Hyppää sisältöön

Jari Ehrnroothin kolumni: Vaalikoneissa on vika – miksi aatesuuntien nelikenttä on vino ja miten se oikaistaan

Vaalikoneet eivät ota huomioon ehdokkaiden vapauskäsityksiä, pohtii Jari Ehrnrooth kolumnissaan. Osallistu keskusteluun vaalikoneista. Ylen vaalikonenikkari Jarkko Ryynänen seuraa keskustelua keskiviikkona 26.9.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Pian on taas vaalit (ehkä kolmetkin) ja ehdokkaiden mielipiteitä sijoitellaan arvosuuntausten nelikentälle. Äänestäjät haluavat tietää, kuka on liberaali, kuka konservatiivi, ja kenen mieli kallistuu vasemmalle, kenen oikealle.

Vaalien alla suuret mediat julkaisevat vaalikoneita, joiden kysymyksiin vastaamalla äänestäjä voi löytää omaa arvoprofiiliaan vastaavan ehdokkaan.

Ehdokkaiden hakupalvelussa käytettävä arvosuuntausten ryhmittelytapa perustuu kuitenkin olettamukselle, joka ei kestä kriittistä tarkastelua.

Ryhmittely on hyvin vakiintunut ja siihen kiteytyy liberaalin yhteiskunnan kehitystä pahiten rajoittava aatekupla, jonka alla koko poliittinen arvokeskustelu käydään. Ennemmin tai myöhemmin se on pakko puhkaista.

Tehdäänpä se nyt saman tien.

1960-luvun arvokumous nosti esiin henkilökohtaisen vapauden tavalla, josta länsimainen kulttuuri ei ole toipunut. Yhtenäisyyttä luova arvoydin tyhjeni ja sen tilalle tuli jokaisen yksilön vapaus elää omien arvojensa mukaisesti.

Kun arvoliberalismi alkoi ohjata länsimaisia demokratioita, se vaikutti ratkaisevasti siihen, mitä liberaalissa yhteiskunnassa tarkoitetaan yksilön vapaudella. Syntyi uusi luonnollisen vapauden uskomus, joka rakentuu Luojalta saaduksi kirjatun vapauden varaan. Siis sen joka ikuistettiin Yhdysvaltojen perustuslakiin 1776.

Vaalikoneiden tarjoama ehdokkaiden hakupalvelu nojaa David Nolanin luomaan nelikenttään. Nolan oli Yhdysvaltojen libertaristipuolueen perustaja, joka vuonna 1969 julkaisi poliittisten aatteiden ryhmittelyn kahden erottelukriteerin avulla.

Kentän perusidea on yksinkertainen ja selkeä.

Nolanin mukaan on kaksi vapautta joiden vastavoimana on ahdasmielinen kollektivismi.

Talousliberalismia vastustaa sosialismi ja arvoliberalismia vastustaa arvokonservatismi. Ristiin taulukoimalla tästä syntyy nelikenttä, johon vaalikonenikkarit, poliittiset kommentaattorit ja kansanedustajaehdokkaat yhä sijoittavat mielipidevaikuttajia, poliitikkoja ja puolueita erotellakseen yhteiskunnallisia aatteita ja toimijoita toisistaan.

Nämä arvojen jakolinjat ovat saaneet vallitsevan aseman, koska ne nojaavat siihen luonnostaan lankeavan vapauden illuusioon, johon länsimainen kulttuuri alkoi uskoa 1960-luvun arvokumouksen jälkeen.

Meillä ei ole syntyperäistä vapautta, moraalista harkintakykyä tai muuta kulttuurista olemusta.

Tämä virhe ei kuitenkaan ollut uusi. Päinvastoin, se vain virkisti sen liberaalin yhteiskuntamuodon syntyessä vallinneen raamatullisen ihmiskäsityksen, jonka mukaan Luoja on luonut ihmisen ja antanut hänelle vapauden, järkevyyden ja oikeudentajun.

Evoluutiotutkimushan on kiistattomasti todistanut, että homo sapiens on eläinlaji. Näin ollen meillä ei ole syntyperäistä vapautta, moraalista harkintakykyä tai muuta kulttuurista olemusta.

Syntyperäisinä luonnon olentoina meitä ohjailevat vietit ja luonnonlait, mutta tietoisuuttamme kehittävinä moraalisina kulttuuriolentoina me tavoittelemme vapautta voittaaksemme eläinluonnon. Vaikka hankkeen onnistumisesta ei ole takeita, me uskomme vapauteen, koska ilman sitä me emme ole ihmisiä.

Libertaristina David Nolan katsoi vapauden syntyvän rajoituksia poistamalla. Markkinatalous on vapaata, kun sosialismi ei sitä rajoita. Yksilöiden arvovalinnat ovat vapaita, kun perinteiset säännöt eivät niitä rajoita.

Nolanin arvokenttä ei siis lainkaan tunnista moraalisen harkinnan ja toiminnan vapautta, joka on arvopäämäärä ja jota tavoitellaan itsekurin ja kilvoittelun kautta. Siksi arvoliberaalisuuden ainoaksi vaihtoehdoksi mielletään vapautta rajoittava konservatiivisuus.

Uskon edistykselliseen vapauteen, joka on ulkoisen ja sisäisen luonnon hyödyntämistä, kesyttämistä ja voittamista.

Esimerkiksi oma poliittinen aatesuuntani, jota luonnehdin arvoreformismiksi, jää tämän kentän ulkopuolelle. Katson, että yhteiskuntaa tulee kehittää mieltämällä vapaus yksilönvastuun kautta vahvistuvaksi arvopäämääräksi, jota itse kukin tavoittelee omassa itsenäisessä elämässään.

Uskon edistykselliseen vapauteen, joka on ulkoisen ja sisäisen luonnon hyödyntämistä, kesyttämistä ja voittamista.

Tällaista ratkaisua Nolanin kenttä ei tunnista, koska sen lähtökohtana on luonnollinen, syntyperäinen ja annettu inhimillinen vapaus, joka on tieteellisesti katsoen mieletön olettamus. Mehän tiedämme että ihminen ei todellakaan synny vapaana eikä saa tietoisuutta tietoisuudestaan lahjaksi luonnolta vaan kulttuurilta ja kasvatukselta.

Arvoisat vaalikonenikkarit!

Korjatkaa Nolanin kenttä ja asettakaa lähtökohtiinne ainakin yksi uusi ulottuvuus: Kysykää ehdokkailta, ovatko inhimillinen järki, vapaus ja moraalitajunta syntyperäisiä ominaisuuksia vai kulttuurisia arvopäämääriä, joita vapaat yksilöt voivat elämässään tavoitella.

Toisin sanoen, lisätkää kuvioon uusi erotteluakseli, jonka toisessa päässä on luonnollinen annettu vapaus ja toisessa päässä kulttuurinen tavoiteltava vapaus. Mihin kohtaan tätä akselia ehdokas sijoittuu, määrittää hänen ihmiskuvansa perustan.

Tämän sijoituksen avulla myös me vapaamieliset arvoreformistit voisimme löytää itsellemme sopivan ehdokkaan. Lisäksi poliittinen keskustelu joutuisi palaamaan vapauden määrittelyyn, joka on liberaalin yhteiskunnan tärkein lähtökohta.

Jari Ehrnrooth

Kirjoittaja on kirjailija ja filosofisesti suuntautunut kulttuurin tutkija. Hän on kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti. Syntyi Koitereella, kirjoittaa Munkkiniemessä, juoksee Keskuspuistossa. Palautetta kirjoittajalle voi lähettää suoraan osoitteeseen palaute.ehrnrooth@gmail.com

Osallistu keskusteluun vaalikoneista. Ylen vaalikonenikkari Jarkko Ryynänen seuraa keskustelua keskiviikkona 26.9.

Mikäli haluat osallistua keskusteluun Ylen palveluissa, tarvitset siihen Yle Tunnuksen (siirryt toiseen palveluun). Tämä video opastaa Yle tunnuksen tekemisessä. Kommentointi onnistuu Yle Uutisten selainversiossa ja Yle.fi-sovelluksessa (siirryt toiseen palveluun).

.
.