1. yle.fi
  2. Uutiset

Ely-keskus: Pietarsaaren kalankasvatuslaitos ei tarvitse ympäristönvaikutusten arviointimenettelyä

Pietarsaaren kaupungin lausunnon mukaan ison sikalan päästöjä vastaavan kalankasvattamon ympäristövaikutukset olisi pitänyt tutkia erillisissä yva-menettelyssä.

Pietarsaari
Läheltä
Yle

Pietarsaareen suunnitellun kalankasvatuslaitoksen ympäristövaikutuksia ei tarvitse arvioida erillisessä yva-menettelyssä. Ely-keskus perustelee päätöstään sillä, että kalankasvattomot eivät ole yva-lain hankeluettelossa.

Pietarsaaren kaupungin lausunnon mukaan yva-selvitys pitäisi tehdä. Kaupunki muistutti lausunnossaan, että suunnitellun kasvattamon päästöt vastaavat 3 000 eläimen sikalaa, jolloin siihen pitäisi soveltaa yva-lakia. Lain mukaan yva-lakia voidaan soveltaa, jos hanke on rinnastettavissa ympäristövaikutuksiltaan vastaaviin hankeluettelossa mainittuihin laitoksiin, kuten sikaloihin.

Ekofish aikoo aloittaa kalankasvatuksen ulkomerellä 12 kilometrin päässä Pietarsaaresta. Syksyisin kasvatusaltaat siirrettäisiin Ådön kalasataman edustalle. Yritys hakee lupaa 950 000 kilon tuotannolle. Kalojen ruokkimiseen kuluu noin miljoona kiloa kalanrehua vuodessa.

Toiminnasta aiheutuva vesistökuormitus syntyy 95 prosenttisesti avomerellä. Hankkeen vaikutukset Luodon saariston Natura 2000 -arvoihin arvioidaan kuitenkin erillisessä Natura-arvioinnissa.

Vireillä olevassa lainmuutoksessa ehdotetaan, että YVA-menettely koskisi kalankasvatuslaitoksia, joissa vuotuinen lisäkasvu on vähintään 1 000 000 kg. Ekofiskin hanke on siis jäämässä täpärästi rajan alle.

Kalankasvatustoiminnalle tulee hakea ympäristölupa, jonka käsittelyn yhteydessä huomioidaan alueelliset vesienhoidon tavoitteet.

Lue seuraavaksi