Hallitus esittää Jehovan todistajien vapautusta ase- tai siviilipalveluksesta lakkautettavaksi

Vapautuslakia on pidetty pitkään ongelmallisena perustuslaissa olevan yhdenvertaisuusvaatimuksen kannalta.

Jehovan todistajat
Jehovan todistajia kadulla.
Ismo Pekkarinen / AOP

Hallitus esittää, että Jehovan todistajien asevelvollisuutta koskeva erivapaus poistetaan. Nykyisin yhdyskuntaan kuuluvien miespuolisten jäsenten ei tarvitse suorittaa ase- tai siviilipalvelusta.

Hallituksen esitys pohjautuu käytännössä puolustusministeriön työryhmän heinäkuussa julkaisemaan selvitykseen koskien Jehovan todistajien asevelvollisuutta. Työryhmä esitti, että Jehovan todistajien erivapaus pitäisi kumota.

Työryhmä linjasi, että moni Jehovan todistaja ei kieltäytyisi mahdollisen lakiuudistuksen jälkeen sekä ase- että siviilipalveluksesta ja joutuisi siten vankilaan. Työryhmä perusteli näkemystään sillä, että yhdyskunta ei tuomitse siviilipalveluksen suorittamista. Jotkut Jehovan todistajiin kuuluvat ovatkin suorittaneet siviilipalveluksen jo nykylain puitteissa.

Vapautuksesta luopuminen tapahtuisi siirtymäajan puitteissa.

Siirtymä toimisi siten, että ne Jehovan todistajat, jotka olisivat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet lykkäystä palveluksensa aloittamiselle, voisivat yhä hakea vapautusta asepalveluksesta kolmen kuukauden kuluessa. Siirtymäkauden jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi.

Jehovan todistajat ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet asepalveluksesta, koska Raamattu käskee heitä pidättäytymään väkivallasta.

Vapautuslakia on pidetty pitkään ongelmallisena perustuslaissa olevan yhdenvertaisuusvaatimuksen kannalta. Esimerkiksi Helsingin hovioikeus totesi tuomiossaan helmikuussa, että nykyinen laki syrjii totaalikieltäytyjiä.

Jehovan todistajien erillisvapautus on ollut voimassa vuodesta 1985. Asevelvollisuudesta vapautettavien Jehovan todistajien määrä on noin sata vuosittain. Muita totaalikieltäytyjiä on vuosittain noin 30–50, ja heidät tuomitaan lain mukaan vankeuteen.

Rangaistuksen pituus on puolet suorittamatta olevasta palvelusajasta siviilipalvelukseksi muutettuna. Käytännössä tämä tarkoittaa noin puolta vuotta vankeutta. Se suoritetaan valvontarangaistuksena eli pantavalvonnassa, avovankilassa tai joskus myös suljetussa vankilassa.

Lue myös:

Työryhmä esittää: Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta pitäisi lakkauttaa – Jehovan todistajat: "Aseistakieltäytyminen jokaisen omantunnon kysymys"

Häkkänen: Palveluksesta vapauttamisen perusteet uuteen harkintaan

Hovioikeus: Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta syrjii totaalikieltäytyjiä – Professori toivoo, että linjaus johtaisi lakimuutoksiin