Finnpulpin miljardiluokan tehdashankkeelle voitto – hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvasta tehdyt valitukset lähes kokonaan

Oikeus hylkäsi lähes kaikki valitukset, mutta täydensi kuitenkin Kuopioon suunnitellun tehtaan AOX-päästöjä koskevia määräyksiä.

teollisuus
Finnpulpin tehdastontti Kuopion Sorsasalossa
Markus Sjöberg / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Finnpulpin tehtaan ympäristöluvasta tehdyt valitukset lähes kokonaan. Päätös tarkoittaa tärkeää askelta eteenpäin maailman suurimman havusellutehtaan rakentamisessa Kuopioon.

Valitusten johdosta hallinto-oikeus kuitenkin täydensi aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja määräyksiä toiminnasta aiheutuvien vesistöpäästöjen osalta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi Finnpulp Oy:lle biotuotetehtaan ympäristöluvan maaliskuussa 2017. Se sisälsi selluloosatehtaan, kuoren kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon.

Luvasta jätettiin 25 valitusta. Yhteisen valituksen jättivät muun muassa pohjoissavolaiset luonnonsuojelujärjestöt, jotka pelkäävät tehtaan heikentävän merkittävästi Kallaveden tilaa. Myös useampi yksityishenkilö valitti ympäristöluvasta.

Hallinto-oikeuden mukaan osa valittajista peruutti valituksensa. Osan oikeus jätti myös tutkimatta, koska valittajilla ei ollut valitusoikeutta.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue myös: Finnpulpin vastustajat yrittävät todennäköisesti viedä ympäristöluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Näissä kohdissa oikeus tiukensi ympäristölupaa

Hallinto-oikeus velvoittaa Finnpulpin selvittävän vesistöön johdettavan AOX-yhdisteiden kokonaispitoisuuden sekä kloorifenolien, dikloorietikkahapon ja trikloorietikkahapon pitoisuudet. Selvitys on tehtävä 12 kuukauden kuluessa tuotantolaitoksen toiminnan aloittamisesta.

Lisäksi Finnpulpin on tehtävä aluehallintovirastolle selvitys jäähdytysvesien leviämisalueesta ja vesistön lämpötilamuutoksesta kahden vuoden kuluessa siitä, kun tehdas on saavuttanut normaalin tuotantotason. Samalla pitää selvittää tehtaan vaikutus jääpeitteen heikentymiselle. Sen jälkeen Finnpulpin on vielä mahdollisesti korvattava ranta-asukkaille jäähdytysvesien haitat virkistyskäytölle.

Lupahakemuksessa on arvioitu, että tehtaan jäähdytysvedet nostavat pintaveden lämpötiloja lähialueilla vuodenajasta riippuen 3–5 astetta ja kauempanakin useita asteita. Tämä vaikuttaa Kallaveden jäätilanteeseen.

Näiden lisäksi oikeus velvoittaa Finnpulpin laajentamaan järven syvänteiden happitilanteen seurantaa.

Finnpulpilta odotetaan kommenttia vielä tänään

Finnpulp on itse pitänyt ympäristöluvan ehtoja tiukempana kuin millään muulla vastaavalla laitoksella maailmassa. Yhtiö ei kuitenkaan valittanut luvasta.

Finnpulpin viestinnästä kerrotaan Ylelle, että yhtiö kommentoi hallinto-oikeuden tuoretta ympäristölupapäätöstä myöhemmin perjantaina.

Lue myös: Finnpulp ilahtui ympäristöluvasta – toimitusjohtaja antoi jo rohkean lupauksen koko sellutehtaan rahoituksesta

Finnpulp suunnittelee Kuopioon biotuotetehdasta, jonka kokonaisbudjetti on 1,4 miljardia euroa. Tuotantomääräksi on kaavailtu yli miljoonaa tonnia vuodessa.

Huhtikuussa Finnpulp kertoi saaneensa uuden tukijan, kun kiinalainen Hengan International lähti rahoittamaan hankkeen esisuunnittelua 11,7 miljoonalla eurolla.

Finnpulp on aiemmin kertonut, että se voisi aloittaa tuotannon Sorsasalossa aikaisintaan keväällä 2021.