Korkein oikeus: Ammattitautien ja työtapaturmien uhrien on saatava Valviralta puolueettomia vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja – nyt niitä ei saa mistään

Korkeimman oikeuden mielestä Valviran lausuntojen on oltava maksuttomia.

vakuutusoikeus
korkein oikeus ovi
AOP

Korkein oikeus (KKO) haluaa, että Valvira velvoitetaan antamaan oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa tapauksissa.

KKO korostaa, että tällä hetkellä ei ole tahoa, joka olisi velvollinen antamaan lääketieteellisen lausunnon tai antaisi sen vapaaehtoisesti vakuutusoikeudellisessa asiassa.

KKO:lta voi hakea muutosta vakuutusoikeuden ratkaisuun vain, jos kysymys on siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema työtapaturma- tai ammattilainsäädännön mukaiseen korvaukseen. Valittaa voi myös korvauksen maksajasta.

– Valittajien oikeusturva heikentyy merkittävästi, jos he eivät asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy vaatimaan lakisääteisiä oikeuksiaan hakemalla muutosta KKO:sta tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita, toteaa KKO.

Puolueettoman asiantuntijan näkymys parantaa KKO:n mukaan oikeusvarmuutta. KKO:n mielestä lausuntojen tulee olla maksuttomia.

Valvira lopetti lausuntojen kirjoittamisen vuosia sitten

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lopetti lausuntojen antamisen marraskuussa 2011.

Valvira katsoi, että lausuntojen antaminen ei kuulunut sen lakisääteisiin tehtäviin eikä sillä ollut riittäviä voimavaroja valmisteluun.

Sen jälkeen lausuntoja antoivat vuosina 2015–2016 yliopistolliset sairaanhoitopiirit.

Ne ilmoittivat KKO:lle viime vuonna, että eivät löydä enää vapaaehtoisia erikoislääkäreitä lausunnonantajiksi.

KKO esittää valtioneuvostolle lakimuutosta, joka tulisi saada voimaan ensi tilassa.

Aiempina vuosina KKO on pyytänyt vuosittain noin 10–20 vakuutuslääketieteellistä lausuntoa.