Juurikääpä lahottaa tukin tyven, kilpaileva laji voi auttaa torjunnassa

Juurikäävän eli maannouseman torjumiseen on kehitelty uusia keinoja. Vanha kunnon talvihakkuu voisi olla silti yksi tehokkaimmista.

Pälkäne
Raine Martikainen

Metsiä uhkaavan tuholaissienen, juurikäävän torjuntakeinoihin on keksitty parannuksia.

Tuoreiden kantojen torjunta-ainekäsittelyn onnistuminen voidaan pian kirjata tietokoneen muistiin sovelluksella, jonka voi asentaa metsäkoneeseen.

Toinen kokeilu perustuu juurikäävän saartamiseen levittämällä kilpailevaa lajia, harmaaorvakkasientä.

Uusia menetelmiä kehittelevät Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Keinoja on esitelty syyskuussa mm. Pälkäneellä.

Juurikääpä eli aiemmin maannousemaksi sanottu sienitauti lahottaa kuusia ja mäntyjä tyvestä ylöspäin.

Arvokas tyvitukki menee pilalle, ja metsänomistajalle voi tulla pahimmillaan tuhansien eurojen tappio hehtaaria kohti.

Juurikääpä on levinnyt viime vuosikymmeninä aiempaa vilkkaammin. Yksi syy on kesähakkuiden yleistyminen - talvella ei itiöitä synny.

Nykyisin ei kuitenkaan pidetä taloudellisesti järkevänä keskittää puunkorjuut vain talviaikaan.

Myös ilmaston lämpeneminen edistää juurikäävän hyvinvointia.