Betonisiltojen lujuustutkimukset valmistuivat – vain yksi silta ei täyttänyt vaatimuksia

Tutkimuksiin ryhdyttiin betonin laatuongelmien vuoksi .

sillat
Betonisilta altapäin kuvattuna
Roni Rekomaa / Lehtikuva

Maantie- ja rautatiesiltojen laaja lujuustutkimus on valmistunut. Liikenneviraston mukaan vain yksi tutkituista betonisilloista ei täyttänyt lujuusvaatimuksia. Senkään osalta turvallisuusriskiä ei ole, virasto kertoo.

Tutkimukseen ryhdyttiin betonissa paljastuneiden laatuongelmien vuoksi. Tutkimuksen kohteena oli yli 90 vilkasliikenteisimpää maantie- ja rautatiesiltaa ympäri maata. Sillat on rakennettu vuosina 2005–2016.

– Tulosten perusteella vain yksi kohde ei täytä lujuusvaatimuksia, eli vuonna 2016 valettu Kuivajoentien alikulkusilta Iissä Oulu-Kemi-radalla. Tämänkään osalta turvallisuusriskiä ei ole, mutta tarkempi selvitys kantavuuden alenemasta tullaan tekemään, kertoo yksikön päällikkö Minna Torkkeli viraston tiedotteessa.

Liikenneviraston mukaan Kuivajoentien alikulkusillan kohdalla rataliikenteen suurin akselipaino on tällä hetkellä 22,5 tonnia, kun silta on suunniteltu 35 tonnin akselipainolle.

Mittauksissa tehtiin virhe

– Iin Kuivajoentien alikulkusillan heikentynyt lujuus johtuu rakentamisvaiheessa tehdystä virheestä. Siltabetonin ilmavuutta ei ole mitattu riittävän tarkasti, sanoo Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli.

Ilmaa on päässyt betoniin Torkkelin mukaan liikaa jo massan kuljetusvaiheessa.

– Vuonna 2016, jolloin silta rakennettiin, tuijotettiin liikaa betonirakenteen ilmavuuden alarajaa. Ilmavuoden yläraja jäi tässä tapauksessa vähälle huomiolle, Torkkeli toteaa.

Kuivajoentien sillan betonin ilmavuus oli mittauksissa noin 12 prosenttia, kun sen pitäisi olla 5 - 6 proseentin luokkaa.

Silta on Torkkelin mukaan edelleen turvallinen, mutta liikenteen lisääntyessä ja kuormien kasvaessa siltaa jouduttaneen vahventamaan.

Tutkimuksia jatketaan

Tutkimuksessa mitattiin sekä betonin lujuutta että ilmamääriä. Ylimääräinen ilma betonissa alentaa lujuutta.

– Kohonneita ilmamääriä oli useammassa sillassa. Lujuusmarginaalit ovat korkean ilmamäärän silloissa olleet kuitenkin niin isoja, että lujuus täyttää silti vaatimuksen, tätä yhtä siltaa lukuun ottamatta, Torkkeli sanoo.

Liikennevirasto aikoo käydä vielä läpi kymmenkunta siltaa laadunvarmistusmielessä. Lisäksi aiemmassa, vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa löydettyjä ongelmasiltoja aiotaan tutkia lisää. Tuolloin virasto havaitsi lujuuspuutteita kuudessa maantiesillassa eri puolilla Suomea.