Saamelaiskäräjät haluaa kitkeä saamelaisuutta hyväksikäyttävää turismia

Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hanke valmistelee eettisiä ohjeistuksia saamelaiskulttuuria tuotteistaville matkailutoimijoille.

saamelaiskäräjät
Tiina Sanila-Aikio
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puhui arktisen alueen kansanedustajien kokouksessa Inarissa maanantaina.Otto Ponto / Lehtikuva

Saamelaiskäräjien uusi hanke valmistelee eettisiä ohjeistuksia ulkopuolisille matkailutoimijoille, jotka tuotteistavat saamelaiskulttuuria.

Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeen tavoitteena on Saamelaiskäräjien tiedotteen mukaan saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun sekä saamelaisia koskevan matkailun kautta leviävän väärän tiedon poistaminen.

– Saamelaiskulttuurin symboleita on Suomessa tuotteistettu matkailussa jo vuosikymmeniä, ja tuotteistaminen on pitkään ollut ulkopuolisten määrittelemää sekä toteuttamaa, tiedotteessa sanotaan.

Saamelaiskäräjien mukaan ulkopuolisten tuotteistamalla saamelaiskuvalla on vähän tekemistä aidon saamelaisuuden kanssa.

– Matkailussa esiintyvä virheellinen ja primitivisoitu saamelaiskuva on pahimmillaan saamelaisyhteisöä loukkaavaa ja esineellistettävää.

Tavoitteena aitous

Hankkeen lähtökohtana on, että saamelaiskulttuurin tuotteistamisen ja esittämisen matkailussa tulee tapahtua vastuullisesti ja eettisesti kestävästi saamelaisyhteisön sisältä. Matkailupalvelujen tulisi perustua aitouteen. Jos tarjottavaan tuotteeseen kuuluu jokin saamelaisuuteen tai saamelaiskulttuuriin perustuva osuus, tulee se toteuttaa yhteistyössä saamelaisen toimijan kanssa.

– Koko matkailualan tulee lähtökohtaisesti tähdätä siihen, että kaikki saamelaismatkailuun liittyvät toiminnot tukevat saamelaiskulttuurin säilymistä ja kehitystä. Aivan kuten Lapin matkailustrategiassa todetaan, saamelaiskulttuurin säilyminen elinvoimaisena edistää Lapin matkailun kehitystä, sanoo hankkeen suunnittelija Kirsi Suomi tiedotteessa.

Saamelaiskäräjät laskevat saamelaiskulttuuriin saamen kielen, saamelaisen kulttuuriperinnön, kulttuuri-ilmaukset, saamelaistaiteen, saamelaisten perinteisen tiedon, perinteiset saamelaiselinkeinot ja niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot samoin kuin muut saamelaisten alkuperäiskansana harjoittaman kulttuurin tavat ja muodot.

Eettiset ohjeet valmistunevat ennen vuoden loppua.