Maanomistajat kritisoivat Keliberin litiumkaivoksen vesien käsittelyä – näkevät lupahakemuksessa paljon puutteita

Ympäristölupahakemuksesta jätettiin kolme muistutusta, joiden takana on tuhansia ihmisiä.

litium (alkalimetallit)
Mies osoittaa taskulampulla tutkimustunnelin peräseinää.
Keliberin louhima tutkimustunneli. Muun muassa sähköautojen akuissa käytettävälle litiumille on kova kysyntä, kaivoshanke toisikin paljon työpaikkoja Keski-Pohjanmaalle.Kalle Niskala / Yle

Kaivosyhtiö Keliberin ympäristölupahakemus herättää kovaa kritiikkiä. Jätettyjen muistutusten mukaan hakemus perustuu osin vääriin tietoihin ja virheellisiin olettamiin.

Keliber suunnittelee avaavansa Keski-Pohjanmaalle Euroopan suurimman litiumkaivoksen vuonna 2020. Kokonaisuus sisältää useita louhoksia Kokkolan ja Kaustisen alueella, Kaustiselle rakennettavan rikastamon ja Kokkolan suurtellisuusalueelle sijoittuvan litiumkemiantehtaan.

Kälviän–Ullavan yhteisten vesialueiden ja Perhonjoen alaosan osakaskunnat sekä Ullavan kalastajaseura moittivat muun muassa suunniteltuja pintavalutuskenttiä liian pieniksi. Pelkästään Kälviän–Ullavan osakaskunnat edustavat 1 500 maanomistajaa.

Osakaskuntien mukaan kaivosalueesta tehty ympäristönvaikutusten selvitys (yva) oli osin vajaa. Siinä jätettiin muun muassa huomioimatta osakaskuntien todennäköisenä pitämä toiminnan laajentuminen.

Muistutuksissa pelätään räjähteiden aiheuttaman typpikuormituksen rehevöittävän alueen vesistöjä ja nostetaan esille huoli alapuolisten vesistöjen suolaantumisriskistä ja sivukivien läjittämisen mahdolliset haittavaikutukset.

Keliberin hakemaan Syväjärven kaivoksen ympäristölupaan sisältyisi vesilupa Syväjärven ja Heinäjärven kuivaamiseen. Osakaskunnat hakevat tästä noin 82 000 euron korvausta.

Luonnonsuojeluliiton mukaan lupahakemusta ei voisi edes käsitellä

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri (SLL) pitää ympäristölupahakemusta puutteellisena ja listaa 12 kohtaa, joiden mukaan lupaa ei voisi käsitellä. Ensimmäiseksi liitto muistuttaa, että kaivoshankkeen osien luvittaminen erikseen ei ole laillista., näin toimien kokonaisuus jää näkemättä hyötyineen ja haittoineen.

SLL ottaa muistutuksessaan esille useita kohtia, jotka sen mukaan perustuvat vääriin tai puutteellisiin tietoihin ja arvioihin.

Liitto pitää esimerkiksi kaivostoiminnan pölyvaikutuksia kestämättöminä ja pelkää, että pahimmillaan pöly leijailee suotuisissa olosuhteissa Kaustisen keskustaan saakka.

Myös Kälviän–Ullavan yhteisten vesialueiden ja Perhonjoen alaosan osakaskunnat esittivät kysymyksen aluehallintovirastolle prosessin laillisuudesta.

Osakaskunnat pitivät turhauttavana sitä, että Keliber jätti ympäristölupahakemuksensa kun yva-käsittely oli vielä kesken, koska osakaskunnat halusivat yva-lausunnollaan vaikuttaa lupahakemusten vesiensuojelulliseen sisältöön ja laatuun.

Kälviän–Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunnan sihteeri Markku Korpikoski sanoo kuitenkin luottavansa ympäristöviranomaisten päätöksiin.

– Tässä tilanteessa kun maassa on ollut vähän vaikeuksia näiden kaivoshankkeiden kanssa, niin luulen että herkkyys tarkastella asioita turvallisuuden kannalta on viranomaispuolella kohonnut. En ole havainnut mitään sellaista, että asia menisi niin sanotusti kevyesti läpi.