjajohtajaksi.

Parviainen on anonut virkavapautta ensi vuoden loppuun asti.

Keminmaan kunnanhallitus päätti kesäkuussa järjestetyssä kokouksessaan äänin 3–3, puheenjohtaja Soili Raution (vas.) äänen ratkaistessa, että virkavapautta ei myönnetä. Kunnanjohtaja Mauri Posio oli esittänyt, että virkavapaa-anomus hyväksytään.

Parviainen teki kunnanhallitukselle päätöksestä oikaisupyynnön. Oikaisupyynnössään hän perustelee anomustaan sillä, että yhteisyrityksestä oikeudessa vireillä olevat kunnallisvalitukset tekevät työpaikasta epävarman ja muodostavat hänelle henkilökohtaisen riskin. Parviainen perustelee virkavapaa-anomustaan myös yhdenvertaisella kohtelulla, koska kunnassa on aiemminkin myönnetty pitkiä virkavapauksia.

Oikaisupyynnön jälkeen Keminmaan hallintojohtaja Merja Michelsson esitti, että kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä yhdenvertaisuuslain tasavertaista kohtelua koskevien säädösten perusteella.

Keminmaan kunnanhallitus päätyi virkavapaan myöntämisen kannalle äänin 3–2. Vasemmistoliiton Soili Rautio ja Helena Halttu jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Virkavapautta pui nyt hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tapauksesta on valittanut Keminmaan tarkastuslautakunnan jäsen, vasemmistoliiton Timo Rimpisalo. Hän perustelee valitusta sillä, että virkavapaa hankaloittaa kunnan toimintaa sekä sillä, että aiemmin virkavapauksia on myönnetty julkisen toimijan palveluksiin siirtyneille, mutta Parviainen on siirtynyt yksityisen työnantajan palvelukseen.

Keminmaan perusturvajohtajan pesti on aiheuttanut kunnassa vääntöä aiemminkin. Vuonna 2011 perusturvajohtajan virkaan valittiin Seija Parviainen. Tuolloinkin päätöksestä oikeuteen valitti Timo Rimpisalo. Hallinto-oikeus kumosi valinnan, koska päätös oli oikeuden mukaan tehty väärässä järjestyksessä ja viran kelpoisuusehdot määritelty liian alhaiselle tasolle.

Virka julistettiin uudelleen haettavaksi ja virkaan valittiin uudelleen Seija Parviainen äänin 6–3. Vastaehdotuksessa virkaan esitettiin vasemmistoliiton Soili Rautiota, joka toimii nykyisin Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtajana.