Veteraanien kotiapu hiipuu – avustajista on jäljellä enää kolmannes

Rahoituksen ja asiakkaiden vähyys ajaa alas pitkäaikaistyöttömiä työllistäneita hankkeita.

sotaveteraanit
Keski-ikäisen ja vanhan ihmisen kädet.
Pixabay

Suomen paristakymmenestä Sotainvalidien Veljesliiton piiristä kotiapua tarjoaa vuodenvaihteen jälkeen enää kahdeksan piiriä. Ensimmäiset aloittivat avustustoiminnan jo vuonna 1998.

Kymmenisen vuotta sitten avustajia oli palkattu noin 450, nyt heitä on 170–180.

– Aluksi hankkeemme sai valtakunnallista tukea, mutta sitten tukipäätökset siirtyivät alueellisiin TE-toimistoihin, jotka ovat asettaneet eri kriteerejä tuelle, ja pitkäjänteisyys on kärsinyt, kertoo Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Seppo Savolainen.

TE-toimistojen työllisyysrahojen lisäksi hanke on pyörinyt kuntien avustuksilla ja lahjoitusvaroilla.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömiä työllistänyt sotaveteraanien avustajatoiminta loppuu vuodenvaihteessa.

Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri on palkannut vuodesta 2011 pitkäaikaistyöttömiä tukemaan veteraanien sekä heidän puolisoiden ja leskien kotona asumista. Asiakkaista 95 prosenttia on ollut veteraanien puolisoita ja leskiä.

Syinä toiminnan lopettamiseen ovat muun muassa muutokset hankerahoituksessa ja asiakkaiden määrän väheneminen, minkä vuoksi toimintaa on vaikeaa saada kannattavaksi.

– Meillä myös projektityöntekijät eläköityvät tänä vuonna. Valtion työvoimaviranomaiset lopettavat hankerahoituksen ensi vuoden elokuussa sillä perusteella, että koko hankerahoitus on siirtymässä maakuntien vastuulle, kun ely-keskuksen tehtävät siirtyvät maakuntiin. Kahdeksaa kuukautta varten ei kannata kouluttaa uusia työntekijöitä, kertoo Keski-Pohjanmaan avustushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Uusi-Rauva.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla apua saa 300 kotitaloutta ja hanke työllistää 15 avustajaa. Enimmillään avustettavia oli noin 850. Kokkolan kantakaupunkiin asti projekti ei ulottunut, koska veteraanipiirillä ei olisi ollut mahdollisuutta pyörittää niin laajaa avustustoimintaa.

Vetelin ja Perhon kunnat ovat puolestaan järjestäneet itse kotihoitoapua veteraaniryhmille. Jatkossa kotiapu on Keski-Pohjanmaalla Soiten vastuulla.