SOS-Lapsikylä tukee Siun Sotea perhekeskusten perustamisessa

Siun sote uudistaa perheiden parissa tehtävää työtä, ja saa uusiin perhekeskuksiinsa tukea SOS-Lapsikylältä.

Joensuu
lapsi leikkii muovailuvahalla
AOP

Siun soten alueelle perustetaan vuoden loppuun mennessä neljä perhekeskusta, joissa lapsille ja perheille nykyisin suunnatut palvelut yhdistyvät uudella tavalla.

Perheet saavat esimerkiksi vastuutyöntekijän, joka pystyy etsimään asiakkaalleen kaikki sen tarvitsemat tukitoimet.

Toimintamallin uskotaan poistavan päällekkäisyyksiä ja vähentävän perheen kontolle tulevaa byrokratiaa.

Työssä mukana ovat niin neuvolat, varhaisen tuen palvelut, varhaiskasvatus ja koulut, kuin myös yhdistykset ja seurakunnat.

Siun sote saa tukea perhekeskusten muodostamiseen lastensuojelun asiakkaista pitkän kokemuksen omaavalta SOS-Lapsikylältä. Lapsikylä antaa kuntayhtymän työntekijöille muun muassa koulutusta.