1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. esteellisyys

Meri-Lapin sote-kuohun uusin käänne: Hallituksen jäsenistä virkarikoskantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Eduskunnan oikeusasiamieheltä halutaan selvyys siihen oliko esteelliseksi katsottujen hallituksen jäsenten jääviksi toteaminen virkarikos.

Kuva: Jutta Huovinen / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenten toimista sote-ulkoistusasiassa on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelun ovat tehneet sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet kemiläiset Hilkka Halonen (sd.) ja Aaro Tiilikainen (vas.). He haluavat oikeusasiamiehen toimiston selvittävän, syyllistyikö hallitus virkarikokseen todetessaan heidät jääveiksi palvelusopimusta koskevassa päätöksenteossa.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 22. joulukuuta päätöksen, jolla oikeutettiin sairaanhoitopiirin edustaja allekirjoittamaan alueen kuntien, sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen muodostaman yhteisyrityksen toimintaa sääntelevä palvelusopimus. Yhteisyritys aloitti toimintansa tämän vuoden kesäkuussa.

Valitus hallinto-oikeuteen teki esteelliseksi

Halosen ja Tiilikaisen esteellisyyttä perusteltiin sillä, että he olivat valittaneet hallinto-oikeuteen Kemin kaupunginhallituksen sote-ulkoistusta koskevasta päätöksestä. Halonen ja Tiilikainen vetivät myöhemmin nimensä pois valituksesta.

Sairaanhoitopiirin hallituksessa katsottiin kuitenkin, että he olivat asiassa esteellisiä. Hallituksen jäsen Outi Keinänen (kesk.) esitti Halosen ja Tiilikaisen jääväämistä perustellen esitystään hallintolailla. Hallitus päätti esteellisyydestä äänin 3–2, jossa sitä kannattivat Martti Ruotsalainen (kesk.) ja hallituksen puheenjohtaja Ritva Sonntag (kesk.).

Hallintolain mukaan monijäseninen toimielin, kuten kuntayhtymähallitus, voi päättää jäsenensä esteellisyydestä.

Halonen ja Tiilikainen katsovat, että päätös oli laiton ja sen tarkoitus oli estää heitä päättämästä asiasta.

Halonen ja Tiilikainen todettiin esteellisiksi myös myöhemmässä hallituksen kokouksessa päätöksestä, jossa yhteisyrityksen hankintaa ja Halosen ja Tiilikaisen jääväämistä koskeva oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta. Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli aiemmin todennut, että kyseisestä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta kuntalain eikä hallintolain nojalla. Samaan ratkaisuun päätyi myöhemmin myös korkein hallinto-oikeus.

Tuossa päätöksessä oli mukana myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen, torniolainen Matti Lankila (kesk.)

"Kyse on periaatteesta"

Kantelussaan Halonen ja Tiilikainen haluavat eduskunnan oikeusasiamiehen selvittävän syyllistyivätkö Keinänen, Lankila, Ruotsalainen ja Sonntag virkarikokseen menettelyssään.

– Tässä on kyse enemmänkin periaatteesta. Haluamme, että asia käsitellään laajemmin ja todetaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenten menettelyn laittomuus, toteaa Aaro Tiilikainen.

Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindströmin mukaan oikeusasiamies voi käynnistää asiassa esitutkinnan, joka voi johtaa syytteen nostamiseen virkarikoksesta. Hänen mukaansa tällainen toimi on kuitenkin varsin poikkeuksellinen. Viimeksi näin on tapahtunut vuona 2016 ja sitä ennen vuonna 2011.

Eduskunnan oikeusasimies ei voi kumota jääväyspäätöstä. Se ei myöskään voi puuttua yhteisyrityksen perustamisesta tehtyihin päätöksiin.