1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pakkausteollisuus

Yhä useampi maa torppaa kierrätyskuidun käyttämisen elintarvikepakkauksissa riskien takia – Suomalaiselle pakkauskartongille yllättävä myyntivaltti

Suomalaiset metsäyhtiöt ovat saaneet kuin vaivihkaa merkittävän kilpailuedun eri maiden tiukentuvista elintarvikepakkauksia koskevista määräyksistä. Suomalaisfirmojen sellu ja siitä valmistettu kartonki ovat kysyttyä tavaraa pakkausbisneksessä.

Kuva: Jukka Nuutinen / Metsä Board

Kilpailuetu syntyy siitä, että yhä useampi maa rajoittaa kierrätyskuidun käyttöä elintarvikepakkauksissa. Suomalaisilla on tarjota myös huippulaatuista, ensikuidusta valmistettua kartonkia, joka on turvallinen ratkaisu elintarvikepakkauksissa.

Kierrätyskuitu tai uusiokuitu on puolestaan puukuitua, joka on käytetty vähintään jo kerran. Pakkauskartongeissa käytetään erilaisia kuituja eli sellulajeja käyttötarpeen mukaan.

Kartonkeja käytetään tyypillisesti esimerkiksi kuluttajapakkauksissa kuten keksi-, hammastahna-, muro- ja pastapakkauksissa sekä tarjoilupakkauksissa, joita ovat esimerkiksi take–away –kupit, lautaset ja rasiat. Myös nettikaupan pakkaukset ovat erityisen kovassa kasvussa.

Kartonki voi olla siis täysin ensikuidusta tehtyä tai sen seassa voi olla vain osa kierrätyskuitua tai sitten se voi olla kokonaan kierrätyskuitua. Pakkausvaatimuksien kiristyminen hyödyttää etenkin Metsä Groupiin kuuluvaa pörssiyhtiö Metsä Boardia. Se on muuttunut paperiyhtiöstä täysin kartongin valmistukseen keskittyneeksi yhtiöksi.

Hintoja nostettu

Suuri suomalainen kartonkiin keskittynyt yhtiö, Metsä Board valmistaa kaiken pakkauskartonkinsa ainoastaan ensikuidusta eikä käytä raaka-aineena lainkaan kierrätyskuitua. Ensikuitukartongin kasvaneen kysynnän ansiosta yhtiö on ilmoittanut hinnankorotuksista. Sellun suhteen Metsä Board on omavarainen omien tehtaidensa ja myös osakkuusyhtiö Metsä Fibren sellutehtaiden, muun muassa uuden Äänekosken biotuotetehtaan ansiosta.

Myös toinen merkittävä kartongin valmistaja Stora Enso käyttää elintarvikepakkauksiin vain ensikuitua. Yhtiön Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartonkeja valmistava tehdas. Erilaiset pakkausmateriaalit muodostavat 45 prosenttia Stora Enson operatiivisesta tuloksesta.

Taivekartonkirullia Metsä-Boardin tehtaalla. Kuva: Per Ågren / Metsä Board

Eri maiden asettamat pakkausrajoitukset liittyvät kierrätyskuidussa mahdollisesti esiintyviin haitallisiin aineisiin.

– Puhtaasta ensikuidusta tehty kartonki on erinomainen ratkaisu pakkaukselle, joka on suorassa kosketuksessa ruoan kanssa, Metsä Boardin tuoteturvallisuuspäällikkö Marjatta Punkka selvittää.

Hänen mukaansa ensikuitukartonki ei sisällä riskiä erilaisten jäämien, vaikkapa mineraaliöljyn, painovärijäämien, liimojen tai lakkojen siirtymisestä ruokaan. Eri maissa kierrätyskuidun käyttöä on rajoitettu estämään riskit kuluttajille.

Suomessa ei kieltoja

Kierrätyskuidun käyttö suorassa kontaktissa elintarvikkeen kanssa on kielletty esimerkiksi Sveitsissä. Italiassa suoraan kierrätyskuitupakkauksiin saa pakata vain tiettyjä tuoteryhmiä kuten kuivia ja rasvattomia ruokia. Näillä rajoituksilla halutaan estää mahdolliset riskit kuluttajille.

Rajoituksia on useissa Euroopan maissa, ja myös EU:lla on omat elintarvikekontaktimateriaaleja koskevat määräyksensä. Niitä myös Suomi noudattaa.

Erikseen paperia ja kartonkia koskevaa EU-lainsäädäntöä ei ole tällä hetkellä olemassa, mutta joillakin EU-mailla kuten Italialla, Ranskalla, Saksalla ja Hollannilla on omaa kansallista lainsäädäntöä näitä tuotteita koskien.

Suomessa paperista ja kartongista ei ole säädetty kansallisesti eikä siten kierrätyskuidun käyttöä ole rajoitettu lainsäädännöllä. Suomella ei ole kansallisia määräyksiä elintarvikepakkauksille lukuun ottamatta yhtä, raskasmetallijäämiä koskevaa säädöstä. Suomessa saa käyttää kierrätyskuitua myös elintarvikekontaktissa, kun pakkaus täyttää EU:n kontaktimateriaaliasetuksen ja Suomen kansallisen säädöksen vaatimukset.

Kartongin kysyntä kasvaa

Kiinassa kierrätyskuidun käyttöä ei ole lainsäädännössä suoraan kielletty.

– Käytännössä Kiina on kuitenkin säädöksillä estänyt kierrätyskuitupakkausten käytön elintarvikkeissa siten, etteivät ne voi olla suorassa kontaktissa elintarvikkeen kanssa. Kuorittavat hedelmät ovat poikkeus kuten Sveitsissäkin, Marjatta Punkka Metsä Boardista selvittää.

Hän arvioi, että vaatimukset turvallisille pakkausmateriaaleille lisääntyvät tulevaisuudessa, ja myös kuluttajien valveutuneisuus kasvaa. Näin myös ensikuidusta valmistetun kartongin kysyntä kasvaa edelleen.

Kuva: Jukka Nuutinen / Metsä Board

Pakkausmateriaalien kysyntää lisäävät väestönkasvu, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu. Kartongin kysyntä kasvaa lujaa etenkin Aasiassa.

Esimerkiksi Metsä Boardin kartonkitoimitukset kasvoivat viime vuonna 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kahdeksasta tehtaasta viisi teki viime vuonna uuden tuotantoennätyksen.