1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. kulttuuri

Selvitys paljastaa useita epäkohtia elokuva- ja teatterialalta – ministeri häirinnästä: "Ilmiö on olemassa ja se on vakava"

Jaana Paanetojan selvitys häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialoilla sisältää pitkän listan puutteita ja epäkohtia. Laaja selvitys luovutettiin kulttuuriministeri Sampo Terholle keskiviikkona.

Selvitys elokuva- ja kulttuurialan seksuaalisesta häirinnästä luovutetaan ministeri Terholle
Selvitys elokuva- ja kulttuurialan seksuaalisesta häirinnästä luovutetaan ministeri Terholle

Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetojan selvityksen mukaan puutteita on ollut eri työlakien velvoitteiden tunnistamisessa.

Elokuva- ja teatterialoilla on epäselvyyttä vastuu- ja valtasuhteista, eikä ennaltaehkäiseviin toimiin ole aina kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tarkistamisen ja täsmentämisen varaa on myös lainsäädännössä.

Lisäksi ministeri Sampo Terhon (sin.) vastaanottamassa selvityksessä kerrotaan toimintakulttuuriin ja -rakenteeseen liittyvistä epäkohdista.

– Selvityksestä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava. Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava, Terho sanoo.

Hänen mielestään jatkossa työnantajien on ymmärrettävä nykyistä paremmin vastuunsa ja velvoitteensa.

– Samoin kuin työntekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa. Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa.

Sampo Terho painottaa, ettei valtio voi tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

– Pidän tärkeänä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi, Terho lupaa.

Vastuita ja oikeuksia selkeytettävä

Jaana Paanetojan selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Ehdotukset koskevat toiminnan kehittämistä, vastuiden ja oikeuksien selkeyttämistä sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamista.

Paanetoja ehdottaa uusia toimintamalleja ja käytäntöjä sekä lainsäädännön kehittämistä.

Lakivelvoitteiden tuntemusta tulisi parantaa muun muassa koulutuksen avulla.

Ennen lähes 200 sivua pitkän selvitysraportin valmistumista Jaana Paanetoja tapasi ja haastatteli useita ihmisiä, jotka kertoivat muun muassa kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

– Keskustelumme olivat luottamuksellisia, enkä voi niistä tarkemmin kertoa, mutta itsellenikin heidän kokemuksensa seksuaalisesta häirinnästä olivat rankkaa kuultavaa, Paanetoja sanoo.

Hän yllättyi, miten vaikeissa työolosuhteissa ihmiset ovat työskennelleet.

– Työympäristöissä, joissa en ainakaan itse haluaisi työskennellä. Ja he ovat kestäneet tilannetta, eivätkä ole voineet viedä asioita eteenpäin, Paanetoja jatkaa.

Löydät koko selvitysraportin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Ohjaajilla ja näyttelijöillä odotukset korkealla

Kulttuuriministeri Sampo Terho asetti huhtikuussa selvityshenkilön tutkimaan elokuva- ja kulttuurialalla tapahtuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Pontimena oli viime syksynä virinnyt seksuaalista häirintää vastustava #metoo-kampanja sekä näyttelijöiden työoloihin ja kohteluun liittyvät paljastukset.

Sekä Suomen elokuvaohjaajaliitto että Suomen Näyttelijäliitto ovat tahoillaan seuranneet suurin odotuksin selvityksen valmistumista. Molemmissa on toivottu konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko pitää tärkeänä tasa-arvon saavuttamista ja kaiken häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemistä. Liitto on useita kertoja nostanut esille näyttelijöihin kohdistuvia väärinkäytöksiä.

– Selvityksessä on toimenpide-ehdotuksia todella paljon. Näyttelijöiden kannalta on tärkeää, että esille on noussut näyttelijöiden työehtosopimuksen puute ja sen tarve, Kuusikko toteaa.

Suomen elokuvaohjaajaliiton toiminnanjohtaja Kaarina Silvennoinen toivoo, että jatkossa löytyy ratkaisu työoikeudellisiin epäselvyyksiin.

Suomen elokuvasäätiössä järjestetään ensi viikolla selvityksen esittelytilaisuus elokuva- ja teatterialan järjestöille, yhteisöille, oppilaitoksille ja tuotantoyhtiöille. Tarkoitus on keskustella jatkotoimenpiteistä.

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarisen mielestä moni asia on jo paremmalla tolalla #metoo-kampanjan myötä.

– Mielestäni alalla toimintakulttuuri on muuttunut selvästi parempaan, hän sanoo.

Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja on samaa mieltä.

– Toivon erityisesti tietenkin, että tämän jälkeen havaitaan ne asiat, joiden kautta pystytään kehittymään ja muuttumaan.

Lue myös:

Tunnetut näyttelijät kertovat alansa häirinnästä ja vähättelystä - "Mennään juuri sen rajan yli kiusallisella tavalla"

Naiset elokuva-alalla kertovat professori Lauri Törhösen vuosia jatkuneesta ahdistelusta – "Häirinnästä tuli sukupolvikokemus"