Vaasassa kytee katufarssi: Autoilijat ottivat tien omin luvin käyttöön ja saastuneen järven pohja pursuaa pintaan

Ongelmat Pukinjärven rantaan rakennetun Pohjolankadun työmaalla jatkuvat.

Vaasa
Halkeamia tiessä
Jarkko Heikkinen / Yle

Autoilijat käyttävät suljettua Pohjolankatua omin päin Vaasassa. Pohjolankatu on kokonaan uusi tie Kemiran portilta Pukinkulmaan. Tietä ei ole päästy vielä avaamaan maanvajoamisen vuoksi. Keskeneräiset työt eivät ole kuitenkaan estäneet autoilijoita.

– Puomeja siirretään päivittäin ja tiellä ajetaan. Siellä ajaminen on turvallisuusriski tien epätasaisuuden vuoksi ja siitä voi seurata onnettomuuksia, kertoo rakennuspäällikkö Jan-Ove Ingo Vaasan kaupungilta.

Pohjolankatu oli valmistumassa etuajassa ja sitä oltiin avaamassa liikenteelle jo heinäkuussa. Tietä ei päästy kuitenkaan avaamaan, kun sen huomattiin vajonneen. Tien tueksi rakennettiin penger.

halkeamia asvalttitiessä
Jarkko Heikkinen / Yle

Tie on kärsinyt vahinkoja vajoamisen seurauksena. Ingon mukaan tien vajoaminen on nyt pysähtynyt ja korjaustyöt aloitetaan ensi viikolla.

– Vajoamisen on todettu pysähtyneen, koska siinä ei ole tapahtunut muutoksia kuuteen viikkoon.

Tietyöt aiotaan saada valmiiksi lokakuun puolivälissä. Tie päästään kuitenkin avaamaan vasta loka-marraskuun vaihteessa, sillä melusuojien toimitusta joudutaan odottamaan siihen asti.

Pukinjärvestä noussutta maata tutkitaan

Pohjolankadun tueksi tehty penger rakennettiin aivan Pukinjärven viereen. Penkereen kivimassat näyttävät levittäytyvän järvelle asti ja pienentäneen vesistöä. Ingon mukaan kyse on kuitenkin järven omasta maankohoamisesta.

– Pohja on noussut sen seurauksena, että penger rakennettiin. Vastapenkka aiheutti sen, että maa pursusi ylös järvestä. Järven pinta-ala on pienentynyt aavistuksen.

tukipenger Pukinjärven vieressä
Tien tueksi rakennettu penger sai Pukinjärven pohjan kohoamaan.Jarkko Heikkinen / Yle

Kohonneesta maasta on otettu näytteitä, joita tutkitaan parhaillaan Ely-keskuksen ja konsultin voimin. Pukinjärvessä on paljon haitta-aineita ja nyt selvitetään, mitä pohjasta kohonneella maalla voidaan tehdä.

– Selvitämme, voiko maata kaivaa ja ajaa pois tai käyttää maisemointiin esimerkiksi vastapenkan kivien peittämiseen, Ingo kertoo.