Vaaratiedote Saloon

Varningsmeddelande till Salo

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote

Kailinniituntie 6-8, Salo 13.09.2018 kello 05:00

Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Iilikenmäen alueella. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Varningsmeddelande Kailinniituntie 6-8, Salo 13.09.2018 kl. 05:00,

Hälsofarlig rök i luften i Iilikenmäki område. Alla i området ombedes hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.

Egentliga Finlands räddningsverk