Lappeenrannan uusi monitoimijäähalli maksaisi 36,8 miljoonaa euroa

Kokonaiskustannukset Lappeenrannan keskustaan rakennettavassa vaihtoehdossa olisivat 50 miljoonaa euroa, nykyisessä paikassa 42 miljoonaa euroa.

Kotimaa
Saipa, Kisapuiston jäähalli, Saipa-Jyp, Lappeenranta
YLE/Etelä-Karjala

Lappeenrannan uuden monitoimiareenan tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat valmistuneet.

Tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa vertailtiin uuden monitoimijäähallin rakentamista kaupungin keskustaan Lappeenkadun päälle ja Kisapuistoon, nykyisen jäähallin lähelle.. Monitoimijäähallia suunnitellaan 5000 katsojalle.

Monitoimireenan rakentaminen maksaisi ohjausryhmän selvitysten perusteella noin 36,8 miljoonaa euroa.

Selvityksen mukaan monitoimiareenan rakentamiskustannukset eivät poikkea toisistaan, rakennetaanpa areena Kisapuistoon tai kaupungin keskustaan Lappeenkadun päälle.

Kustannuseroa sijaintipaikkojen välille syntyisi perustamis-, tontti- ja liitännäiskustannuksista, kuten liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta.

Keskusta-vaihtoehdossa kokonaistoteutus maksaisi noin 49,8 miljoonaa euroa ja Kisapuisto-vaihtoehdossa 42,4 miljoona euroa.

Lisäkustannuksia kadun päälle rakennettavasta kannesta

Keskustassa lisäkustannuksia aiheuttaisivat katujen päälle rakennettava kansi ja tukiseinä sekä muun muassa sekä hallin yhteyteen rakennettava jätevedenpumppaamo.

Areenan yhteyteen olisi mahdollista rakentaa pysäköintitiloja sekä areenan etelä- ja länsipuolelle liike-, toimisto- ja asuinrakennuksia sekä esimerkiksi hotelli.

– Lappeenkatu-vaihtoehdon kustannukset eivät sisällä lisärakennusoikeuden ja pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksia, sanoi selvityksiä esitellyt kaupunginsihteeri Juha Willberg.

Areenan edellyttämän 16 000 kerrosneliömetrin lisäksi alueelle olisi kuitenkin mahdollista saada runsaasti lisärakennusoikeutta Iskun talon sekä Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön ja Lappeenrannan Asuntopalvelun omistamien asuinkerrostalojen paikalta.

Rakennukset jouduttaisiin purkamaan uudisrakentamisen tieltä. Myös Mutkakadun ja Lappeenkadun liikennejärjestelyt menisivät osin uusiksi.

Willbergin mukaan 16 000 kerrosneliömetrin monitoimiareena mahtuisi jäähallin nykyiseen paikkaan Kisapuistoonkin. Uuden hallin rakentaminen vaatii kuitenkin maankäytönsuunnittelua ja kulkuyhteyksien muuttamista.

Kisapuistossa nykyiset pysäköintitilat riittäisivät, kun nykyisen pääjäähallin alue varattaisiin osittain pysäköinnille.

Molempiin mahdollisiin hallin paikkoihin on mahdollista saada valtionapua 750 000 euroa.

Kisapuistossa rajalliset mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen

Selvityksen mukaan monitoimiareenan rakentaminen keskustaan tarjoaisi käyttäjille ja hallille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaisi toiminnan taloudellisuutta. Monitoimiareena toisi myös lisää asiakkaita keskustan yrityksille.

Sen sijaan Kisapuistossa ei olisi liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia juurikaan nykyistä jäähallia enempää.

Sisäliikuntatarpeisiin oma halli

Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän toisena selvityskohteena ollut sisäliikuntahalli toteutettaisiin omana erillisenä hankkeenaan.

Sen sijoituspaikkoja voisivat olla Amiksen tekonurmikenttä, Harapaisen urheilualue, Kimpisen harjoitusnurmikenttä ja Opintien varikkoalue.

Sisäliikuntahalli rakennetaan ensisijaisesti yleisurheilijoiden tarpeisiin. Hallista tehdään kuitenkin muunneltava, jotta se soveltuisi myös pesäpallolle ja jalkapallolle sekä koululiikunnan ja urheiluakatemian käyttöön.

Sisäliikuntahallin kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 8,8 miljoonaa euroa. 750 000 euron valtionavun jälkeen kaupungin maksettavaksi jäisi noin 8,1 miljoonaa euroa.

Todelliset kulut ja sijoittajat selvitetään kilpailuttamalla

Ohjaus- ja asiantuntijaryhmä suosittelee monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin valmistelun jatkamista avoimella kilpailutuksella.

Samalla etsitään sijoittajia molempiin hankkeisiin. Kilpailutuksessa tarjottaisiin yhteistyöhanketta areenan kahteen sijoituspaikkavaihtoehtoon ja erillisenä hankkeena sisäliikuntahalliin.

Avoimen kilpailutuksen perusteella saataisiin selville Lappeenrannan kaupungille koituvat investointi- ja käyttökustannusten todelliset vuosikustannukset.

Kilpailutuksen ja yhteistyötahojen kanssa tehdyn jatkovalmistelun jälkeen tiedettäisiin, millaisia toteuttamisratkaisut voisivat olla, mitä ne maksaisivat, ja miten ne katettaisiin.

Jos kilpailutukseen päädytään, monitoimiareenan valmisteluun tarvitaan 6–9 kuukautta lisäaikaa.

Tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa esitelleen kaupunginsihteerin Juha Willbergin mukaan vaihtoehdot ovat selvillä vuoden kuluttua.

Artikkelia täydennetty klo 22.07.