Yle seurasi Kittilä-käräjien toista päivää – Puolustus kuvailee Mäkelän käytöstä "raivohulluksi" kostoksi siitä, että hänen miehensä ei päässyt Leville töihin

Kittilä-käräjillä syytettynä on kaikkiaan 28 henkilöä, joita syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi on nostettu joukko syytteitä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä työturvallisuusrikoksesta.

Kittilä-oikeudenkäynti
Kittilän käräjät 11.9.2018
Maija-Liisa Juntti / Yle

KittiläSeuraamme poikkeuksellisen oikeudenkäynnin toista päivää tässä artikkelissa hetki hetkeltä. Istunto alkaa kello 9 Lapin aluehallintoviraston salissa Rovaniemellä. Yle seurasi hetki hetkeltä myös Kittilä-käräjien ensimmäistä istuntopäivää eilen tiistaina.

14:46 Keskiviikon istunto ja hetki hetkeltä -seuranta päättyy. Oikeudenkäynti jatkuu torstaina, ja oikeusprosessi on kokonaisuudessaan pitkä. Oikeudenkäynnin asioiden käsittelylle on varattu useita viikkoja aikaa.

14:40 Työsuojeluviranomaisen edustaja esittää lopuksi, että työnsuojeluviranomaiset yhtyvät syyttäjän väitteisiin työsyrjinnästä. Edustajan mukaan kunnanjohtaja Anna Mäkelää kohdeltiin epäasiallisesti, ja toiminta alkoi heti Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta tehdyn tutkintapyynnön jälkeen. Epäasiallinen käyttäytyminen kesti yli vuoden ajan.

Työsuojeluviranomaisen edustajan mukaan kunnanjohtajaa ei saa irtisanoa epäasiallisin syin eikä kunnanjohtaja Mäkelän erottamiseen ole esitetty riittäviä ja asiallisia syitä.

14:30 Kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteerin Sannareetta Virikon edustaja esittää, että Virikko ei ole voinut syyllistyä virkarikokseen, koska hän toimi sihteerin ominaisuudessa eli kirjasi muiden tekemiä päätöksiä raporttiin. Virikko kirjoitti raportista kolme eri versiota valiokunnalta saamien ohjeiden mukaan.

14:25 Oikeuden istunto jatkuu kahvitaon jälkeen.

13:44 Kahta syytettyä edustava asianajaja Jari Halttu vetoaa puheenvuorossaan siihen, että kunnan päätösten valmistelussa ei olisi vielä kysymys julkisen vallan käytöstä, joten virkarikossäännökset eivät koske sitä. Lisäksi Halttu korostaa, että kunnanjohtaja Mäkelää kuultiin riittävästi ennen irtisanomista, koska laissa ei ole erityisiä määräyksiä siitä, miten laajaa kuulemisen tulee olla.

Haltun mukaan kunnanjohtaja Mäkelä piti yhteyttä vain pieneen sisäpiiriin, ja iso osa luottamushenkilöistä piti Mäkelän yhteydenpitoa riittämättömänä.

Haltun mukaan tilapäisen valiokunnan toiminnassa ei ole kyse törkeästä virkavelvollisuuden väärinkäyttämisestä, sillä se ei pyrkinyt tahallisesti aiheuttamaan kenellekään huomattavaa etua tai haittaa.

Syyttäjä Sari Anttonen Lapin käräjäoikeudessa 11.9.2018
Syyttäjä Sari Anttonen Lapin käräjäoikeudessa 11.9.2018Maija-Liisa Juntti / Yle

13:12 Mauri Taskilan (vas.) edustaja Petter Kavonius korostaa, että Taskila on ollut mukana päätöksenteossa vain sellaisissa tapauksissa, joissa on päätetty kunnan toimielinten päätöksentekoprosessista, eli hän ei ole ollut mukana kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomista varsinaisesti koskevassa päätöksenteossa.

Kavonius tuo oikeudessa esille myös sen, että hallituksen vuonna 1995 tekemässä lakiesityksessä korostettiin sitä, että kunnanjohtaja pitäisi voida erottaa luottamuspulan vuoksi määräenemmistöllä, joten Kittilän kunnanvaltuustolla oli oikeus erottaa kunnanjohtaja jopa täysin ilman kunnanjohtajan kuulemista.

Virkarikoksiin erikoistuneen emeritusprofessorin Pekka Viljasen mukaan Kavoniuksen mainitsema muutos ei kuitenkaan mennyt läpi eduskunnassa. Siitä luovuttiin juuri siitä syystä, että kunnanjohtajan erottamista ei haluttu helpottaa vaan päin vastoin kiristää. Viljanen sanoo, että Suomessa voimassa olevan oikeuskäytännön mukaan kunnanjohtajan erottamiseen pitää olla aina asiallinen ja riittävä syy.

13:05 Risto Similän (kesk.) edustaja korostaa sitä, että Similä on ollut mukana Kittilän päätöksenteossa niin vähän, että ei ole perusteita olettaa hänen osallistuneen mihinkään suunnitelmalliseen toimintaan kunnanjohtaja Mäkelänerottamiseksi. Edustajan mukaan Similä on myös käyttäytynyt asiallisesti Mäkelää kohtaan eikä hän siten ole syyllistynyt työsyrjintään Mäkelää kohtaan.

12:52 Jukka Salmen (kesk.) edustaja korostaa sitä, että Salmi ei valmistellut kunnanjohtaja Mäkelän erottamispäätöstä ja hänellä on ollut syytä luottaa asian valmisteluun, joten Salmella oli "täysin vapaat kädet" päättää irtisanomisesta valtuustossa esityksen mukaan.

Salmen edustaja korostaa, että irtisanomishetkellä Kittilän päätöksenteko oli täysin halvaantuneessa tilassa eikä Salmella ollut mitään Mäkelää vastaan eikä hänen puolesta.

12:45 Oikeuden istunto jatkuu lounaan jälkeen. Puheenvuoron on saanut yksi puolustuksen edustaja, jonka nimestä ei saanut selvää ja jonka esityksestä ei voi kertoa videolinkin huonon äänenlaadun vuoksi.

11:47 Oikeus keskeyttää istunnon lounaan ajaksi.

11:05 Seitsemää syytettyä edustavan lakiasiaintoimiston johtaja Kari Uoti saa puheenvuoron. Uoti arvostelee syyttäjää siitä, että hän puuttuu poliittiseen prosessiin oikeudessa, ja kritisoi syyttäjän lausuntoa "rakenteellisesta korruptiosta". Uotin mukaan asiaa ei olisi pitänyt tuoda oikeuteen lainkaan, sillä poliittisten päättäjien tulee voida muodostaa mielipiteensä ilman pelkoa siitä, että "poliisi tulee oven taakse".

Uotin mukaan kunnanvaltuutetut ovat kunnallisessa itsehallinnossa vastuussa vain äänestäjilleen. Lisäksi valtuutettujen tulee voida luottaa siihen, että päätösesitykset on valmisteltu laillisesti, ja päätökset tehdään valtuustossa puhtaasti poliittisen harkinnan perusteella.

Uoti sanoo myös, että syyttäjä ei ole toiminut johdonmukaisesti, sillä syyte ei koske kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomista. Uotin mukaan valtuutettu Hille Kuusisto (kok.) oli mukana valmistelussa, mutta hän ei saanut syytettä virkarikoksesta, sillä Kuusisto äänesti valtuustossa Mäkelän erottamista vastaan.

Uotin mukaan Kittilän kunnalla oli perustelut erottaa kunnanjohtaja Mäkelä, koska hän käyttäytyi julkisuudessa halventavasti Kittilän kuntaa kohtaan. Kittilän kunnan riidoissa on itse asiassa kyse Mäkelän kostosta Kittilän kunnalle ja Levin hissiyhtiön toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle.

Uoti kuvailee Mäkelän käytöstä "raivohulluksi" kostoksi siitä, että hänen miehensä ei päässyt Leville töihin.

Uotin mukaan lopputulos ei olisi muuttunut, vaikka Mäkelää olisi kuultu erottamisasiasta tarkemmin, sillä valtuusto olisi joka tapauksessa päätynyt erottamaan hänet.

10:50 Leena Kinnusen (vas.) puolustusasianajaja korostaa, että Kinnunen on osallistunut varahenkilönä vain satunnaisesti Kittilän kunnanhallituksen kokouksiin, ja hänellä on ollut vain lyhyt aika tutustua kokousten esityslistoihin.

10.33 Paula Nevalaisen (vas.) puolustusasianajaja korostaa, että hänen asiakkaansa ei ole ollut tietoinen mistään "varjovalmistelusta", johon syyttäjä viittaa. Syyttäjän mukaan monet kunnanhallituksen päätökset oli tosiasiassa tehty salassa jo ennen kokouksia. Nevalaisen edustajan mukaan Nevalainen ei tiedä mitään tällaisesta toiminnasta.

10:29 Oikeus jatkaa istuntoa. Oikeuden puheenjohtaja kiinnittää huomiota videoyhteydessä käytettävän äänen laatuun, sillä Kittilässä oikeudenkäyntiä seuraavat henkilöt eivät ole saaneet kunnolla selvää puheista, ja pyytää kaikkia välttämään turhaa meteliä.

10:10 Oikeus pitää taukoa.

9:00 Kittilän kuntapäättäjien laajan virkarikosoikeudenkäynnin toinen istuntopäivä alkoi puolustuksen alkupuheenvuoroilla. Syytettyjen edustajat keskittyvät erityisesti syyttäjän väitteisiin tahallisuudesta ja motiivista. Useassa puheenvuorossa kyseenalaistetaan syyttäjän väite siitä, että kyse olisi kostosta. Puolustuksen mukaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen taustalla oli epäluottamus, ja irtisanominen oli nimenomaan kunnan omien etujen mukaista.

Puolustuksen puheenvuoroissa käsitellään myös kunnanjohtaja Anna Mäkelän työturvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Puolustuksen mukaan Mäkelää ei kohdeltu epäasiallisesti tai lainvastaisesti, sillä kunnanjohtajan tulee kestää terävääkin kritiikkiä

Kittilän virkarikosoikeudenkäynti alkoi tiistaina syyttäjän puheenvuorolla

Ensimmäisenä istuntopäivänä syyttäjä lausui muun muassa, että nyt käräjillä puitavassa tapauksessa on kyse rakenteellisesta korruptiosta, jossa "Palosaarten sisarusten yritystoiminnan tarpeet" ovat alkaneet ohjata Kittilän kunnallista päätöksentekoa.

Puolustus kiistää korruption. Tänään keskiviikkona käräjillä keskiössä on syytettyjen kuntapäättäjien puolustus. Oikeus käsittelee asiaa kaikkiaan usean viikon ajan juttukokonaisuuden laajuuden vuoksi.

Taustalla on lähes viisi vuotta vanhoista tapahtumista alkanut vyyhti. Kittilän kunnan hallinto meni pahasti solmuun vuoden 2013 lopussa, kun joukko päättäjiä jätti tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan tekemisistä.

Oikeudenkäynnissä on kyse pitkälti siitä, rikottiinko Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomisprosessissa lakia, ja erityisesti, rikottiinko sitä tietoisesti ja tahallaan. Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Lapin käräjäoikeudessa 11.9.2018
Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Lapin käräjäoikeudessa Kittilä-käräjien ensimmäisenä istuntopäivänä 11.9.2018.Maija-Liisa Juntti / Yle

Juttua täydennetään päivän aikana.

Korjattu 12.9.2018 klo 17:03 professori Pekka Viljasen kommenttia.

Lue myös

SK: Uusi pöytäkirja: Näin Kittilän päättäjät pantiin puhumaan poliisille – Poromies: ”Koin tulleeni kusetetuksi” (siirryt toiseen palveluun)