Kouvolaan keskitetään koko Itä- ja Kaakkois-Suomen käräjäoikeuksien riidattomat velka-asiat

Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina.

käräjäoikeudet
Kymenlaakson käräjäoikeuden Kouvolan kanslia
YLE / Anna Huittinen

Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kouvolassa aletaan käsitellä koko Itä- ja Kaakkois-Suomen riidattomia velka-asioita ensi syksystä lähtien.

Valtioneuvosto vahvisti torstaina riidattomien velkomisasioiden käsittelyn keskittämisen yhdeksään käräjäoikeuteen. Niin sanottujen summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun 2019 alusta alkaen Kymenlaakson lisäksi Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.

Kymenlaakson käräjäoikeus Kouvolassa vastaa vuoden päästä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueista niin sanotuissa summaarisissa riita-asioissa.

– Tämä vahvistaa Kouvolassa Kymenlaakson käräjäoikeutta oikeudellisena osaamiskeskittymänä. Keskittäminen tuo Kouvolan käräjäoikeuteen alustavien arvioiden mukaan 15-20 uutta tehtävää, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Työpaikkoja siirtyy Kouvolaan pääasiassa muista Itä-Suomen käräjäoikeuksista.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Tyypillisiä tapauksia ovat maksamattomia laskuja ja vuokria koskevat velkomisasiat. Lisäksi niihin kuuluvat muun muassa häätöä koskevat riidattomat asiat.

Vuonna 2017 käräjäoikeuksissa ratkaistiin lähes 376 000 summaarista riita-asiaa.