Kohu-uutiset koulukodista järkyttivät – lasten kuulemisesta tulee pakollista, perheministeri Saarikko lupaa myös lisätä valvontaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi torstaina muutoksista lastensuojelun laitoshoitoon.

Koulukoti
Perheministeri Saarikko kertoo, miten koulukotien lapset saavat äänensä kuuluviin
Perheministeri Saarikko kertoo, miten koulukotien lapset saavat äänensä kuuluviin

Koulukoteihin ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten kuulemista ja toiminnan valvontaa lisätään. Kodin ulkopuolelle on Suomessa sijoitettu noin 18 000 lasta, joista vajaat 300 koulukoteihin.

Koulukotilasten kaltoin kohtelua paljastui eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen yksityiseen koulukotiin tekemässä yllätystarkastuksessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) lupaa lastensuojelulakiin jo tänä syksynä muutoksia, jotka parantavat lasten oikeusturvaa, hyvää kohtelua ja huolenpitoa.

Lakimuutoksen jälkeen valvontaviranomaisten on kuultava lapsia sijaishuollon valvontakäynneillä. Saarikko myönsi tiedotustilaisuudessa, että on totta ja osoitettavissa, että ainakin osa nykyisistä valvontakäynneistä toteutetaan siten, että lapsen ja nuoren oma ääni ei niissä kuulu.

– Se keskustelu käydään aikuisten kesken. Lapsen ääni kokemuksista, siitä miten häntä on kohdeltu ja millaista arki koulukodissa, muualla lastensuojelun laitoshoidossa tai perhesijoituksessa, puuttuu. Jatkossa tarkastuskäynnit pitäisivät aina sisällään velvoittavan säännöksen lapsen kuulemisesta, Saarikko sanoi.

Rajoituksia saavat tehdä vain koulutetut henkilöt

Lastensuojelulaitokselle tulee myös velvoite tehdä lapsen hyvää hoitoa koskeva suunnitelma. Lapseen kohdistuvia rajoituksia saavat jatkossa tehdä vain asiaan koulutuksen saaneet henkilöt.

– Rajoitusta ei saa käyttää lapsen rankaisemiseen eikä se voi koskaan olla lasta alistava, loukkaava tai nöyryyttävä, korostaa Saarikko.

Rajoituksen käytön jälkeen asia on käytävä lapsen kanssa läpi ja häntä koskevaa suunnitelmaa on tarkastettava. Lapselle on myös kerrottava, että hän voi hakea muutosta päätöksiin ja kannella niistä.

Rajoituksina on käytetty muun muassa ulkona liikkumisen rajoittamista, puhelimen pois ottamista ja lapsen eristämistä.

Saarikon mukaan koulukotien ja muun sijaishuollon valvonnan resurssit ovat osoittautuneet vähäisiksi. Niitä vahvistetaan palkkaamalla lisää henkilöstöä. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää määrärahaa ensi vuoden talousarvioon.

Sijaishuollon valvonta määrätään aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston keskeiseksi tehtäväksi ensi vuonna.

– Sijaishuollon valvonnan vahvistamiseksi on laajassa, eri toimijoiden yhteistyössä kehitetty uusi malli, joka edistää lasten kuulemista ja osallisuutta.

Mallia toteutetaan jo yhdeksässä maakunnassa.

Yllätystarkastus Pohjolakotiin järkytti

Lasten ja nuorten arjesta koulukodeissa ovat olleet huolissaan muun muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen viime keväänä tekemä yllätystarkastus Muhoksella sijaitsevaan Pohjolakotiin paljasti lukuisia laittomuuksia ja lasten epäasiallista kohtelua.

Tarkastuksen perusteella laadiittiin liki satasivuinen pöytäkirja (siirryt toiseen palveluun). Esiin nousi erityisesti lasten oikeuksien rajoittaminen ilman laissa säädettyä perustetta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaati tarkastuksen tulosten vuoksi, että kaikki koulukodeissa olevat lapset on kuultava välittömästi (siirryt toiseen palveluun) ja sosiaali- ja terveysministeriön on kerrottava., miten ongelmat korjataan ja valvontaa parannetaan.

Kurttila teki jo keväällä 2016 aloitteen (siirryt toiseen palveluun) koulukoteihin sijoitettujen lasten kuulemiseksi. Kurttilan mukaan epäkohtia löytyy muistakin koulukodeista.

Suomessa on viisi valtion ja kaksi yksityisen ylläpitämää koulukotia (siirryt toiseen palveluun). Koulukotien lisäksi lastensuojelulaitoksia (siirryt toiseen palveluun) ovat muun muassa lastenkodit ja nuorisokodit.

Lue myös:

Väärä lääke vei pojan vuosiksi psykiatriseen hoitoon – 16-vuotiaana hän onnistui paljastamaan, kuinka lapsia alistetaan ja nöyryytetään laitoksissa ympäri maata

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii koulukodeissa olevien lasten kuulemista – "Ministeriö ei ole kiinnittänyt huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen"

Yllätystarkastus paljasti lukuisia epäkohtia koulukodissa – Pohjolakodin johtajan mukaan ongelma on osin laissa, lapsiasiavaltuutettu varoittaa lain yläpuolelle asettumisesta