Tervakosken paperitehtaan huoltokatko aiheutti kalakuolemia Tervajoessa

Paperitehdas haluaa saada lisää vettä kuivaan, matalaan ja kapeaan Tervajoen uomaan Janakkalassa.

Tervajoki
Kuolleita kaloja Tervajoessa
Kaloja löytyy Tervajoen alajuoksulta edelleen keskiviikkona, vaikka ne ovat kuolleet jo aiemmin.Timo Leponiemi / Yle

Tervakosken paperitehdas on aiheuttanut kalakuolemia Janakkalan Tervajoessa. Tehtaan puhdistamon alapuolella on kellunut muun muassa lahnoja.

Paperitehtaan huoltokatkoksen aikana elokuussa kapeaan ja vähävetiseen Tervajokeen ei laskettu vettä ja tämän takia kalat ovat kuolleet.

Tehtaalla ja sen puhdistamolla on tehty suurehkoja huoltotöitä pitkin vuotta ja nyt tuoreeltaan elo-syyskuussa. Viimeisten huoltotöiden aikana tehtaan kautta ei juoksutettu vettä kapeaan ja matalaan Tervajoen uomaan. Vesi joessa oli hyvin lämmintä ja happipitoisuus laski niin, että kalat menehtyivät.

Tervajoen alajuoksua Janakkalan Tervakoskella
Kuolleita kaloja näkyy Tervajoen pinnalla. Kuva tehtaaseen nähden joen alajuoksulta.Timo Leponiemi / Yle

Tervakoski Oy pahoittelee kalakuolemaa

Tervakoski Oy:n ympäristöpäällikkö Katri Sihvo-Jokitöyry pahoittelee tapahtunutta ja kertoo, että yhtiö haluaisi itsekin saada enemmän vettä jokiuomaan. Tehtaan yläpuolisen vesistön säännöstelylupaehdot kuitenkin tämän estävät. Tahtotila tehtaalla on, että alapuoliseen Tervajokeen saataisiin enemmän raikasta vettä.

– Haluaisimme myös tarkistaa ympäristöviranomaisilta, kumpi on tärkeämpää: että tehtaan yläpuolella oleva vesistö on tietyssä tasossa, vai se, että Tervajokeen saataisiin riittävästi vettä, kertoo tehtaan ympäristöpäällikkö Sihvo-Jokitöyry.

Paperitehdas aikookin aloittaa neuvottelut suuremman vesimäärän juoksutusmahdollisuuksista Hämeen Ely-keskuksen kanssa. Asia voi vaatia yläpuolisen vesistön lupaehtojen tarkistamista Alajärvestä vesireittiä Lopelle asti.

Paperitehtaan uusi ympäristölupa täyttää EU-vaatimukset

Tervakoski on saanut alkukesästä uuden ympäristöluvan, joka säätelee tarkkaan päästöjä niin ilmaan kuin veteenkin. Puhdistamon edellinen suurempi uudistaminen on tehty 15 vuotta sitten. Nyt kesällä puhdistamon ja varsinaisen tehtaan vesiprosesseja on taas uudistettu. Tehdas täyttää kaikki EU:n vaatimukset.

Tervakoski Oy:n paperitehdas Tervajoen yläjuoksun suunnasta
Tervajoki kulkee tehdasalueelle Tervakosken keskustassa.Timo Leponiemi / Yle

Janakkalan ympäristöpäällikölle Heikki Tammiselle kalakuolemat eivät tulleet yllätyksenä. Jos asiassa jotain hyvää haluaisi nähdä, se on Tammisen mukaan se, että jätevedenpuhdistamoa on nyt modernisoitu ja se täyttää kaikki uudetkin lupaehdot.

– Yläpuolisesta vesistöstä ei kuitenkaan saatu lainkaan lisää vettä padon kautta Tervajokeen huoltotöiden aikana. Tällaisessa tilanteessa happi loppuu ja kalat valitettavasti kuolevat joessa, sanoo Tamminen.

Tervajoen kalakuolemat Janakkalassa ovat kunnalle ja asukkaille tuttuja vuosikymmenten ajoilta. Ensimmäinen jätevedenpuhdistamo taajamaan on saatu vuonna 1970. Jätevedenpuhdistamon toimintaa on parannettu aina uusien jätevesilupien myötä.

Tervajoki on kaiken aikaa virrannut vähävetisenä, matalana ja kapeana Janakkalan halki päätyen aikanaan Vanajaveden vesistöön.