Meri-Lapin jättimäisestä sote-ulkoistuksesta valituksia, tutkintoja ja jopa virkarikossyytöksiä – listasimme tapaukset

Historialliset sote-päätökset repivät railoja alueen kuntapolitiikkaan. Sote-laineet lyövät Meri-Lapissa vielä pitkään.

yhteisyritykset
Länsi-Pohjan keskussairaalan pääovi
Mehiläinen Länsi-Pohja aloitti toimintansa tämän vuoden kesäkuussa.Jutta Huovinen / Yle

Julkisuus Meri-Lapissa loppuvuodesta tehtyjen sote-päätösten ympärillä ei laannu, vaikka perustettu yhteisyritys on toiminut jo usean kuukauden ajan.

Päätökset ovat poikineet useita valituksia. Kuntapäättäjät syyttävät kollegoitaan jopa virkarikoksista ja ovat kannelleet päätöksenteosta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sopimukseen mahdollisesti tehtyjä muutoksia tutkii myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kuohunnan seurauksena sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja on jättänyt tehtävänsä. Eropäätöksensä syyksi hän kertoi epäluottamuksen sairaanhoitopiirin johtajaa kohtaan. Sairaanhoitopiirin hallitus on myöntänyt sairaanhoitopiirin johtajalle virkavapauden toukokuun loppuun asti.

Kuntajohtajat ovat syyttäneet sairaanhoitopiirin johtajaa sote-yhteisyrityksen kampittamisesta ja harhaanjohtavien tietojen välittämisestä viranomaisille.

Sairaanhoitopiirin hallitus on edellyttänyt, että sijainen sairaanhoitopiirin johtajan tehtävään valitaan ulkopuolelta luottamuksen lisäämiseksi. Yrityksestä huolimatta sairaanhoitopiirin hallitus ei ole päässyt yksimielisyyteen sijaisen valinnasta.

Meri-Lapin sote-yhteisyritys on monessa suhteessa poikkeuksellinen. Suomessa ei ole aiempaa kokemusta yhtä suuresta sote-ulkoistuksesta.

1. Ainoastaan yhdellä kunnalla lainvoimainen päätös, muista valitukset käsittelyssä

Kuntien tekemä sote-ulkoistuspäätös on historiallinen. Siinä Meri-Lapin sote-palveluita ulkoistetaan 15 vuodeksi, miljardin euron hintaan.

Simon, Kemin ja Tornion kunnanvaltuustojen viime vuoden marraskuun 13. päivä tekemistä päätöksistä liittyä Meri-Lapin sote-yhteisyritykseen on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Yhteisyritykseen mukaan lähteneistä kunnista ainoastaan Keminmaan kohdalla sote-yhteisyritykseen liittymisestä ei valitettu hallinto-oikeuteen, joten vain Keminmaan kunnanvaltuuston tekemä päätös on tältä osin saanut lainvoiman.

Valitusten tekijät ovat pääasiassa paikallispolitiikassa mukana olevia henkilöitä, jotka perustelevat valituksia yleisesti sillä, että asiasta päättäneillä valtuutetuilla ei ollut käytettävissään tarpeeksi tietoa päätöksen tekoa varten, ja että valtuutettujen on ollut vaikea ymmärtää asioita niiden vaikeaselkoisuuden vuoksi.

Myös sairaanhoitopiirin tekemästä ulkoistuspäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus päätti, että se ei ota asiaa käsittelyyn. Oikeus perusteli päätöstään sillä, että valitukset hankintapäätöksistä on osoitettava markkinaoikeuteen, ei hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus asettui asiassa samalle kannalle syyskuussa.

2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnostui Meri-Lapin sotesta

Kesällä Meri-Lapin sote-yhteisyritys joutui luupin alle, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloitti tutkinnan ulkoistuksesta. Tarkastelussa ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen yhteisyrityksen sopimukseen tehdyt mahdolliset muutokset. Kysymys on ennen kaikkea sopimushinnasta.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi on toimittanut KKV:n selvityspyyntöön vastineen. Yle kertoi aiemmin, että kuntajohtajat syyttävät sen sisältävän vähintään harhaanjohtavia tietoja. Sairaanhoitopiirin ja kuntien oli määrä neuvotella asiassa yhteinen kanta, mutta sitä ennen KKV ehti lähettää sairaanhoitopiirille pyynnön lisäselvityksistä asiassa. Määräaikaa selvityksen antamiselle on annettu lokakuun loppuun.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erikoistutkija Anni Vanonen korostaa, että tutkinta kohdistuu muutoksiin, jotka on tehty joulukuussa allekirjoitettuun sopimukseen. Itse sopimus sinänsä ei ole tutkinnan kohteena.

Jos KKV katsoo, että sopimukseen olisi tehty sen allekirjoittamisen jälkeen muutoksia, joiden laillisuus on syytä tarkistuttaa markkinaoikeudessa, asia koskee markkinaoikeudessa vain näitä muutoksia.

Sitä, voiko Meri-Lapin miljardin sote-ulkoistus kaatua oikeusprosessin seurauksena, Kilpailuvirasto tai markkinaoikeuskaan eivät vielä uskalla sanoa.

3. Arvonlisäverosta kiistaa: sairaanhoitopiiri ei suostu maksajaksi

Meri-Lapin sote-yhteisyrityksen omistajakunnat ja sairaanhoitopiiri ovat eri kannoilla myös siinä, mitä joulukuussa allekirjoitetussa palvelusopimuksessa sovittiin arvonlisäveron maksamisesta.

Sopimuksen mukaan Mehiläinen saa sairaanhoitopiiriltä palveluita ja sairaalatarvikkeita, joiden arvon se vähentää kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä perittävästä sopimushinnasta.

Kunnat – eli sairaanhoitopiirin omistaja – katsovat, että tarvikkeiden arvonlisäveron maksaminen kuuluu kunnille ja sairaanhoitopiirille, jotka voivat saada siitä hyvityksen. Mehiläisellä hyvitysoikeutta ei ole. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan viime viikolla, että se ei maksa arvonlisäveroa.

Verottaja katsoo kuitenkin ennakkoratkaisussaan, että kunnilla ja sairaanhoitopiirilläkään ei olisi hyvitysoikeutta koska järjestely on tavanomaista kaupantekoa. Tornio ja Kemi ovat valittaneet verottajan ratkaisusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Alv-kiistasta on seurannut se, että Kemi joutuu maksamaan Mehiläiselle perusterveydenhuollon palveluistaan kuukaudessa 300 000 euroa ylimääräistä.

Mehiläinen ja kunnat olisivat olleet valmiita korjaamaan laskuvirheestä johtuvan ylilaskutuksen, mutta sairaanhoitopiirin hallitus ei ole hyväksynyt uutta sopimushintaa. Se katsoo, että ensin olisi saatava selvyys arvonlisäveron maksajasta. Tämä ja kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta on johtanut siihen, että Mehiläinen Länsi-Pohja noudattaa yhä joulukuussa sovittua hintaa.

4. Virkarikoskantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenten toimista sote-ulkoistusasiassa on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet kemiläiset Hilkka Halonen (sd.) ja Aaro Tiilikainen (vas.) haluavat oikeusasiamiehen selvittävän, syyllistyivätkö kolme sairaanhoitopiirin hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen virkarikokseen kun hallitus totesi Halosen ja Tiilikaisen jääveiksi palvelusopimuksesta päättämisessä.

Heidän esteellisyyttään perusteltiin sillä, että Halonen ja Tiilikainen olivat valittaneet hallinto-oikeuteen Kemin kaupunginhallituksen sote-ulkoistusta koskevasta päätöksestä. Myöhemmin he vetivät nimensä pois valituksesta.

Eduskunnan oikeusasiamies ei voi kuitenkaan kumota jääväyspäätöstä. Se ei myöskään voi puuttua yhteisyrityksen perustamisesta tehtyihin päätöksiin.

5. Sairaanhoitopiirin hallitukselta evättiin vastuuvapaus

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuusto ei ole myöntänyt yhtymähallitukselle ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapautta viime vuodelta ulkoistamispäätöksen osalta, vaikka sairaanhoitopiirin tilintarkastuksen tehnyt tilintarkastaja totesi, että vastuuvapaus voidaan myöntää.

Vastuuvapaus jäi myöntämättä äänestyksen jälkeen vasemmiston valtuustoryhmän esityksestä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä perusteli esitystään sillä, että Länsi-Pohjan yhteisyritystä koskevasta päätöksenteosta on edelleen vireillä valitusprosessi. Hallinto-oikeus ei ottanut valitusta käsiteltäväkseen eikä muutosta tullut myöskään KHO:sta, mutta vastuuvapautta ei vieläkään ole hyväksytty.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin neljä kuntaa, Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo, perustivat sote-yhteisyrityksen terveyspalveluyhtiö Mehiläisen kanssa turvatakseen sote-palvelut ja työpaikat omalla alueellaan. Kunnat ennakoivat Lapin sote-palveluiden keskittyvän Rovaniemelle hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen myötä.