Monilla maatilayrittäjillä edessä joko lopettaminen tai laajentaminen: "Meidän tavoitteenamme on, ettei maatalous karkaisi Pohjois-Savosta"

MTK-Pohjois-Savo yrittää auttaa viljelijöitä selviytymään maatalouden nopeasta rakennemuutoksesta.

maatilat
Lehmiä pihattonavetassa
Riina Kasurinen/Yle

Maatilayrittäjien jaksamista ja hyvinvointia edistetään Pohjois-Savossa. Maataloutta ovat koetelleet muun muassa huonot satovuodet, maidon tuottajahinnan lasku ja heikko kannattavuus (siirryt toiseen palveluun). Tästä huolimatta hyviäkin uutisia on vaihteeksi saatu: joka kolmas maatalousyrittäjä arvioi tilansa kannattavuuden tyydyttäväksi.

MTK-Pohjois-Savo on saanut EU:lta rahoitusta hankkeeseen, jonka tavoitteena auttaa viljelijöitä selviytymään maatalouden nopeasta rakennemuutoksesta.

Maakunnassa monet yrittäjät ovat Voimaa arkeen II -hankkeen (siirryt toiseen palveluun) projektipäällikön Niina Suorsan mukaan tilanteessa, jossa vaihtoehtoina on joko lopettaminen tai tilakoon kasvattaminen.

– Meidän tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni pystyisi jatkamaan, ettei maatalous karkaisi Pohjois-Savosta pois, Suorsa kertoo.

Vaikeuksien määrä yllätti ja ei yllättänyt

Ensimmäinen Voimaa arkeen -hanke käynnistyi vuonna 2016. Suorsan mukaan hanketta suunniteltaessa arvioitiin, että mukaan tulisi noin 50 maatilaa. Loppujen lopuksi niiden lukumäärä nousi huimasti, runsaaseen 180 tilaan.

– Toisaalta se yllätti ja toisaalta ei, ottaen huomioon nämä viime vuosien vaikeudet, joita maatilayrittäjät ovat kohdanneet.

Hankkeessa tehdään muun muassa tilakäyntejä, autetaan viljelijöitä työkykyyn ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa sekä kerrotaan uudelleenkoulutusmahdollisuuksista ja muista julkisista palveluista. Maatilayrittäjille järjestetään myös tilaisuuksia, joissa käsitellään elämänhallintaan liittyviä teemoja.

Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Sen budjetti on budjetti on noin 200 000 euroa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahaston lisäksi myös kaikki pohjoissavolaiset kunnat.