1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saastuminen

Pahoin saastuneesta Pukinjärvestä pursunnut maa uhkaa tulla Vaasalle kalliiksi – pelkona haitta-aineiden valuminen Onkilahteen ja mereen

Vaasan Pohjolankadun rakennusprojekti on todennäköisesti nostanut Pukinjärven kemikaaleja pintaan. Kaupunki on aloittamassa uusia keskusteluja järven kunnostamisesta Kemiran kanssa.

saastuminen
tukipenger Pukinjärven vieressä
Pohjasta noussut maamassa on näkyvissä kaupungin rakentaman kivipenkereen takana.Jarkko Heikkinen / Yle

Pukinjärvestä kohonneen maan siirtäminen voi tulla kalliiksi Vaasan kaupungille. Kaupunki rakennutti uutta Pohjolankatua varten tukipenkereen Pukinjärven rantaan, mikä aiheutti järven pohjan pursuamista pintaan. Kaupungin ympäristötoimen johtaja Christer Hangelinin mukaan maa tietä varten kaivettiin kallioon asti, mutta kallion ja tien väliin jäi liukupinta.

– Kallio on ilmeisesti viettänyt hieman järveen päin. Jossakin mentiin pieleen, joko suunnittelussa tai toteutuksessa, Hangelin toteaa.

Tien liukumista kohti järveä estettiin tukipenkereellä, joka pystytettiin pahasti saastuneen Pukinjärven rannalle. Penkere aiheutti paineen, joka sai järven oman pohjan kohoamaan pintaan. Nyt kaupunki tutkii yhdessä Ely-keskuksen ja konsultin kanssa, onko esille noussut maa-aines saastunutta ja mitä sille voi tehdä.

– Massasta on otettu näytteet. Todennäköisestihän siinä on haitta-aineita. Jos pitoisuudet ovat kovia, täytyy pilaantunut maa kuljettaa kunnolliselle käsittelylaitokselle.

Kemikaaleja on todennäköisesti noussut maan mukana pintaan

Hangelinin karkea arvio mahdollisesti siirrettävän maamassan koosta on noin 700 kuutiota. Lähin käsittelylaitos on Raumalla, joten maan kaivamisesta, kuljettamisesta ja hävittämisestä koituisi kaupungille suuret kustannukset.

– Se olisi kallis projekti. En näe asiassa kuitenkaan muita vaihtoehtoja, sillä haitta-aineet voivat valua sadevesien mukana ja järven pintavaihteluiden vuoksi Onkilahteen ja edelleen mereen, Hangelin toteaa.

Pukinjärvessä olevat kemikaalit makaavat Hangelinin mukaan tiukasti järven pohjassa. Nyt paljastunut maa on kuitenkin todennäköisesti nostanut myös haitta-aineita pintaan, josta ne pääsevät helposti liikkeelle.

Kaupunki haluaa järven kuntoon

Vaasan kaupunki aikoo neuvotella Kemiran kanssa Pukinjärven kunnostuksesta vielä tämän vuoden puolella. Järven kunnostussuunnitelmat ovat lykkääntyneet vuosien varrella jo moneen otteseen.

– Kemira keskittyy parhaillaan maaperätutkimuksiin sen entisellä tehdasalueella. He haluavat myös purkaa siellä rakennuksia. Haluamme muistuttaa yhtiötä, etteivät he unohda järven kunnostamista. Kaupunki haluaa sen kuntoon, Hangelin sanoo.

Silti kaupunginkin mukaan tehdasalueen maaperä on hyvä laittaa kuntoon ensin, jottei sieltä valu lisää haitta-aineita järveen. Kunnostuksen aloittaminen on kuitenkin pitkässä hirressä, sillä maaperätukimuksissa ja sen korjauksissa tulee kestämään vielä vuosia.

– Kemira on jättänyt syksyllä aluehallintovirastolle tehdasalueen maaperän selvityksistä uutta materiaalia, johon AVI on ollut vihdoin tyytyväinen. Edessä on pitkä suunnittelutyö, mutta me haluamme, että myös järven kunnostamista suunnitellaan siinä rinnalla.

Lue seuraavaksi