Länsirannikon maakunnat: Koko kasitien pitää kuulua tiestön runkoverkkoon

Lausuntokierroksella olevalla listalla kasitiestä on mukana vain Turun ja Porin välinen osuus sekä Alajepuan ja Kokkolan välinen osuus.

tieverkot
Kasitiellä rekkoja
Kasitie on paikoin kapea ja mutkainen varsinkin raskaan liikenteen tarpeisiin.Jarkko Heikkinen / Yle

Länsirannikon maakunnat vaativat koko valtatie 8:aa mukaan runkoverkkoon tärkeänä vientiteollisuusväylänä.

Kannanoton ovat laatineet yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot.

Likenne- ja viestintäministeriö on listannut keskeiset maantiet ja rautatiet, jotka valtio aikoo pitää parhaassa kunnossa lähivuosina. Lista on nyt lausuntokierroksella.

Länsirannikon maakuntien yhteisen kannanoton mukaan koko kasitie on erittäin tärkeä sekä maan taloudelle että seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle.

" Maakunnissamme viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tuotantolinja, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Tiestön peruskorjaukset ja tien ylläpito tulisi suhteuttaa kuljetusten arvoon, ei pelkästään liikennemääriin."